Özel yapı müteahhitleri üzülmesin (!)

Özel yapı müteahhitleri üzülmesin (!)

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtıklarını bildirdi.Soğancı dün yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelikle bir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtıklarını bildirdi.
Soğancı dün yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelikle birlikte iş güvenliği ihmalinin artacağına işaret ederek, değişikliğin mevcut özel yapı müteahhitlerinin “üzülmemesi” için yapıldığına da dikkat çekti. Soğancı, ilgili yasa ve yöneltmelikler düzenlenirken yapı üretim sürecinin “tasarım” “uygulama” ve “uygulamanın denetlenmesi” safhalarının bütünselliğinin gözardı edildiğini ifade etti. Yapı üretim sürecinin asıl öznesinin müteahhitler olduğuna işaret eden Soğancı,  buna rağmen “müteahhitlik” faaliyetlerinin düzenlenmesinden sürekli kaçınıldığını, bunun yerine ikincil bir faaliyet olan “yapı denetimi” faaliyetinin öne çıkarıldığını ifade etti.
‘HER GÜN YAKINLAŞAN DEPREME RAĞMEN’
“Bu eksik yaklaşım yüzünden yapı üretim faaliyeti mimar ve mühendisler olmadan sürdürülürken, bu aşamadaki teknik hizmet boşluğu, yapı denetim faaliyetinde görev alan mimar ve mühendislerce doldurulmaya çalışılmıştır” diyen Soğancı, bu anlayışın da her gün biraz daha yaklaştığı bilinen yıkıcı bir deprem tehdidine rağmen devam ettiğinin altını çizdi.
Bu politikanın nedeninin, ülkenin olanaksızlıklarından kaynaklanmadığı gerçeğine işaret eden Soğancı, bir yanda üniversitelerden her yıl binlerce mühendis ve mimar mezun olup gördükleri eğitim doğrultusunda hizmet vermek için boşta beklerken, diğer yanda bol paranın harcandığı, bol makyajlı binlerce binanın, mimar ve mühendis katkısı olmadan inşa edildiğini ifade etti.
Soğancı, yeni değişiklikle yapıların bundan sonra bir müteahhitçe yapılması zorunluluğunun olacağına ancak, müteahhitlikle ilgili kriterlerin de hiçbir yönetmelikte yer almadığına dikkat çekti.
Söz konusu yönetmeliğin 10. maddesinde “şantiye şefliği”nin düzenlediğini de belirten Soğancı, “Ancak şantiye şefi; şantiyede sürekli bulunması gerekmeyen, 5 ayrı müteahhidin 5 ayrı inşaatında aynı anda görev alabilen, mühendis veya mimar olmasına bile gerek duyulmayan, sonuç olarak kâğıt üzerinde imzası alınan, ‘olmasa da olur’ biçimindeki bir eleman haline indirgenmiştir” dedi.  
‘İŞ GÜVENLİĞİ DAHA DA İHMAL EDİLİYOR’
İş güvenliğinden sorumlu mühendisin görevinin de şantiye şeflerine yüklendiğini dile getiren Soğancı, bu şekilde iş güvenliği alanının da ihmal edildiğini ifade etti.
Değişikliğin mevcut özel yapı müteahhitlerinin üzülmemesi için yapıldığını belirten Soğancı, “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, görünür biçimde çifte standart uygulamaktadır.  Kamu yapılarının inşasını yüklenen müteahhitlere, şantiye şefinin altında görev yapan mimar, elektrik, makine ve inşaat mühendisliği vb. uzmanlık dallarından oluşan bir teknik kadro şart koşulurken, özel yapı müteahhitlerinden aynı teknik kadro istenmemektedir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net