Şehircilik ilkeleri ve hukuk ayaklar altında

Şehircilik ilkeleri ve hukuk ayaklar altında

Haydarpaşa Garı ve Liman Dönüşüm Projesi için nihai düzenleme kararının, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanması tepki çekti. TMMOB’ye bağlı odalar kararın iptali için dava açmaya hazırlanıyor. Gazetemize konuşan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, kararın şehircilik ilkeleri

Tuba Güngör

HAYDARPAŞA PORT İÇİN ONAY VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 1/5000 ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifini onayladı. Teklif, CHP’nin ret oyu vermesine karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Alınan kararla, 2007 yılında yapılan protokolle ilk adımı atılan Haydarpaşa Port projesinin 2009’da başlanan planlama çalışmalarıyla ilgili düzenlemeler için gerekli onay verildi. Böylece plan düzenlemesi tamamlanan projenin ihale ve uygulama çalışmalarına başlanacak, Yapılacak ihalenin ardından Haydarpaşa’ya ilk kazma vurulacak.

Haydarpaşa Garı’nın hem fonksiyonu hem de tarihi dokusuyla İstanbul’un simgesi olduğunu söyleyen Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, bu alanın gar olarak kalması gerektiğini dile getirdi. Sadece Haydarpaşa binasının değil fonksiyonunun da korunması gerektiğine dikkat çeken Kahraman, “Burası gelecek nesillere aktarmamız gereken bir yapı. İstanbul’un simgesi olmuş. Bu koruma ilkelerinden biridir. Bu plana karşı çıkıyoruz” Daha önce Haydarpaşa’nın otel yapılacağının söylendiğini, gelen tepkiler üzerine sergi salonu gibi tepkileri yumuşatacak planlar eklendiğini hatırlatan Kahraman, bunun yapılmak istenenin üstünü örtmek için yapıldığını dile getirdi.

KAMUNUN YARARLANMASI DÜŞÜNÜLMESİ

Haydarpaşa’nın hemen yanında bulunan limanın ve Harem Otogarı’na doğru olan alanın tamamen özelleştirileceğine dikkat çeken Kahraman, “Buraların müdahale edilmesi gereken olanlar olduğu ortada. Ancak buraların illa özelleştirilmesine gerek yok. Kıyı alanları kamusal fonksiyonlar olarak kullanılabilir. Konut, alışveriş merkezi, otel olarak değil kamusal kullanım dikkate alınarak değerlendirme yapılmadı” diye konuştu. Süreci takip edeceklerini dile getiren Kahraman, kararın iptali için dava açacaklarını da sözlerine ekledi. (İstanbul/EVRENSEL)


SERMAYEYE SUNACAKLAR

Haydarpaşa ile Harem bölgesini turizme ve ticarete açacak olan Haydarpaşa Port projesi, yeni koruma imar planı gereğince, TCDD mülkiyetinde bulunan ve Üsküdar’a dek uzanan yeşil alanı ‘turizm ve ticaret alanı’ kapsamına alarak büyük oranda kamuya kapatacak. Harem Otogarı’nın Haydarpaşa Port kapsamında “rekreasyon alanı” olarak halkın kullanacağı bir yeşil alana dönüştürüleceği iddia edilse de araziye, Osmanlı padişahlarının alanı “Harem Toprağı” olarak adlandırdığı öne sürülerek “Sürre Alayları”nı temsilen bir cami inşa edilecek. Mimarlık ve şehircilik literatüründe “kentsel açık alan” olarak tanımlanan ve kamuya açık sosyal tesisler barındırması gereken “rekreasyon alanı”, Türkiye’de genellikle ticari ve turistik özel tesislerin yer aldığı bir alan olarak düzenleniyor. Haydarpaşa Port projesi kapsamında ise, kruvaziyer yat limanına ek olarak oteller, yat kulüpleri, kongre salonları, iş merkezleri, rezidanslar ve AVM’ler inşa edilerek kıyı şeridi sermayenin hizmetine verilecek. Alandaki TCDD lojmanları dahil olmak üzere mevcut TCDD yapıları, TMO binaları, silolar ve TCDD manevra alanı ise proje kapsamında yıkılacak.


BETON YIĞININA ÇEViRECEKLER

Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası Genel Başkanı): Haydarpaşa Garı ve liman alanı rant amaçlı bir yapılaşma için 2004 yılından beri AKP iktidarı bu amaçla yasa bile çıkarmıştı. Bölgenin ranta açılması çalışmaları sonucunda koruma kurulu yetki altına alınarak AKP oy çokluğuyla yürürlüğe soktu. Haydarpaşa otele dönüştürerek. Bölgede 4 milyon metre kareye yakın bir alanı turizm ve  ticarete açacak. Bu proje ile kamusal alan halka kapatılacak.  Yüksek yoğunluklu yapılardan kaynaklı alt yapılar geçersiz hale gelecek. İstanbul’un en önemli kent dokusu zarar görecek. Kadıköy bölgesi özellikle olumsuz etkilenecek. Tarihi ve doğa yağması projesi gerçekleştirilirse, Galata Port  projesinin de önü açılmış olacak. Şehircilik, hukuk ve toplumsal ilkeleri çiğneyen skandal nitelikte bir projeye imza atılmış durumda. İstanbul halkı duyarlılık gösterecek, kendilerinin bir parçası olan Haydarpaşa’nın betonlaştırılmasına ve yok edilmesine karşı duracaklardır. Durdurma girişimi için dava açılacak. Yargı süreci mutlaka beklenmeli ve İstanbulluların duyarlılıkları dikkate alınmalıdır.

www.evrensel.net