24 Ekim 2018 14:35

Diyarbakır Barosu’ndan ‘Öğrenci Andı’ açıklaması

Diyarbakır Barosu ‘Öğrenci Andı’ için 'Türkiye halklarına yarar sağlamadığı gibi toplumsal ayrışmayı ve kutuplaşmayı daha da arttıracaktır' dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Danıştay 8. Dairesi ilköğretimde okutulan ve 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine yönelik tepkiler büyüyor. Milli Eğitim’den gelen açıklamaya göre kararın uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil. Diyarbakır Barosu ise konu ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, verilen karar ile tekrar okutulması gündeme gelen Öğrenci Andının toplumsal kutuplaşmayı ve ayrışmayı arttıracağına dikkat çekerek, “Çocuk hakları ekseninde; taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerce de hüküm altına alınan çocuğun; düşünce dil, din, ırk, vicdan, eğitim hakkı gibi hiçbir ayrım gözetilmeden her türlü haklarına erişiminin sağlanması devletin olduğu kadar hepimizin de görevi olduğunu unutmadan, çocuğun yüksek yararını gözeterek ayrımcılık yapmama şeklinde büyümesine katkı sunmamızın önemini değerlendirmek zorundayız. Bu ırkçı ve tekçi metin Türkiye halklarına yarar sağlamadığı gibi toplumsal ayrışmayı ve kutuplaşmayı daha da arttıracaktır” dedi.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Danıştay’ın verdiği kararla hukuka aykırı davranarak kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini söyleyen Aydın, “Anayasanın 125.maddesinde “Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idarî eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.’’ şeklindeki amir hükme rağmen, Danıştay’ın bu yasal sınırı aşarak karar vermesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin bariz bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Baromuz da yargılamaya taraf olan Milli Eğitim Bakanlığının yanında müdahil olarak yer alacağını, bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyize taşıyacağımızı, temyiz sürecinde davanın takipçisi olacağız” dedi. 

GÖZLER DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNDA

Öte yandan AA'da yer alan habere göre 1972, 1997 ve 2012'de değişikliğe uğrayan ‘Öğrenci Andı’, Milli Eğitim Bakanlığının 8 Ekim 2013 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle kaldırıldı. Kaldırılmadan önce de kaldırıldıktan sonra da birçok kitle örgütü ve vatandaş tarafından dava konusu yapılan ‘Öğrenci Andı’ ile ilgili son sözü, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu söyleyecek. Davalı Milli Eğitim Bakanlığının, bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde temyiz hakkı bulunuyor. Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Liselilerin taciz eylemi Meclis gündemine taşındı

SONRAKİ HABER

Kağıt toplayıcısı Abdi, günlük 40 TL için kar kış demeden çalışıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...