Eğitim Sen, MEB'in 100 gün içinde yapması gerekenleri sıraladı

Görsel: Pixabay

Eğitim Sen, MEB'in 100 gün içinde yapması gerekenleri sıraladı

Eğitim Sen, Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük faaliyet hedefleri ile ilgili açıklama yaptı ve eğitimde yapılması gerekenleri sıraladı.

Eğitim Sen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük faaliyet hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamada eğitimde yapılması gerekenleri madde madde sıraladı.

Yeni kabinenin 100 günlük faaliyet hedefleri açıklamasının bir bölümünde eğitim alanında yapılması planlananların, hedeflerin ifade edildiği vurgulanan açıklamada; “Hedeflenenlerin acil çözüm bekleyen, adım atılması gereken konulardan uzak, soyut ve sonuçlarının gözlemlenmesinin zor olan alanlardan seçildiğini ifade etmek gerekmektedir. Açıklamanın en dikkat çekici ve aynı zamanda da tam olarak anlaşılamayan bölümü 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili olan bölümüydü. Söz edilen şu an evraklarını teslim etmekte olan, ataması yapılmış olan öğretmenler mi, yoksa ayrıca 20 bin öğretmen daha mı atanacak? Kısa sürede bu konunun açıklığa kavuşması ve atamaların da en kısa sürede kadrolu olarak yapılması gerekmektedir. Yeni öğretmen alımlarında mülakat yönteminin kullanılması eşitsizlikler ve haksızlıklar üretmektedir. O nedenle mülakat ile öğretmen alımına son verilmeli, tüm öğretmenler kadrolu olarak istihdam edilmelidir” denildi.

‘EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ DİYE BİR MESLEK YOKTUR’

Açıklamanın dikkat çeken diğer bir bölümünün eğitim yöneticiliğinde profesyonelliğe geçilmesi ile ilgili olan kısım olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi: Okulları ticari birer işletme olarak gören bu bakış açısı, eğitim yönetiminin de profesyonel işletmelerde olduğu gibi, kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yürütülmesi gerektiğini düşünmektedir. Oysa eğitim kamusal bir hizmettir ve tüm kamusal hizmetler gibi eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır. O yüzden eğitim yöneticiliği adında bir meslek yoktur. Eğitim yöneticiliği öğretmenlerin ikincil görev olarak yürüttükleri bir faaliyettir. Profesyonel yöneticilik, eğitimin ticarileştirilmesinin önemli bir adımı olacağından bizler açısından kabul edilebilir bir tarafı yoktur.

‘EĞİTİMİN PİYASALAŞMASININ ADIMLARI’

Eğitimin piyasalaşmasının diğer bir adımının da açıklanan diğer bir hedefte açığa çıktığına dikkat çekilen Eğitim Sen açıklamasında, "'Her okulun kendi şartları içerisinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirleniyor, destekler buna göre sağlanıyor’, ‘Okul Temelli Gelişim Modeli’ adı ile Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nde de yer alan bu yaklaşım, okullar arasındaki eşitsizlikleri doğallaştırarak okulların piyasa koşularına göre yapılandırılmasına olanak sağlayacaktır. MEB’in görevi ve sorumluluğu ise okullar arasındaki farkları ortadan kaldırarak koşullar ve olanaklar açısından okulların eşitlenmesini sağlamaktır” denildi.

‘EĞİTİMDE ŞİDDET, SADECE GÜVENLİK BAKIŞ AÇISIYLA ÖNLENEMEZ’

30 bin okula polis görevlendirilmesinin ise eğitim alanında yaşanan şiddet olaylarının sadece güvenlik bakış açısı ile değerlendirilmesinin bir sonucu olduğu belirtilen açıklamada, böyle bir yaklaşımın şiddeti doğuran, besleyen ve büyüten koşulları, sosyo-politik iklimi, kültürel örüntüyü yok saydığı ve sorunun sadece güvenlik boyutunu çoktan açtığı ifade edildi.

MEB’İN YAPMASI GEREKENLER

Açıklanan hedeflerde MEB’in aslında sorunların çözümü için adım atmayacağı ve yapısal sorunların çözümüne dair bir yaklaşımının olmadığının ifade edildiğinin altı çizilerek MEB 100 gün içerisinde yapabilecekleri maddeler halinde şöyle sıralandı:

 1. Ortaöğretime geçiş sisteminden kaynaklı mağdur olan yüz binlerce öğrencinin mağduriyetini giderebilir. Akademik eğitim veren okulların kontenjanlarını artırabilir; tercihlerde okul türü ve tercih sayısına getirilen sınırlama kaldırılarak öğrencilere yeniden tercih hakkı verilebilir.
 2. Ortaöğretime geçiş sistemi kaldırılarak tüm öğrencilerin istediği okul türü ve okulda eğitim almasının koşullarını oluşturacak çalışmalar başlatılabilir.
 3. Öğretmen alımlarında mülakat kaldırılarak tüm öğretmenler kadrolu atanabilir.
 4. Eş durumundan dolayı atama hakkını kullanamayan sözleşmeli öğretmenlere eş durumu atama hakkı verilebilir.
 5. Atama bekleyen öğretmen arkadaşlardan gerekli sayıda atama yapılabilir.
 6. Tüm eğitim çalışanlarına 3600 ek gösterge verilebilir.
 7. Proje okul uygulamasına ve okulların nitelikli-niteliksiz olarak ayrılmasına son verilebilir.
 8. Öğretim programlarının bilimsel ölçülere göre yeniden hazırlanmasına dönük çalışmalar başlatılabilir.
 9. Dini dernekler ve vakıflar ile yapılan protokoller iptal edilebilir.
 10. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde liyakatı esas alan bir sisteme geçilebilir.
 11. Çocuk işçiliğinin önlenmesine dönük tedbirler alınarak tüm öğrencilerin örgün eğitim içerisine alınmasına dönük çalışma başlatılabilir.
 12. Özel okullara teşvik uygulamasına son verilerek eğitime ayrılan bütçe artırılabilir.
 13. Haklarında herhangi bir soruşturma olmayan ihraç eğitim emekçileri işlerine iade edilebilir.
 14. Hizmetin gereği olarak değil de cezalandırma yaklaşımı ile sürgün edilen eğitim emekçileri eski görev yerlerine iade edilebilir.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Ağustos 2018 13:33
www.evrensel.net