24 Temmuz 2018 19:14

Basın bayramında basın Saray'a teslim edildi

Sansürün kaldırılmasının yıl dönümünde yayınlanan kararname ile İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaçlara göre hareket edecek.

Fotoğraf: Pixabay

Paylaş

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi. Türkiye’de sansürün kaldırılmasının 110. yıl dönümü 24 Temmuz’da yayınlanan kararnameye göre, İletişim Başkanlığı, görevini cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaçlara uygun olarak yönetecek.

“Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” dün sabah Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi. AA’nın aktardığı kararnameye göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görev ve yetkileri şöyle:

BASIN KARTI DÜZENLEYECEK

 1. Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapacak, gerekli tedbirleri alacak Başkanlık, görev alanına giren konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirecek, uygulayacak ve benzeri çalışmalara, projelere idari ve mali destekte bulunacak.
 2. Başkanlığın görev alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınları planlayarak yayımlayacak veya yayımlatacak Başkanlık, basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenleyecek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütecek.
 3. Türkiye medya veri tabanını oluşturacak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacak Başkanlık, basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenleyecek.

CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK

 1. Öte yandan Başkanlık, görevlerini yerine getirirken faaliyetin ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de alacak.
 2. Başkanlığın en üst amiri olan Başkan, İletişim Başkanlığını, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.
 3. Bütçe teklifini hazırlayacak, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütecek, izleyecek ve raporlayacak olan başkan, Başkanlığın yönetim sistemlerini gözden geçirecek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetecek ve yönetimin geliştirilmesini sağlayacak.
 4. Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmakla da yükümlü olan başkan, koordinasyonu gerçekleştirecek.
 5. Başkanın görev alanları arasında Tanıtma Fonuna ilişkin incelenen projelerin kabulünü ve denetim sonuçlarını cumhurbaşkanının onayına sunmak da yer alacak.

CUMHURBAŞKANINA KARŞI SORUMLU OLACAK

 1. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapacak başkan, görevlerin yürütülmesinde doğrudan cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.
 2. Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı (AA) bölümündeki ödeneği aşmamak üzere AA ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olacak.

ARAŞTIRMA PROJELERERİNE ÖDEME YAPABİLECEK

 1. Başkanlıkça desteklenen araştırma-geliştirme projelerinde proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılabilecek. Projede görev yapan ve kamu görevlisi olmayan diğer personele onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden hizmet bedeli ödenebilecek.
 2. Başkanlık, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın iş birliği içinde bulunacak.

(MEDYA SERVİSİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Düşten öte; Düşler Akademisi

SONRAKİ HABER

AİHM, mülteciyi ölüme gönderen Finlandiya’yı mahkum etti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa