Eğitim Sen: YKS sonuçları eğitimdeki ağır tahribatın kanıtı oldu


Fotoğraf: DHA

Eğitim Sen: YKS sonuçları eğitimdeki ağır tahribatın kanıtı oldu

YKS sonuçlarını değerlendiren Eğitim Sen 'Sınav sonuçlarına dair yayınlanan istatistikler, eğitimdeki ağır tahribatı gözler önüne serdi' dedi.

Eğitim Sen, bir gecede değiştirilen ve bu yıl ilk defa yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarına ilişkin “Yayınlanan istatistikler, eğitimdeki ağır tahribatı gözler önüne serdi” dedi.

Adayların YKS’deki başarı düzeylerine bakıldığında en çarpıcı verinin, bu yıl ilk defa uygulanan “Temel Yeterlilik Testi” sonuçlarında ortaya çıktığı vurgulanan Eğitim Sen açıklamasında, “500 puan üzerinden değerlendirilen bir testte 250 ve üzerinde puan alan adayların, toplam adaylara oranı yüzde 19,80, 400 ve üzerinde puan alan adayların oranı ise yüzde 1,37’dir. Bu tablo, eğitim sisteminde öğrencilere kazandırılmak istenen yeterliliklerin kazandırılamadığının, yani eğitim politikalarındaki başarısızlığın ifadesidir. Daha açık ifade etmek gerekirse, eğitim sistemi ile hedeflenen en temel yeterlilikler dahi öğrencilerin çok küçük bir kısmına kazandırılabilmiştir” denildi.

Adayların sorulara verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde ise eğitim sisteminin çöktüğünün daha net görüldüğü ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Türkçe testinde soruların en az yarısını doğru yanıtlayabilen adayların oranı yüzde 45’tir. Soruların en az yarısını doğru yanıtlayabilen adayların fen bilimleri testindeki oranı yüzde 11; sosyal bilimler testinde yüde 24; temel matematik testinde ise yüzde 11’dir. Kısaca eğitim sistemimiz, öğrencilerine sadece temel yeterlilik düzeyinde değil, Türkçe, fen bilimleri, matematik ve sosyal bilimler alanında da kazandırmayı hedeflediği noktadan çok uzaktır. Öyle ki sınava giren adayların toplamda matematikte 40 sorudan 3,9; fizikte 14 sorudan 0,4; kimyada 13 sorudan 1,1; biyolojide 13 sorudan 1,6 soruya ortalama doğru yanıt verdiği düşünülecek olursa, eğitim sisteminin iflas ettiğini söylemek işten bile değildir!”

‘EĞİTİMDE EŞİTSİZLİK GİZLENMEKTEDİR’

Geçmiş yıllarda yayınlanan istatistiklerde, Türkiye’de coğrafi bölgeler arasındaki ekonomik, kültürel, toplumsal eşitsizliğin sınavların “başarı” dağılımlarına da yansıdığının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu yıl yayınlanan istatistiklerde ise bölgesel dağılımın yer almaması eğitimdeki eşitsizliğin görülmesini engellemektedir. Haliyle yukarıda ifade ettiğimiz ağır tahribatın bu yanı gizlenmekte, eğitimdeki en temel sorunlardan birisi yok sayılmaktadır.”

YKS’de alınan sonuçların, adayların ve öğrencilerin değil, eğitim politikalarının başarısızlığını gösterdiği dile getirilen Eğitim Sen açıklamasında “Bu tablo, siyasi iktidarın öğrencinin ilgi, yetenek ve yaratıcılığını geliştirmek yerine, kendisine sadakatle itaat edecek nesiller yaratma arzusunun sonucudur! Okullaşma politikasından, öğretim programlarını oluşturmaya; öğretmen yetiştirme sisteminden, öğretmenlerin hak gasplarına; demokratik ve evrensel değerlerin yok sayılmasından, siyasi iktidarın yürüttüğü toplum mühendisliğine; devlet okullarına kaynak aktarılmazken, özel okullara öğrenci başına verilen binlerce TL’lik teşviklere kadar çok sayıda faktör bu tablonun oluşmasını sağlamıştır. Kaygımız, bu karanlık tablonun daha da derinleşeceğidir. Bu karanlıktan çıkışın tek yolu, demokratik bir siyasi atmosferin sağlanması ve eğitimin kamusal, parasız, bilimsel, laik, nitelikli ve anadilinde örgütlenmesinin hedeflenmesidir” denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ağustos 2018 18:28
www.evrensel.net
ETİKETLER Eğitim SenYKS