DİSK: Çalışma Bakanlığı yok ediliyor, sadaka bakanlığı kuruluyor


Fotoğraf: DİSK Basın Birimi

DİSK: Çalışma Bakanlığı yok ediliyor, sadaka bakanlığı kuruluyor

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 'Çalışma bakanlığı korunmalı, Ayrı bir kadın bakanlığı kurulmalıdır' açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının adının değiştirilmesine dair yaptığı açıklamada “Çalışma bakanlığı korunmalı, Ayrı bir kadın bakanlığı kurulmalıdır” dedi.

“24 Haziran seçimleri sonrası uygulanmaya başlanan Başkanlık rejiminde çalışma, emek ve kadın konuları iyice silikleşiyor” diyen Çerkezoğlu bunun ilk ve simgesel adımının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adının değiştirilmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bu değişikliğin bilimsel olmadığı, sosyal gerçeklere ve Türkiye deneyimine uygun olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu “Yapılan sadece bir isim değişikliği de değildir. 1945 yılında kurulan ve ülkemizin en eski ve köklü bakanlıklarından biri olan Çalışma Bakanlığı fiilen yok edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma ilişkilerinde ve bu ilişkilerden kaynaklanan konularda uzmanlaşan bir bakanlıktır. Çalışma ilişkileri işçisiyle, memuruyla emeklisi ile ülkemiz nüfusunun ezici çoğunluğunun çalışma hayatından kaynaklı sorunlarına yoğunlaşan bir bakanlıktır ve görev kapsamı oldukça geniştir” dedi.

Çalışma Bakanlığının diğer bakanlıklardan farklı olarak işçi, işveren ve devletin üçlü ilişkisine ve varlığına dayalı bir bakanlık olduğunu belirten Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Çalışma Bakanlığının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı içinde eritilmesi bakanlığın zaten sınırlı olan sosyal diyalog alanındaki işlevini de iyice zayıflatacaktır. Çalışma hayatının taraflarını bir araya getiren bakanlığın aile ve sosyal hizmetler adı altında eritilmesi kabul edilemez.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının adından "sosyal güvenlik”in çıkarılarak bunun yerine "sosyal hizmet” getirildiğini, son CBK ile de ilk sırada yer alan "çalışma” yerine "aile” getirildiğini hatırlatan Çerkezoğlu, “Oysa sosyal hizmet sosyal güvenliğin bir alt koludur. Asıl olan sosyal güvenliktir. Bakanlığın adından sosyal güvenliğin çıkartılması sosyal güvenlik yerine sosyal yardım ve sadakanın hedeflendiğini göstermektedir. Öte yandan bu değişiklik çalışma hayatının sorunlarının daha da silikleşmesine yol açacaktır” dedi.

Uzun yıllar boyunca var olan Kadından ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı uygulamasına 2013 yılında son verildiğini ve bakanlığın adından kadın çıkartılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduğunu dile getiren Çerkez oğlu şöyle devam etti:

“Böylece Kadın Bakanlığı ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi ise bu bakanlığın adındaki "sosyal politikalar” yerini "sosyal hizmetler” alıyor. Bu değişiklik hak temelli sosyal politika yerine sosyal hizmet ve sosyal yardımı koyan sadaka devleti anlayışını yansıtmaktadır. Sosyal bir hukuk devletinde sosyal hizmetler sosyal politikanın bir alt dalıdır. Öte yandan aradan bir ay geçmeden bakanlığın adının bir kez daha değiştirilmesi yapılan işlerin enine boyuna düşünülmediğinin ve gelişigüzel davranıldığının göstergesidir.”

Yeni bakanlık oluşturulurken tarafların görüşlerinin alınmamış olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Çerkezoğlu “73 yıllık çalışma bakanlığı bir çırpıda aile ve sadaka bakanlığına dönüştürülmüştür. Konfederasyonumuz DİSK, adında ve yapılanmasında kadının öncelikli olduğu,  kadın, aile ve çocuk alanında ayrı bir bakanlık ihdas edilmesi görüşündedir. Çalışma hayatı açısından son derece yaşamsal olan 73 yıllık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın adı ve yapısı ise mutlaka korunmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ağustos 2018 16:48
www.evrensel.net