29 Ağustos 2018 14:06

'Sağlık çalışanlarımızın haklarına sahip çıkıyoruz'

İstanbul Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 2011 yılından beri hastanelerin çökertilme sürecine girdiğine dikkat çekti.

'Sağlık çalışanlarımızın haklarına sahip çıkıyoruz'

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

İstanbul Tabip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi, sağlık çalışanlarının zor koşullarda çalışması, üniversite hastanelerinin borçlandırılması ve son dönemde çok sayıda hemşirenin ücretlerini alamadıkları için istifa edip, emekliliğe ayrılmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ana girişinde yapılan basın açıklamasında; "Hastanelerimize sahip çıkıyoruz, haklarımızı istiyoruz" pankartının açılarak, "Eşit işe eşit ücret istiyoruz", "Sağlık hizmeti üretirken sağlığımızdan oluyoruz" ve "Krizin faturasını ödemek istemiyoruz" dövizleri taşındı.

"İnsanca yaşamak istiyoruz", "Sağlıkta tasarruf ölüm demektir", "Üniversiteler halkındır yok edilemez" sloganlarının atıldığı eyleme İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın yani sıra çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

'ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İFLASIN EŞİĞİNDE'

Burada ilk açıklamayı SES Aksaray Şube Yöneticisi Aydın Erol yaptı. Erol, özellikle 2011 yılından beri hastanelerin çökertilme sürecine girdiğine dikkat çekti. Üniversite hastanelerinin iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Erol, "Borçlarını ödeyemediği için firmalar ihalellere katılmıyor. Bu yüzden sağlık hizmetleri aksıyor. Hemşire arkadaşlarımızın alamadığı ücretler nedeniyle kurumdan ayrılmalarına neden oldu" diyerek şöyle devam etti: "Hemşire arkadaşlar haklı olarak daha iyi ücret alacak başka hastaneleri tercih ediyolar. Bu yüzden ameliyatlar aksıyor. Yönetimle görüştüğümüzde sonuç alamıyoruz. Biz yaklaşık 1 aydır bu eylemin örgütlenmesi için yaptığımız çalışmalarda İstanbul Üniversitesi kılını kıpırdatmazken baskı uyguluyor, soruşturmalarla tehdit ediyor. Elbetteki biz bu baskılara boyun eğmedik etmeyeceğiz."

'HASTALARIMIZIN ÖZEL HASTANELERE MECBUR KALMASI DEMEK'

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, sağlık çalışanlarıyla hastaların bir ekip işi olduğunu söyledi. "Sağlıkta hekimin yeri ne kadar büyükse sağlık çalışanlarını rolü büyüktür" diyen Saip, "Maalesef 2011'den beri sağlıkta dönüşüm yasası üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Yapılan işlemlerden çok daha fazla SGK geri ödemeleri bunun çok daha gerisinde kalmaktadır. Ayrıca sürekli taşınacağımız endişesiyle çalışanlar arasında sürekli bir kafa karışıklığı var. Biz bir an önce genel bütçeden acilen bir desteğin gelmesini istiyoruz. Öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve idareciler bir araya gelip sorunları çözmeli. Yoksa halkımız bu hastaneleri kaybedecek.Buraların çökmesi hastalarımızın özel hastanelere mecbur kalması demektir. Bu yüzden kamuoyundan gerekli desteği almak istiyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

'AYRILAN ARKADAŞLARIMIZ KALİFİYE ELEMANLAR'

İstanbul Tabip Odası adına basın açıklamasını odanın Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker okudu. Eker, "Sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma işlevlerini yok sayarak performan sistemi ve geri ödeme koşulları bu programın başından beri üniversite hastanelerini ciddi bir mali krize sokmuş ve hizmetlerin tümünü aksatmaya başlamıştır. Üniversite hastanelerine başvuran zor hastaların tanıları, tıbbi ve cerrahi tedavileri için yapılan harcamalar, bu hizmet karşılığında SGK tarafından fakültelere ödenen rakamların birkaç katı fazlasına çıkmakta, yatırılan her hasta, yapılan her ameliyat hastanelerimizin zarar hanesine yazılmaktadır" dedi.

Eker, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakülesi'nde çalışanlarımızın haklarına sahip çıkacaklarını belirtti: "Yatırılan her hasta yapılan her ameliyat hastanelerin zararına olmakta. Halbuki bunlar devlet tarafından karşılanmalı. Performans nedeniyle yüzlerce hemşire arkadaşımız başka hastanelere göç etmişler. Bu arkadaşlarımız yoğun bakım gibi ünitelerde çalışan kalifiye elemanlardır. Fakültemizin bu zor günleri için yapılan toplantı ve basın açıklamaları her ne kadar idare tarafından baskı altına alınsa da biz geri adım atmayacağız."

'ÖNERİLER

Eker çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

♦ Eşit ücret olmalı çalışma koşulları iyileştirilmeli.

♦ Üniversite hastanelerinin giderleri devlet tarafından karşılanmalı

♦ Üniversite hastanelerinin sorunlarına yönelik çözümler üretilmeli

'TALEPLERİMİZ KARŞILANINCAYA KADAR EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK'

SES Aksaray Yönetim Kurulu Üyesi Aynur Gürcan, İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan hemşirelere ödemelerinin 3 aydır ödenmediğini aktardı. Gürcan, daha iyi koşullarda iş bulan hemşirelerin emekliye ayrıldığı ya da başk yerlerde iş bulduğunu söyleyerek son olarak şunları söyledi: "Kurumun açtığı kadrolara başvuran hemşireler bu sorunları duyduklarında başvuru yapmıyor. Klinikler kapatılıyor. Kliniklerin kapatılması hastaları mağdur etmekte. Fakülteler şu an kiriz içinde. Vergi toplayan devlet bu paraları öncelikle eğitime ve sağlığa harcamalı. Yapılan işe göre ücret alıyoruz. Biz hak ettiğimizi almak istiyoruz. Rekabeti değil. Bu ülkede biz emekçilerin maaşı yoksulluk sınırının altında. Anayasa'nın 25. Maddesinde herkes düşincesine ifade etmeye özgürdür. Hastanemizin sorunlarının çözümü için kılını kıpırtmayan hastane yönetimi bizleri baskı altında almaya çalışmakta. 3 aydır ödenmeyen performans ve maaşlar derhal ödenmeli. İvedi olarak hemşire açığının giderilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara bu baskılara derhal son verilmeli.  taleplerimiz karşıılanıncaya kadar eylememiz devam edecek." (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Çocuk istismarını ortaya çıkaran hastane çalışanından mobbing davası

SONRAKİ HABER

Bursa'da üç tanzim satış noktası açıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa