Ülkem toprağım ve halkım

Ülkem toprağım ve halkım

EKVADORLU Yazar Pablo Miranda’nın ‘Ülkem Toprağım ve Halkım’ başlıklı kitabı İspanyolca aslından Tonguç Ok tarafından çevrilerek ağustos 2012’de Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlanmış bulunuyor. Bir solukta okunan kitap, tarih kitabı olarak sunuluyor ama siz ayrı ayrı başlıklar altında yazılmış yazıları ‘deneme&r

Tahir Şilkan

VAZGEÇİLMEZ BİR BAŞVURU KİTABI

Pablo Miranda’nın ’Ülkem Toprağım ve Halkım’ başlıklı kitabı, yalnızca ülkesi Ekvador için değil, dünyanın bütün halkları, dünyanın bütün gençleri için vazgeçilmez bir başvuru kitabıdır. Kitabın şimdi sıralayacağım başlıklarında anlatılanların Ekvador için olduğu kadar, dünyanın her köşesindeki halklar ve ülkeler için önemi ve anlamı aynıdır. Bize Anlatılan Tarih, Evrenin Kökeni, Toplumun İleri ve Tam Gelişimi, Spartaküs ve Kölelerin İsyanı, Yaşamın Kökeni, Sömürgecilik, Rönesans, Feodalizme Karşı Köylü Savaşları, Aydınlanma, Ansiklopedistler, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi, İnsan Genomu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Ekim Devrimi, Sosyalizm, İşçi Hareketi, Faşizmin Gecesi, El Che, Şimdi Gençsin, Altmışlı Yıllar, Yeni Harika: Petrol, Uzayın Fethi, Yıldız Savaşları, İdeolojilerin Sonu, Küreselleşme, Devrimler Yüzyılı, Bilimsel Teknik Devrim, Üçüncü Milenyum, Göçmenler. Başlıkları okuyunca benzeri çok görülmüş kitaplardan sanabilirsiniz ancak hemen en başta söyleyelim: yanılıyorsunuz. Kitap, yazarın konuları anlatışındaki yalınlık, en çapraşık görünen başlıkları basit ama ustaca sunması, anlatılan metni destekleyen görselliği ile belleğinizde kalıcılaşacak, yazılanın tarih kitabı değil de merakla okunan bir roman olduğunu düşündürecektir. Kahramanları dünyanın dününde ve bugününde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak bütün insanlar olan, sınırsız  mekana sahip bir roman...

BİR MİLİTAN COŞKUSU VE  TUTKUSUYLA YAZIYOR

Latin Amerika’nın 270 bin kilometre kare toprağına sahip Ekvador’da doğan ve orada yaşayan 1942 doğumlu Pablo Miranda, ülkesinin ekonomik, toplumsal, politik gerçekliğini yansıtan, son yıllarda sınıf mücadelesinin sorunlarına kafa yoran bir yazar ve yazılarını Ekvador emekçilerinin, Ekvador halklarının verdiği mücadelenin içinde yer alan bir militanın coşkusu ve tutkusuyla yazıyor. Pablo Miranda, kitabında Ekvador’un doğal güzelliklerinin, verimli topraklarının, Amazon Havzasının ve And Dağlarının, Tropika’nın, Sierranın yanı sıra, Ekvador’un bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yüzlerce yıllık tarihini anlatıyor. Öyle bir anlatı ki, sanki bir edebiyat metni; şiirsel bir anlatı. Ülkesinin doğasına ve insanlarına yürekten bağlılığı duyuran satırlar. Miranda’nın Tropika (dönence) anlatısına kısa bir örnek: ”...Tropika Montubio’ların, Zencilerin ve melezlerin; balıkçıların, avcıların, ırgatların ve çobanların yurdudur. Gözünü yıldızlara dikip toprakla yüz yüze bakan, bir ömür boyu umut şarkıları söyleyerek yaşayan kır insanın evidir... Tropika, yağışlı dönemlerde bize “ekmeğimizi”, zengin-yoksul hepimizin sofrasında yerini alan mucizevi pirinci cömertçe sunan, kavurucu yaz günlerinde kesek kesek yarılıp buharlaşarak gökyüzündeki kara bulutlara karışan savandır... Tropika, dağ yamaçları boyunca, küçük bir azınlığa zevküsefa, çoğunluğa ise yoksulluk sunan muz plantasyonlarıdır...”

DÖRT OLAĞANÜSTÜ KADIN

Pablo Miranda kitabında; Manuela’lar başlığı altında Ekvador halklarının tarihinde, çok büyük rol oynamış, dört olağanüstü kadını anlatıyor. “...Onlar özgürlüğe aşıktılar ve bu uğurda mücadele ettiler. Kendilerini halklarının bir parçası olarak gördüler; halkın acılarıyla, kahramanlıklarıyla, yenilgi ve zaferleriyle özdeşleştiler...” Kişilikleriyle, önderlik becerileriyle, yaşadıkları dönemin ve halkların ideallerinin temsilcisi olan bu dört kadın; Manuela Espejo, Manuela Caniveras, Manuela Saenz ve Manuela Leon’dur. Pablo Miranda, kimi feminist örgüt ve kurumların ilk üç Manuela’yı öne çıkarıp yerli olan Manuela Leon’u görmezden geldiklerini ve unutulmaya terk ettiklerini ifade ediyor ve diyor ki; “Manuela’lar Ekvador halklarının tüm kadınlarının ayrılmaz birer parçasıdır. Onlar bir taneydiler, birkaç kadındılar, kadınların tamamıydılar. Ve bugün hepimizi temsil ediyorlar.”   Okuyun Pablo Miranda’nın kitabını, özgürlük mücadelesinde önder devrimcilerin, halkın yiğit evladı: Jaime’nin, Jurge Tinaco’nun Ekvador devleti tarafından katledilen ancak düşünce ve idealleri öldürülmeyen, Ekvador halklarının yüreğinde yaşayan devrimcilerin öyküsünü... Pablo Miranda’nın Ülkem Toprağım ve Halkın Kitabı, Liselerde ve Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmalıdır, dünyayı ve yaşananları öğrenmek, anlamak ve değiştirip dönüştürmek isteyen herkesin, yalnızca gençlerin değil her yaştan insanın okuması, çevresinde anlatması, tartıştırması gereken bir kitaptır.

www.evrensel.net