Bursa İşçi Kurultayı: "Bir başlangıç"

Bursa İşçi Kurultayı: "Bir başlangıç"

Bursalı işçiler ve kamu emekçileri, kurultayda bir araya gelerek sendikaları ve işçi sınıfı mücadelesinin sorunlarını tartıştı. Metal işçilerinin yoğunlukta olduğu kurultayda, tekstil işçileri, eğitim emekçileri, sağlık emekçileri, petrokimya işçileri ve cam işçileri de katıldı.Eğitim Sen Şube Baş

Eğitim Sen Şube Başkanı Hasan Özaydın, “Birçok bölgede işçiler ve emekçiler sorunlarını tartışmak ve çözüm önerilerini ortaklaştırmak için bu toplantıları yapıyorlar. Bizler de Bursa’da başlattığımız bu çalışmayı bir başlangıç olarak kabul ediyoruz” dedi. Özaydın, işçilerin ayrımlara girmeden birlikte mücadeleyi örmeleri gerektiğini vurguladı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

SES Bursa Şube Başkanı Çetin Erdolu, kendi iş kollarından çeşitli statülerde çalışan emekçilerin birbirleriyle rekabet içine sokulduklarını dile getirerek “Bu nedenle kadrolu sözleşmeli ve taşeron çalışanların birlikte örgütlenmelerini savunuyoruz” dedi. Erdolu 19-20 Nisan’da yapacakları greve destek istedi. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu SCM’nin İş Yeri Baştemsilcisi Ferdi Bayram ise 21 yıl sonra greve çıktıklarını dile getirerek bu mücadeleler sonunda MESS’e bağlı iş yerlerinde önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. Bir şeyleri değiştirmek için korkmadan mücadele etmek gerektiğini ifade eden Bayram, Türk Metal üyesi işçileri sendikalarındaki anlayışa karşı çıkmaya çağırdı.

BÜROKRASİYE KARŞI MÜCADELE EDİLMELİ

Dilek isimli kadın tekstil işçisi sendikal çalışmadan dolayı işten atıldığını, sendikalaşma mücadelesine girdiği için pişman olmadığını, bu mücadelenin başarıya ulaşması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

İşçilerin sendikacıların kendilerine yeterince destek vermemesinden dolayı sendikalaşmaya uzak durduğunu anlatan Dilek, sendikal bürokrasiye karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim Sen İş Yeri Temsilcisi Nadiye Utku da  emekçilerin daha çok bilinçlenmesi için çalışmanın iş yeri tabanlı olması gerektiğine dikkat çekti. Bir diğer Kamu Emekçisi Mehmet Bakırcı;  sendikacıların aldıkları yüksek ücretlere dikkat çekerek, bu ücretlerin düşürülmediği sürece sendikacıların sınıfın çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını savunacaklarını vurguladı.

2008 yılında ekonomik kriz gerekçe gösterilerek Renault’tan işten atıldığını söyleyen Alper Kiraz, işten atılırken sendikaları Türk Metal’e gittiklerini ancak sendikacıların kendilerine sahip çıkmadığını dile getirdi. Buna rağmen yılmadıklarını ve mücadele ederek kazandıklarını ifade eden Kiraz, “Sendikacılar kötü olabilir ama sendikaları var edenler biz işçileriz ve sendikalarımıza sahip çıkmalıyız” dedi.

Yenişehir Cam Fabrikası İşçisi Mehmet Fatih Öğün, sendikaları değil sendika yöneticilerini eleştirmek gerektiğini söyleyerek; sendikaları değiştirecek gücün işçilerde olduğunun altını çizdi. Öğün, 1 Mayıs çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Petrol-İş’in örgütlü olduğu Gemlik Gübre Fabrikası İş Yeri Temsilcisi Erol Coşkun da sendikal mücadelenin AKP iktidarı döneminde daha zorlaştırıldığına dikkat çekti. Coşkun, “Yaşadığımız sorunlar karşısında çoğunlukla birbirimizi suçluyoruz. Böyle yaparak bir şey kazanamayız. Herkes öncelikle ben ne yapıyorum diyerek kendini sorgulamalıdır” dedi.

Sendikasız işyerlerinin örgütlenmesinde büyük sorunlar yaşadıklarını söyleyen Erol Coşkun, Üçyıldız fabrikasındaki örgütlenmeyi örnek gösterdi: “Atılan işçilerin haklarını savunmak için kapı önünde beklemeye başladığımızda gözaltına alınıp 2 gün boyunca içeride tutulduk. Sendikalaşma çalışmasının yaşandığı hemen her yerde benzer sorunlar yaşanıyor. Biz ancak dayanışmayla kazanabiliriz.” (Bursa/EVRENSEL)


KARARLAR
* Güçlü bir 1 Mayıs için iş yeri ve ilçeler çalışmaların yoğunlaştırılması
* Sanayi bölgelerinde kurultaydaki tartışmaların sürmesi için toplantılar yapılması
* Sendikalar arasındaki dayanışmanın büyütülmesi
* Farklı istihdam biçimleri ile bölünen emekçilerin birlikte örgütlenmesi ve dayanışması
* Sendikalardaki bürokrasinin nedeni iş yeri örgütlemesinin olmamasıdır. İş yeri merkezli bir örgütlenme başlatılması

www.evrensel.net