20 Temmuz 2018 20:43

Pamukova'dan Çorlu'ya: ‘Kaza’ gibi sunulan demir yolu cinayetleri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası: Güvenilir ve toplum yararını temel alan bir ulaşım politikasına ihtiyaç var.

Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Paylaş

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde  22 Temmuz 2004 yılında yüksek hızlı tren ‘kaza’sında 41 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bu ay Çorlu’da yaşanan tren ‘kaza’sında 24 yurttaşın hayatını kaybetmesinin demir yollarındaki sorunların devam ettiğini gösterdiğini belirten Türk Mimar ve Mühendisleri Odası (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası, güvenilir ve toplum yararını temel alan bir ulaşım politikası ihtiyacına dikkat çekti.

Mevcut ulaşım sisteminin dengesiz, güvenliksiz, pahalı ve sağlıksız bir yapıda olduğuna vurgu yapılan açıklamada “Toplu ölümlere de yol açan ‘kazaların’ çoğu, bilim insanları, uzman meslektaşlarımız ve bilirkişi raporlarının da gösterdiği üzere mühendislik bilimlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi, altyapı eksikleri, bakım-onarım, yenileme çalışmalarının yetersizliği, personel yapısındaki nitelik düşüşü ve sayısal azalma nedeniyle yaşanmaktadır. Bu sorunlara odamız tarafından yayımlanan ‘Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Raporu’nda işaret edilmiştir. Raporumuzda da tespit edildiği üzere demir yolları 1950’lerden itibaren kara yolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle ikinci plana itilmiştir” denildi.

‘DEMİR YOLLARI İHMAL EDİLDİ’

Hat uzunlukları, yolcu taşımacılığı ve yük taşımacılığı üzerinden bakıldığında demir yolu taşımacılığının her alanda gerilediğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi “Oysa demir yolu yapım maliyeti kara yoluna göre düz arazide 8 kat, orta engebeli arazide 5 kat daha ekonomiktir. Demir yollarının enerji tüketim toplamı içindeki oranı yüzde 2 iken kara yollarının enerji tüketimi yüzde 80’in üzerindedir. Bu veriler çevre kirliliği ve gürültü unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde demir yolu taşımacılığının ekonomiklik, enerji verimliliği, arazi kullanımı ve çevre sağlığı açısından taşıdığı önem açıklıkla görülmektedir. 

Demir yolu işletmeciliği yatırımdan bakıma, yenilenmeye, personele, eğitime ve yeni hatların kurgulanmasına dek merkezi bir planlamayı gerektirmektedir.” 

‘PİYASACI YAKLAŞIM VE İHMALLER’

TCDD’nin yeniden yapılandırılması politikası uyarınca 162 yıllık demir yolu kazanımlarının tasfiye edildiği, kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşımın benimsendiği, mühendislik hizmetleri ve kriterleri kısıtlanmış, altyapı ile bakım yatırımlarının ihmal edildiği, bakım atölyelerinin kapatılarak azaltıldığı belirtilen açıklamada  “Çalışanlar güvencesiz çalışma biçimlerine tabii kılınmış, 2000 yılında 47 bin 212 olan demir yollarında çalışan sayısı 2017 sonunda 17 bin 747’ye, binlerce yol ve geçit bakım görevlisinin çalışması gereken hatlarda bakım görevlisi sayısı 39’a düşmüştür. Özetle kamusal hizmet, kamu-toplum yararı eksenli güvenli ve ucuz ulaşım hakkı, kara yolları, hava yolları, deniz yolları ve demir yolu işletmeciliğinin ticarileştirilmesi ve demir yolu işletmeciliğinin zayıflatılması süreciyle tasfiye edilmektedir” denildi.  

Açıklamada, TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son verilmesi istenerek ulaşım güvenliğini etkileyen bütün hatların ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılması, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimlerinin karşılanması gerektiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Saros’a gemi iskelesi ÇED toplantısını halk engelledi

SONRAKİ HABER

Mersin'de Evrensel'in 25. yılı dayanışma etkinliğiyle kutlandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa