07 Ekim 2018 15:28

Meclis içtüzük teklifini görüşecek

TBMM Genel Kurulu bu hafta Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılması ve İçtüzük değişikliği tekliflerini ele alacak.

Fotoğraf: AA

Paylaş

Meclis Genel Kurulunda Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi’nin yeniden yapılandırılması teklifine göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar, esas sözleşmesinde belirlenecek.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlama amacını taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içecekler. Komisyon toplantıları, TBMM üyelerine, Cumhurbaşkanı yardımcılarına, bakanlara, bakan yardımcılarına ve üst kademe kamu yöneticilerine açık olacak.

Komisyonlarda TBMM üyeleri yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları söz alabilecek ancak komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak.Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilecek. Parlamenter hükümet sisteminde görev yapmış olan başbakanlar ve bakanlar hakkında da bu hükümler uygulanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapacak. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına, yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar katılabilecek, görüş bildirebilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, savaş ve mücbir sebeplerle Meclisin toplanamaması hali hariç olmak üzere 3 ay içinde TBMM’de öncelikle görüşülecek ve karara bağlanacak. Üç ay içinde görüşülüp karara bağlanamayan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kendiliğinden yürürlükten kalkacak. Meclis, Cumhurbaşkanının talebiyle her defasında 4 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal süresini uzatabilecek. “Kanun tasarısı”, “hükümet”, “bakanlar kurulu” gibi ibareler içtüzükten çıkarılacak, gereken yerlere cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ibareleri eklenecek. (AnkaraAA)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Bakan Albayrak: Ekonomide tavizsiz bir politika izlenecek

SONRAKİ HABER

Akademisyen Özgür Müftüoğlu: İktidar açlığa rıza göstermeyene ‘terörist’ diyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa