İşçinin anayasası için mücadeleyi başlattılar

İşçinin anayasası için mücadeleyi başlattılar

Gebze’de İşçi Kurultayı’nı düzenleyen işçiler yeni Anayasa’da kendi taleplerinin yer alması için harekete geçti. Taleplerin belirlenmesi ve bu taleplerin gerçekleşmesi için nasıl bir mücadele verilmesi gerektiğini tartışmaya açan kurultay, bugün yapılacak forumun sonuçlarına göre yol harit

Muhammet Uludağ

İşçi Kurultayı Sözcüsü ve Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kroman Çelik işçisi Engin Kulu, “Bizim amacımız Anayasa değişikliğinde işçilerin iradesini ortaya koymak ve işçilerin taleplerinin Anayasa’da yer bulması için bir çalışma başlatmak” dedi. İşyerlerinde “Hükümet bizim sesimizi duymaz” ve “Mücadele edersek Anayasa’da söz sahibi oluruz” şeklinde iki eğilim olduğunu vurgulayan Kulu, bu yaklaşımları dikkate alan ve işyerini temel alan bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Ortak talepler olduğu gibi, işyerlerinin özgünlüğüne göre farklı taleplerin de dile getirildiğini anlatan Kulu, şunları söyledi: “Kimi yerlerde krizden kaynaklı işten atılmaların yasaklanması devlet tarafından bunun güvence altına alınması kimi yerlerde sendikal anlamda örgütlenmelerin önündeki engellerin kaldırılması, toplu sözleşmeler sürecinin çok uzun olması, iş cinayetleri bir suç sayılması, kimi yerlerde de kadın işçilerin kreş ve emzirme odası talepleri, çalışma şartlarının ağırlığından kaynaklı sıkıntılar ön planda. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda belli cezalardan ziyade yaptırımın devlet tarafından yapılması konusunda taleplerimiz var. Biz de bu talepleri birleştireceğiz.”

Foruma milletvekili Levent Tüzel’in de katılacağı bilgisini veren Kulu, “Milletvekilimizin katılımıyla beraber taleplerimizi meclise taşıyarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz”

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Akkardan işçisi Murat Buzdere işçilerin Anayasa’yı “profesörlerin yukarıda hazırladığı” bir şey olarak düşündüğünü belirterek “Aslında anayasa demek işçilerin yaşam koşullarını hayatının tamamını düzenlemek demektir” dedi. Krizin işçiler üzerindeki etkisi konusunda sadece bağlı iş kolundaki sendikaların değil topyekün bütün demokratik kitle örgütlerinin ortak tutumunu sergileyemediğini dile getiren Buzdere, şöyle devam etti: “İşçi kurultayının amacı da tam olarak bu tutumu sergilemektir.Gerçek bir anayasa işçi sınıfının mücadelesi üzerinden şekillenecektir. Biz Gebzeli işçiler olarak bu mücadeleyi başlatmış bulunuyoruz.”

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ

12 Eylül Anayasası’nda işçileri bölmeye ve parçalamaya yönelik maddeler yer aldığını dile getiren Petrol-İş’in örgütlü olduğu Emplas İşyeri Temsilcisi Erdem Bolat, “Bu da günümüzde işçinin örgütlenme sürecinde, toplusözleşme sürecinde karşısına dikiliyor. Hal böyle olunca işçi sınıfının bu Anayasadan beklentileri yüksek oluyor. Temel amacımız işçilerin örgütlenmeyle ilgili yasal hakları neler olacak olmalıdır” diye konuştu. “Anayasamızda her çalışan sendikaya üye olabilir der fakat uygulamaya baktığımızda yeni örgütlenen işyerleri bir işçi çöplüğüne çevriliyor. Herkes işten atılıyor. O zaman bunun anayasada yazılı metin olmasının bir önemi var mıdır?” diyen Bolat, maddelerin Anayasa’da yer almasının yetmeyeceğini, takipçisi olmak gerektiğini ifade etti. Şu anki Anayasa’nın işverenlerden yana olduğunu, hükümetin hazırlamak istediği Anayasa’nın ise işçiyi tamamen bitireceğini kaydeden Bolat, “Biz onun için işçi kurultayı olarak bunu bilinçlendirmesi çalışması içerisindeyiz” dedi. (Gebze/EVRENSEL)


Erdal Uğurlu (Cambro Özay İşçisi/Petrol-İş): Yeni anayasada işçilerin bizzat orada olması ve kendi haklarını dile getirmesi gerekiyor. En önemli konulardan biri ise taşeronun ortadan kaldırılmasıdır. Devlet dairelerinde bile taşeron almış başını gidiyor. Diğer bir gündem sendikalar yasası ve yüzde 51 barajının kaldırılması gibi konulardır. Bilinçlenmemiz gereken konularda medya bizi her tarafa çekerken işçiler uyuyor, sivil toplum örgütleriyle bir araya geleceğini söyleyen hükümet ve komisyonlar biz işçileri unutuyor. Bence işçiler bu komisyonun içinde olmak zorundadır. Şimdi ki anayasanın ne olduğunu bilmeyen işçiler gelecek Anayasa’nın da ne olacağını bilmeyecek. Örgütsüz işyerlerinde tamamen bi haber işçiler var. Buralardan örgütlenerek foruma geliyoruz.


Mehmet Gürsoy (Legrand İşyeri Baştemsilcisi/Birleşik Metal-İş): Anayasa tartışılıyor fakat emek anayasanın neresinde? Anayasa emek cephesinde mutlaka ses getirmelidir. Anayasanın bugün anayasa mecliste tartışılırken bir talebimiz yoksa yarın söyleyecek sözümüz dahi olamaz. Fabrikalarda tezgahlar başında tartışmalıyız ki böyle panellerde kürsüye çıkıp rahatça konuşabilen işçiler olsun. İşçi sınıfının ve bütün halkların bu anayasadaki talepleri bu anayasada yer almalıdır. Bugün MESS’e bağlı toplu sözleşmelerde sıkıntılar var fakat hâlâ yetki sorunları dahi tartışılmıyor. Halen kriz havası sermaye zarar ediyor havası yaratılıyor bu ülkede. Mecliste gruplar bunu tartışırken dönüp emek cephesine bakmalıdır. Sendikasız olan işyerlerinde taşeron çalışan binlerce arkadaşımız varken, aynı metal sektöründe çalışıp aynı ücretin ödenmediği bu günlerde anayasada biz olmalıyız ve sonuna kadar gitmeliyiz.


TALEPLERİMİZ YER ALMALI

Engin Çankaya (Akkardan İşyeri Temsilcisi/Birleşik Metal-İş): Şu anki Anayasa sınıftan bilgi almadan kendilerine göre yazılıp çizilerek önümüze dayatılmıştır. Biz bu Anayasa’da sınıfın çıkarlarının yer almasını, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, temel hak ve taleplerimizin yer almasını istiyoruz.

Erkut Kubal (Akkardan İşçisi): Anayasa ile ilgili çalışmalarda sendikaların tabanı ne kadar bilgilendirdiğine bakmalıyız. Bir fabrikanın 300 çalışanı varsa bunların da sadece 5-6 tanesi bu konuya eğiliyor. Gerisi bilgilendirme eksikliğinden konunun içinde olamıyor. Biz de kurultaylarla panellerle sınıfı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. En ufak güç kaybında işveren bizi yıpratmaya başlıyor. En azından Anayasa’da bunun yasal koruma altına alınması lazım.


SENDİKALAR ÜZERİNDEN ÖLÜ TOPRAĞINI ATMALI

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, Türkiye’de kim iktidar olursa kendine göre Anayasa’yı değiştirmeye çalıştığını belirterek “Bugünkü iktidar da aynı şeyi yapmaktadır” dedi. 12 Eylül’ün emekçi sınıfa karşı bir darbe olduğunu, Anayasa’nın da buna göre hazırlandığını anlatan Akyüz, emek hareketinin de 1990’lı yıllarda harekete geçerek belirli haklar elde ettiğini söyledi. 2000’li yıllara gelindiğinde ise özellikle mevcut iktidarla birlikte kazanımların kaybedildiğini dile getiren Akyüz, “Bugün bırakın anayasa hazırlanırken bir taraf olmayı, iş kanunlarımız hazırlanırken, sendikalar yasası hazırlanırken nerede olduğumuza bakmalıyız. Hiçbir alanda bir araya gelemeyen emek kesimi anayasa konusunda ne kadar bir araya geldi buda bir soru işareti. Bırakın bugünkü yaşayanları geleceğimizi,  çocuklarımızı ilgilendiren bir durumda sendikalar hiç ortada yok” dedi. Hükümetin de bu zaafı iyi değerlendirdiğini dile getiren Akyüz, şöyle devam etti: “Bu yüzden sendikalar sınıf bilincini iyi bilip, bunu sınıfa vermek zorundalar. Sınıfın çıkarlarını ve halkın menfaatlerini korumak zorundalar. Bir an önce sendikalar üzerindeki ölü toprağını atıp, çalışanların ve toplumun çıkarları noktasında birleşmek zorunda. Bu konuda bölgemizde yapılan çalışmalarda katkı sunmaya ve birlikte olmaya çalışacağız.” Akyüz, üniversitelerin de acilen bu işe dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.


İŞÇİ SINIFI SESİNİ YÜKSELTMELİ

Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, 12 Eylül Anayasası’nın en büyük sıkıntısını işçilerin çektiğini söyledi. Bu Anayasa’nın sermayenin Anayasası olduğunu ifade eden Aydın, “12 Eylül Anayasası’nın bu kalıntılarını ortadan kaldırmak için işçilerin mutlaka söz sahibi olması gerekiyor. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, grev yasağının kaldırılması, çalışma hayatındaki engellerin mutlak anayasada daha demokratik hale gelmesi gerekiyor” dedi. Bunun için Anayasa için sendikalardan mutlaka görüş alınmasını isteyen Aydın, bunun için Anayasayla ilgili mutlaka bilgilendirme çalışmaları yapılması gerektiğini ifade etti. Aydın şöyle devam etti: “80 anayasasında yıllar boyu süregelen değişiklikler yapıldı fakat işçilerin önündeki engeller hâlâ devam ediyor. Toplusözleşme yetkisi havada duruyor. Böyle bir döneme demokratik bir anayasa için mutlaka işçi sınıfı sesini yükseltmeli.”


FORUM BUGÜN DÜZENLENİYOR

Gebze İşçi Kurultayı’nın “İşçiler Nasıl Bir Anayasa İstiyor?” başlıklı forumu bugün saat 17.00’da Dilek Düğün Salonu’nda düzenlenecek. İşçilerin söz alarak görüş ve önerilerini dile getireceği foruma, İstanbul HDK milletvekili  ve Emek Partisi eski Genel Başkanı Levent Tüzel ve Yrd. Doç. Özgür Müftüoğlu da katılacak.

www.evrensel.net