04 Kasım 2018 16:22

Radyoloji çalışanları tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya

İstanbul'da düzenlenen 'Sağlık Çalışanlarının Güvenliği-SKOPİ Sempozyumu'nun sonuç bildirgesinde radyoloji çalışanlarının sorunlarına dikkat çekildi.

Fotoğraf: Pixabay

Paylaş

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından 21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen 'Sağlık Çalışanlarının Güvenliği-SKOPİ Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, radyoloji çalışanlarının  tükenmişlik sendormuna yakalanma riskine dikkat çekildi. İşleri gereği radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının sağlğının korunması ve güvenliğinin sağlanması yönündeki sorunların tespit ve çözüm önerileri de bildirgede yer aldı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hasta taleplerinde bir artış yaşanmasına neden olduğu vurgulanan bildirgede şöyle denildi: “Bu durum radyolojik tetkik sayılarında önemli bir artışa yol açmaktadır. Bu artış skopi kullanımına da yansımaktadır. Birçok uzmanlık alanında skopi kullanımı hızla yaygınlık kazanmaktadır.”

Bildirgede, tıbbi cihaz alt yapısı ve nitelikli teknik personel sayısının, tıbbi talepteki artışı karşılayamadığına dikkat çekilerek “Bu durum özellikle radyoloji alanındaki hekimler ve diğer sağlık çalışanları açısından tükenmişlik sendromu riski doğurmaktadır” denildi.

Bildirgede, “radyoloji teknisyen/teknikerlerinin mesleki eğitimlerindeki yetersizlikler, radyasyon cihazlarının kullanımıyla ilgili görev tanımlarının net ve tam olmayışı, bazı çalışanların görevi olmadığı halde cihaz kullanması veya kullanmaya zorlanması, radyasyonun olumsuz etkilerine karşı sağlık personelinin güvenliğini sağlayacak olan önlemlerde ve kişisel koruyucu donanımlardaki eksiklikler, sağlık personelinin radyasyona maruz kalmaları karşısında güvenlikleri ve hakları konusundaki yasal mevzuat farklılıkları” yaşanan sorunların nedenleri arasında sayıldı.

Dile getirilen çözüm önerilerinden bazıları ise şu şekilde:

■ Yapılacak olan tüm düzenlemelerde hem sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği hem de hasta güvenliğinin ön planda tutulması gerekir.

■ Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının hakları güvenli ve sağlıklı çalışma ortam ve koşulları ile birlikte değerlendirilmelidir.

■ Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı ve koşullarının oluşturulması ve takibi açısından yeterli sayıda radyasyondan korunma uzmanı olmalıdır.

■ Radyasyon cihazlarının kullanım sürecinde kalibrasyonlarının takibi ve güvenliğinin kontrolü aksatılmadan uygulanmalıdır.

■ Kişisel koruyucu donanımlar belirlenmiş olan standartlara uygun olmalı ve kullanım kurallarına uyularak rutin hasar takibi yapılmalıdır.

■ Radyasyona maruz kalan tüm sağlık çalışanlarının işe giriş ve periyodik muayeneleri belirlenen kurallar ve içerik çerçevesinde mutlaka yapılmalıdır.

■ Gerekmedikçe/gerekçelendirilmedikçe tetkik istenmemesi, istenilen tetkik açısından da ideal ve en düşük doz uygulamasının yapılması, ALARA ilkesine uyulması önemli bir kural olarak daima hatırlanmalıdır.

■ Radyasyona maruz kalan tüm sağlık çalışanlarının sağlıklı ve güvenli çalışma hakkı başta olmak üzere diğer hukuki, maddi ve sosyal hakları konusunda yürütülecek olan çalışmalar açısından ortak tutum ve davranış oluşturulmalıdır.

■ Bu süreç içinde radyasyon ile çalışanların eğitimi özel önem göstermektedir. Standartlara uygun eğitim ve belgelendirme/ehliyet süreci düşünülmelidir. (Ankara/EVRENSEL)

 

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Kadir Akın'ın RED belgeseli Londra’da gösterildi

SONRAKİ HABER

Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa