14 Eylül 2012 12:15

Hastanelerde seferberlik hazırlığı

Suriye ile gerilen dış politika, tampon bölge tartışmaları, Suriyeli muhaliflerin askeri olarak desteklenmesi derken hükümetin olası bir askeri harekat için seferberlik hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığının Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına gönderdiği 9 Ağustos 2012 t

Hastanelerde seferberlik hazırlığı

Paylaş
Arif Koşar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığının Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına gönderdiği 9 Ağustos 2012 tarih ve 23613 sayılı yazıda “Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan formun doldurulması isteniyor. Yazıda ‘ilişikteki’ isimlerin formu doldurması ve [email protected] adresine gönderilmesi talep ediliyor.

PROFESÖRLERDEN TEPKİ

Formun sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde değil İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsüne bağlı Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına da gönderildiği ifade ediliyor.

Formda çalışanın sefer görev emri alıp almadığı, görevin ertelenmesini talep edip etmeyeceği, sivil savunma mükellefiyetinin olup olmadığı ve engel durumu soruluyor. Aldığımız bilgilere göre; dekanlıklarca ana bilim dalı başkanlıklarına gönderilen form, ana bilim dalı başkanları tarafından tepkiyle karşılandı. Böylece formlar bazı bölümlerde doldurulmadan geri gönderildi.

SURİYE İLE GERİLEN İLİŞKİLER

Formu alanlardan birisi de SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel. Adıgüzel, sağlık çalışanlarına böyle bir form doldurulmasının Suriye ile gerilen ilişkilere bağlı olduğunu  söylüyor. Benzer bir durumun ‘91 Körfez Savaşı sırasında da yaşandığını belirten Adıgüzel, savaş dönemlerinde sağlık personelinin askerlerle birlikte cepheye gönderilmesinin söz konusu olduğunu ifade etti. Adıgüzel ayrıca şunları söyledi: “Savaş ya da müdahale halinde ilk etapta sağlık personelini cepheye gönderecekler. Bu cephe ve hemen cephe gerisindeki sağlık personelini belirlemek üzere yapılan bir hazırlık gibi gözüküyor. Körfez savaşı döneminde de istenmişti. Savaşa hazırlanınca sağlık personeline ihtiyaç duyuluyor. Burada da aynısını yapıyorlar. Suriye’yle ilişkilerin gerilmesi üzerine hangi personel hangi niteliğe sahip, daha önce seferberliğe katıldı mı, özellikleri nelerdir; bunları tespit etmek için bu formların doldurulması isteniyor.”
(İstanbul/EVRENSEL)


ENDİŞE VERİCİ DURUM

Prof. Dr. Özdemir Aktan (TTB Merkez Konseyi Başkanı):
Yazının şimdi yazılması anlamlı. Yönetmelik gereği “Barış zamanında bu hazırlıklar yapılır” diye bir şey var. Ama Suriye ile ilişkilerin bu kadar gerildiği bir dönemde üniversite hastanelerinden bu tip bilgilerin istenmesini rastlantı olarak görmek mümkün değil.
Biz diğer sendika ve odalarla Hatay’a barış talebimizi dile getirmek üzere gittik. 1 Eylül Dünya Barış Gününde Hatay’daydık. On binleri aşan bir kalabalıkla barış istedik. Neredeyse tüm Hataylılar oradaydı. Barışa bu kadar ihtiyacımız olduğu bir dönemde, savaş olasılığının ve savaş öncesi hazırlıklarının yapıldığı, savaş öncesi dönemde yapılacak askeri adımların atıldığı bir süreç var. Bu maalesef endişe verici bir durum.


KÖRFEZ SAVAŞINDA DA BÖYLE OLMUŞTU

90-91 Körfez Savaşı sırasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal “Bir koyup üç alacağız” ve “Iraklı kardeşlerimizi koruyacağız” iddialarıyla Irak’a girmeyi savunuyordu. Sağlık Bakanlığı da sağlık çalışanlarına il dışı tayin emirleri çıkarmıştı. Ama tayinlerin neden çıkartıldığı ‘belirsiz’di. Normal koşullarda 15 gün hazırlık süresi varken sağlık çalışanları 24 saat içinde devletin temin ettiği otobüslerle işyerlerinden götürüldüler. Dönemdeki önemli bir baskı aracı da “Gitmezseniz vatan haini olursunuz” propagandasıydı. Oysa o dönemde olağanüstü hal ya da savaşa hali söz konusu değildi. Ama bir savaş hazırlığı vardı. Sağlık personelleri Diyarbakır’a götürülmüş oradan da güneydoğu illerine dağıtılmıştı. Birçok memur gitmek istemediği için memurluktan istifa etmişti. Ancak Türkiye savaşa girmediği için çalışanlar geri gönderilmişti. Daha sonra resmi makamlarca yapılan açıklamalarda “Savaş için değil ana çocuk sağlığıyla ilgili bir projeyi yürütmek için” tayin yapıldığı söylenmişti.


İŞTE SEFERBERLİK FORMU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Personel Müdürlüğü;

.....Anabilim Dalı
Başkanlığına;

  29 Temmuz 2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seferberlik  ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi anabilim dalınızdaki/biriminizdeki görevli ilişik listede isimleri yazılı personele ait boş bırakılan sütunlardaki bilgilerini eksiksiz doldurularak 15/08/2012 mesai saati bitimine kadar Dekanlığımıza gönderilmesini rica ederim.

Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Bize bir sendika lazım

SONRAKİ HABER

Adana BTÜ'de AKP Gençlik Kollarından seçim etkinliği!

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa