14 Ağustos 2018 18:26
Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ağustos 2018 19:16

TMMOB: Sermaye önceliği değil kamusal çıkar gözetilmeli

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 'Kamuda asıl tasarruf yapılması gereken yer başta saray giderleri ve örtülü ödenek harcamalarıdır' dedi.

TMMOB: Sermaye önceliği değil kamusal çıkar gözetilmeli

Fotoğraf: MA

Paylaş

TL’deki değer kaybının ardından acil olarak alınması gereken önlemlere ilişkin açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Kamuda asıl tasarruf yapılması gereken yer ise başta saray giderleri ve örtülü ödenek harcamaları olmak üzere AKP’nin siyasi çıkarları uğruna yaptığı geniş boyuttaki harcamalardır” dedi.

İKTİDAR SORUMLU

“Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Yaşadığımız büyük krizi basitçe kur artışı olarak adlandırmak ve sebebini de dış güçlere bağlamak doğru değildir” diyen Koramaz, şu ifadeleri kullandı: “Bu krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoliberal politikalardır. 16 yıldır bu politikaları ısrarla uygulayan AKP iktidarı ise yaşanan krizin baş sorumlusudur.”

ÜRETİM YETENEĞİ AŞINDIRILDI

Koramaz, “Bu politikalarla ülkemiz rantiye bataklığına sürüklenmiş, üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları almıştır” diyerek, Türkiye ekonomisinin uzun yıllardan bu yana dışa bağımlı bir yapıda olduğu, üretim yerine dış kaynaklara dayalı ekonominin, sıcak para akışının kesildiği her durumda büyük krizlerle karşı karşıya geldiği, yaşanan her krizin, halkın ve ülkenin birikimlerinin yok olmasıyla sonuçlandığını vurguladı. “İktidar dönemi boyunca, merkez kapitalist ülkelerdeki parasal genişleme politikalarının yarattığı düşük kur ve düşük faiz olanaklarını sanayileşme, teknolojik gelişme ve üretimin artırılması yerine verimsiz inşaat projelerine aktaran AKP’nin yanlış ekonomi politikaları ülkeyi krize sürüklemiştir” diyen Emin Koramaz’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

■ Yapılması gereken şey, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.

■ AKP bugün krizden çıkış için mali disiplin adı altında kemer sıkma politikasını hayata geçireceğini söylemektedir. Bugüne dek ekonomi her sıkıştığında eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal harcamalardaki kısıntı devreye girmekte ve kemer, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimleri üzerinde sıkılmaktadır. Kamuda asıl tasarruf yapılması gereken yer ise başta saray giderleri ve örtülü ödenek harcamaları olmak üzere AKP’nin siyasi çıkarları uğruna yaptığı geniş boyuttaki harcamalardır.

■ Halkın ve bütçenin üzerindeki yükü her geçen gün büyüten dövize endeksli alım garantisi olan Kamu Özel İşbirliği anlaşmaları yeniden düzenlenmeli ve henüz uygulamaya geçmemiş olan Kamu Özel İşbirliği projeleri iptal edilmelidir.

■ Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Tesisi başta olmak üzere halkın öncelikli ihtiyaçları yerine sermaye kesimlerine rant aktarmayı amaçlayan projeler derhal durdurulmalıdır.

■ 100 Günlük İcraat Programı tümüyle gözden geçirilerek, kamu kaynaklarını israf eden harcamalar ve projeler durdurulmalıdır.

■ Emekçilerin alın teriyle kurulan İşsizlik Fonu’nda toplanan paralar amacı dışında kullanılmaktan vazgeçilmelidir.

■ Son dönemde özellikle ABD ve Rusya ile yapılan milyarlarca dolarlık askeri anlaşmalar iptal edilmelidir.

■ Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekelleri, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle mümkündür.

‘AKP KRİZİ ÇÖZEMEZ, ÖRTBAS ETMEK İSTİYOR’

“Özellikle ithal hammadde ve ara mal kullanılan sektörlerde üretim yapılamaz hale gelmiş, kitlesel işten çıkartmalar başlamıştır” diyen Koramaz, gelinen noktada kur artışının sadece halkın alım gücünü düşürmekle kalmadığını, geniş çaplı bir işsizleşme ve yoksullaşma yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Koramaz, “AKP’nin özellikle seçimler öncesinde tüketimi artırmaya yönelik savurgan adımları ve borçlanmayı özendiren kredi politikaları krizin daha da büyümesine neden olmuştur. Krizi asıl derinleştiren şey ise, AKP’nin antidemokratik, baskıcı ve hukuk dışı politikalarıdır. AKP’nin bu yaşanan ekonomik krizi çözmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Çelik-İş üyesi işçiler, ‘döviz bozdurun’ diyen başkana tepkili

SONRAKİ HABER

Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa