18 Temmuz 2018 20:56

DİSK: SGK, Sayıştay denetiminden kaçırılamaz!

DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu SGK'nin Sayıştay denetiminden çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Fotoğraf: DİSK

Paylaş

DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, SGK'nin Sayıştay denetiminden çıkarılmasına dair yaptığı açıklamada “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hileli bir işlemle Sayıştay denetiminden kaçırılmak isteniyor. Sayıştay kanununa göre SGK Sayıştay tarafından denetlenmek zorundadır” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun muvazaalı bir işlemle Sayıştay denetimi dışına çıkarılmak istendiğini belirten Çerkezoğlu “15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile daha önce ilgili kanunda yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sayıştay denetimine tabi olduğuna ilişkin hüküm SGK mevzuatından çıkarıldı.

70 milyon çalışana, emekliye ve hak sahibine hizmet veren ve 2017 sonu itibariyle 288 Milyar TL geliri ve 312 Milyar TL gideri ile neredeyse devlet bütçesinin yüzde 48'i oranında bir bütçeye sahip olan SGK keyfi bir düzenlemeyle Sayıştay denetimi dışına çıkarılmak isteniyor. Neredeyse hükümet bütçesinin yarısı kadar bütçeye sahip olan ve bütçesi işçilerden ve onlar adına kesilen primlerden oluşan SGK'nın Sayıştay denetimi dışında bırakılmak istenmesi akılla, mantıkla, hukukla bağdaştırılamaz.  CBK ile SGK adeta kamusal denetimden muaf tutulmak, SGK sadece cumhurbaşkanının inisiyatifine bırakılmak istenmektedir” dedi.

‘KANUNLA DÜZENLENMİŞ BİR KONUDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR’

SGK'nın Sayıştay denetimi dışında bırakılması muvazaalı bir işlemle yapıldığını ve geçersiz olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, kurumun kuruluş ve işleyiş ilkelerini düzenlemekteydi. Anayasanın 104. maddesine göre kanunla düzenlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanması mümkün değil. Ancak SGK'nın Sayıştay denetimi dışına çıkarılması için muvazaalı bir yol izlenmiştir. Önce 703 Sayılı KHK ile zorunlu olmadığı halde 5502 Sayılı SGK Kanunu'nun çok sayıda maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Daha sonra 4 numaralı CBK ile Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenlemeler yeniden belirlenmiştir.

‘SGK'NIN SAYIŞTAY DENETİMİNDEN KAÇIRILMAK İSTENMESİ MANİDARDIR’

4 numaralı CBK ile SGK'nın kurumsal yapısında esaslı bir değişiklik yapılmazken 5502 sayılı Kanunun 1. Maddesinde yer alan ‘Kurum, Sayıştay denetimine tabidir’ hükmü Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer almamıştır. Böylece hileli bir işlemle SGK Sayıştay denetimi dışına çıkarılmak istenmiştir. Bilindiği gibi SGK Genel Kurulu gerçek bir genel kurul olmayıp mali denetim ve ibra yetkisi yoktur. Sayıştay tarafından yürütülen mali denetim de ortadan kaldırıldığında SGK'nın denetimi neredeyse olanaksız hale gelecektir. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde SGK'nın denetimine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu büyük ölçüde Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği için SGK'yı denetleyecek hiçbir mekanizma söz konusu değildir. Böylece SGK neredeyse bütün kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu kamusal denetimin dışına çıkarılmak isteniyor.”

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu'nun 4. Maddesine göre sosyal güvenlik kurumlarını denetlemenin Sayıştay'ın görevleri arasında sayıldığına dikkat çeken Çerkezoğlu “Anayasanın 104. maddesine göre Kanunlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden üstündür. Bu durumda SGK'nın CBK ile Sayıştay denetimi dışına çıkarılması mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi ile SGK'nın Sayıştay denetimine tabi oluğu yönündeki hükmün kaldırılması yok hükmündedir. Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay SGK'yı denetlemekle yükümlüdür. Ancak bu açık hükme rağmen 4 numaralı CBK ile SGK'nın Sayıştay denetiminden kaçırılmak istenmesi manidardır” dedi.

‘SAYIŞTAY DENETİMİ ORTADAN KALDIRILMAK İSTENDİ?’

“5502 sayılı Kanunda var olan bu hükmün SGK mevzuatından çıkarılmasından murat edilen nedir?”diye soran Çerkezoğlu şöyle devam etti:

“Eğer maksat SGK'yı Sayıştay denetimi dışına çıkarmaksa 6085 sayılı yasada yer alan sosyal güvenlik kurumlarının SGK denetimine tabi olduğu yönündeki hüküm unutulmuştur. Bu durumda kanun CBK'ya üstün olduğu için SGK Sayıştay tarafından denetlenecektir. Eğer maksat SGK'nın Sayıştay denetimi dışına çıkarılması değilse, neden Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Sayıştay denetimine ilişkin hüküm çıkarılmıştır. Anlaşılan o ki maksat SGK'yı Sayıştay denetiminden çıkarmaktı. Ancak bu şimdilik başarılamamıştır.

DİSK olarak soruyoruz: 4 numaralı Kararname ile neden Sayıştay denetimi ortadan kaldırılmak istendi? Sayıştay denetiminden neden rahatsız olunmuştur? Devlet bütçesinin yarısına ulaşan SGK bütçesini denetimden kaçırmak nasıl izah edilebilir?

SGK'yı Sayıştay denetimi dışına çıkarmayı amaçlayan muvazaalı işlem, her açıdan Anayasa ve Sayıştay Yasasına aykırıdır. Bu nedenle kabul edilemez. Sayıştay denetimini içerecek şekilde revize edilmesi Anayasa ve yasa gereğidir.” (HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

‘Afrin’e şeriat hukuku getirdiler’ iddiası

SONRAKİ HABER

İstanbul'da metro hatlarında arıza: Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa