Badavut Plajı'nın sit derecesinin düşürülmesine itiraz

Fotoğraf: Evrensel

Badavut Plajı'nın sit derecesinin düşürülmesine itiraz

Ekoloji örgtüleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Badavut Plajını içine alan 60 numaralı doğal sit alanın derecesini düşürmesine itiraz etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Balıkesir Ayvalık'ta yaptığı sit değişikliğinin doğal yaşama vereceğe zarara dikkat çeken yaşam savunucuları yeniden düzenleme yapılmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdiği sit değişikliğine itiraz geldi. Kent konseyi, ekoloji örgütleri ve meslek odaları, Sarımsaklı Koyu'ndaki Badavut Plajını içine alan 60 numaralı doğal sit alanın derecesinin “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” şeklinde düzenlenmesinin geri çekilmesi için başvuru yaptı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı alanı içinde kalan bölgede yeni yapılaşmalara yol açacak değişikliğe karşı Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Tabiat Derneği, Ayvalık TEMA, Balıkesir TEMA, Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Ayvalık Araştırma Geliştirme Uygulama Derneği ve TTB Balıkesir Şubesi temsilcileri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek itiraz dilekçeleri verdiler.

Bölgenin "Kesin Korunacak Hassas Alanlar" kapsamına alınması talep edilen dilekçelerde, sit değişikliğinin kentteki biyoçeşitliliğe, kıyı-deniz alanlarına, ormanlara, kentin kimliğine ve tarihine zarar vereceğinin altı çizildi.

'BİLİMSEL GEREKÇESİ NEDEN GİZLENİYOR'

Değişikliğin bilimsel gerekçelerinin ortaya konulamadığının belirtildiği dilekçelerde "İlçemiz Badavut mevkiindeki 60 numaralı alanın Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescilinde deniz biyoçeşitliliği, endemik türleri, göçmen kuşların çeşitliliği, jeolojik yapı, çevresel gözlemler, topoğrafik yapı hususlarında 4 mevsimlik bir inceleme yapılmaksızın karar alınmıştır. Bu ön değerlendirme raporu hazırlayanların araştırma ekip ve statülerinin araştırma ekibinin oluşturulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olup olmadığı hususu ise muallaktır" denildi.

'BAKANLIK KENDİ KARARLARI İLE ÇELİŞİYOR'

Kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nin (UNDP) ortaklaşa yürüttüğü 3 yıl süren “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” final raporuna ters düştüğü de ifade edildi ve Orman Bakanlığının tüm ülkede yaptığı “Türkiye Biyoçeşitlilik Haritası” çalışmasının Balıkesir ayağının da beklenmesi istendi. (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 13:22
www.evrensel.net