Flormar işçilerine...

Fotoğraf: MA

Flormar işçilerine...

İşçilerden emekçilere, gençlerden kadınlara, emeklilere kadar Flormar işçilerine destek sürüyor.

Çetin YELKEN
Emekli Tekstil İşçisi

Sen yüreğini dinle kardeşim…

Yapayalnız hissedersin, boş ver, derler.

Çoluğun çocuğun var, dünyanın enayisi sen misin, yarın hapse düşsen çocuklarına kim bakar, derler. Yarın bu insanlar işsiz kalırsa hesabını, kim verecek, derler.

Umutların kırılır, için üşür, uykuların kaçar… Birileri gelir ellerinde telsizler, bütün sülaleni sayarlar; nerede oturduklarını, kimin işsiz olduğunu anlatır.

Bir gece eve gelirken etrafın çevrilir, megafonla bağırırlar, “Duuuur, ellerini kaldır”! Elinde çocuğun vardır, maksat komşulara algı yapmaktır… Her gün bir mahkemeye çağırırlar; hakkını araması gerekenler, hakkını yiyenlerle iş tutmuştur, düşmeni beklerler...

Kendini bir dağ başında, etrafında kurtların uluduğu yerde hissedersin… Sonra dokuz yaşında bir çocuğun resmi gelir gözünün önüne, bu senin çocukluğundur. Bir sesle düzelir moralin, yüreğin kalkar, ‘Birleşen işçiler yenilmezler’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Bir kara iki kara, üç kara, bekle bizi Ankara!’

Unutursun her şeyi, kalkarsın ayağa; ‘kodesleriniz, tehditleriniz, vız gelir bana’, dersin… Girersin kol kola!.. Yani dostum, yüreğinin sesini dinle, korkma, öldür korkularını… Seni korkutanlar aslında kendileri korkak! Firavunun itibarını bir küçük sinek bitirdi, unutma!

www.evrensel.net
ETİKETLER flormar