Kongrede esnek çalışmaya karşı direniş çağrısı yapıldı

Fotoğraf: Evrensel

Kongrede esnek çalışmaya karşı direniş çağrısı yapıldı

KARABURUN Bilim Kongresindeki “Yeni Üretim İlişkileri ve Esnek Çalışma” başlıklı oturumda üretimin gelişen teknolojiyle ilişkisi, esnek çalışma biçimleri ve emekçiler üzerindeki etkileri tartışıldı. Teknolojik gelişmelere rağmen çalışma sürelerinin uzadığı, bu gelişmelerden emekçilerin çalı

KARABURUN Bilim Kongresindeki “Yeni Üretim İlişkileri ve Esnek Çalışma” başlıklı oturumda üretimin gelişen teknolojiyle ilişkisi, esnek çalışma biçimleri ve emekçiler üzerindeki etkileri tartışıldı. Teknolojik gelişmelere rağmen çalışma sürelerinin uzadığı, bu gelişmelerden emekçilerin çalışma kolullarını geliştirecek biçimde yararlanılmadığı ifade edildi.
Utku Balaban “Yeni Üretim İlişkilerinde Sermayenin ve Emeğin Dönüşümü” başlıklı sunumunda örnek olarak kullandığı  tekstil sektöründe emekçilerin farklı formlardaki çalışma biçimlerinin izini sürdü. Fabrika tipi üretim yanında atölye ve ev içi üretimin yaygınlaştığını ve bir arada bulunabildiğini kaydetti.
İbrahim Sarıkaya ise “Esnek Çalışma Rejiminde İş Kazaları: Zonguldak Havzası Taşeron Ocakları Örneği” adlı sunumunda Zonguldak maden ocaklarındaki esnek çalışma koşulları ve iş kazaları arasındaki ilişkiyi inceledi. Devletin kaçak maden ocaklarının işlemesine göz yumduğunu belirten Sarıkaya, ölümlü iş kazalarının büyük oranda kaçak taşeron ve kaçak madenlerde gerçekleştiğini söyledi.  Arif Koşar ise “Esnek Çalışma:Bir Determinizm Hikayesi” başlıklı sunumunda teknolojinin sermayenin çıkarları doğrultusunda esnek çalışma ve sömürüyü arttırmak için kullanıldığını ifade etti. Teknolojinin tarafsız olmadığını, teknolojik gelişmelerin sermayenin yararına uygulama alanı bulduğunu belirten Koşar, “Ancak hiçbir esnek çalışma biçimi teknolojik bir zorunluluk değildir. Sermayenin bir saldırı stratejisidir. Sınıf mücadelesi bu saldırıyı püskürtebilir” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net