Sendika, siyasi parti ve kitle örgütleri: Fatura patronlara kesilmeli

Sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler ve kitle örgütleri ortak basın toplantısı düzenleyerek krize karşı deklarasyon açıkladı.

26 Ekim 2018 14:23
Paylaş

Emek örgütleri, siyasi partiler ve dernekler krize karşı ortak mücadele deklarasyonu yayınladı. Hükümetin küçük bir azınlığını oluşturan sermayenin borcunu, işçilere, emekçilere ve yoksul halka ödetmek istediği belirtilen deklarasyonda “Fatura bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir” dendi. “Krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” talebiyle ortak mücadelenin örgütleneceği bildirilen açıklamada, bu talebi savunan tüm kesimlere bu mücadeleye katılma çağrısı yapıldı.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB, EMEP, HDP, ÖDP, Halkevleri, Pir Sultan Abdal Derneği, Alevi Bektaşi Derneği, Dersimliler Derneğinin de aralarında olduğu çok sayıda kitle örgütü ve siyasi partinin imzasıyla yayınlanan ortak deklarasyon, DİSK Genel Merkezi’nde duyuruldu. Deklarasyonu okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kabusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. En yetkili ağızlar ‘kriz’ sözcüğünü kullanmaktan kaçınsalar da, bizler için krizin anlamı birbiri ardına kapanan dükkanlardır, marketlerde sürekli yapılan zamlardır, kabaran elektrik-su-doğalgaz faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen hacizlerdir, işsizliktir, iş cinayetleridir. Krizin anlamı, yaşamımızın giderek sürdürülemez hale gelmesidir. Geçen ay açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni Ekonomi Programı’ndaki göstergeler de ‘kriz yok’ söylemlerini boşa çıkarmaktadır. Enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik göstergeleri, durumun vahametine işaret etmektedir.”

TEMEL MESELE KRİZİN FATURASININ KİME ÖDEDİLECEĞİ

Temel meselenin bu büyük krizin faturasının kime ödetileceği olduğuna dikkat çeken Çerkezoğlu, “İktidar çevreleri şimdiye kadar yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi bu krizin faturasını da işçi sınıfına, emekçilere, yoksul halk kesimlerine çıkartmak niyetindedir. Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dış borç ve bu devasa borcun ağır sonuçları 81 milyona ödetilmek istenmektedir. Küçük bir azınlığın borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, işsizlik tehdidiyle halkın yüzde 99’unun sırtına yıkılmaktadır. İşsizlik fonuyla bankalar beslenmekte, kıdem tazminatına göz dikilmekte, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılmaktadır” diye konuştu.

FATURAYI ÖDEMESİ GEREKEN PATRONLAR VE SİYASİ İKTİDARDIR

“Masallarla, yalanlarla, hamasetle, kin ve düşmanlıkla aklımızı, zor kullanarak tepkimizi bastırmaya çalışanlar zamları alkışlamamızı, yoksulluğa şükretmemizi, işsizliği kader bilmemizi beklemektedir” diyen Çerkezoğlu şöyle devam etti:

“Ancak tek sesli medyadaki yalan bombardımanı da, inşaatlarda insanca çalışmak isteyen işçilere atılan gaz bombaları da, hakkını arayan emekçilere yönelik toplu gözaltı ve tutuklamalar da gerçeğin balçıkla sıvanmasına yetmiyor. Gerçek çıplaktır: AKP iktidarının sürdürdüğü, ithalata, betonlaşmaya, dış borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalı ekonomik model hızla çökmektedir. Çöken sadece ekonomik model değildir: Torpilli akademisyeninden iktidara yanaşması sanatçısına, serseri futbolcusundan mafyatik tarikatlarına kadar toplumsal çürüme yaygın yaygınlaşmaktadır. Sendikal örgütlenmenin engellendiği, on binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı,hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek kâr oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını halkın sırtına yıkmaktadır. ‘Nimete’ kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Oysa fatura bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir. Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı zamanda siyasi iktidardır. Ülkemizi büyük bir yıkımın eşiğine getiren neoliberal politikaları yıllardır kimler hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardır. Krizin sorumlusu, Türkiye’yi sermaye için cazip bir ülke yapmak adına emeğin en temel haklarını gasbedenlerdir. Krizin sorumlusu şeker fabrikalarından kağıt fabrikalarına kamu birikimini özelleştirmeler yoluyla talan edip Türkiye’yi ithalata mahkum edenlerdir. Krizin sorumlusu sosyal hak olarak tanımlanması gereken kamusal hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, kentleri, doğayı imha eden politikaları hayata geçirenlerdir. Krizin sorumlusu ülkenin kaynaklarını üretime değil yandaşa, halka değil şatafata, barışa değil savaşa kullanan siyasi iktidardır.”

BU ÜLKENİN YÜZDE 99’U BORÇLU DEĞİL ALACAKLIDIR

Bu ülkenin yüzde 99’unun borçlu değil alacaklı olduğunu vurgulayan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Çünkü ekonomik büyüme söz konusu iken, bu ülkenin işçileri, kamu çalışanları, tüm emekçileri yoksullaşmayla, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, iş cinayetleriyle, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın satılmasıyla büyük bedeller ödemiştir. Bizler biliyoruz ki işsizlik, zamlar, yoksulluk kader değildir ve toplumun emeğiyle geçinen çoğunluğunu koruyan, kamucu/halkçı politikalar hem mümkün hem de zorunludur. Ücretlerin artırılmasından toplu işten çıkarmaların yasaklanmasına, kamu hizmetlerine zam yapılmamasından vergi adaletine dair somut, uygulanabilir politikalarla işsizlik de yoksullaşma da önlenebilir. Her ekonomik kriz bir karar aşamasıdır ve bugün verilecek kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısında işçiler, kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler, köylüler, yoksullar mı korunacak, şirketler, bankalar, patronlar ve ülkeyi yönetenler mi korunacak? Krizin bedelini emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan yüzde 99 mu ödeyecek, krizi yaratan yüzde 1 mi ödeyecek? Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak ‘Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun’ talebiyle ortak bir mücadeleyi örgütleyeceğimizi, bu talep etrafında buluşabilecek herkesi, emeğin savunması için omuz omuza mücadeleye çağırdığımızı ilan ederiz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Turhan Özyazanlar, televizyon programında anlatılacak

SONRAKİ HABER

Eski ÖSO lideri, Gelecek Partisinin kurucular kurulunda yer aldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa