21 Haziran 2018 17:29
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 17:40

Yalova’da kamu emekçileri seçim taleplerini açıkladı

KESK Yalova Bileşenleri, Cevdet Aydın Parkı’nda yaptıkları eylemle seçimlere dair kamu emekçilerinin ortak taleplerini duyurdu.

Yalova’da kamu emekçileri seçim taleplerini açıkladı

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

KESK Yalova Bileşenleri, Cevdet Aydın Parkı’nda yaptıkları açıklamayla kamu emekçilerinin ortak taleplerini ilan etti. OHAL’in kaldırılması, KHK’lerin sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesi ve ihraç edilenlerin göreve iade edilmesi istenen açıklamada, grevli toplusözleşmeli sendika hakkı, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu emekçilerini kapsaması, işyerlerine kreş açılması, iş güvenceli, kurallı ve kadrolu istihdamın sağlanması talepleri de dile getirildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Yalova bileşenleri Cevdet Aydın Parkında kamu emekçilerinin ortak taleplerini içeren bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne süren OHAL ile hukuksuzluğun,adaletsizliğin, emeği hedef alan saldırıların merkez üssü haline getirilen ülkemizde hayatta kalma mücadelesi verildiğini söylenen açıklamada, gece yarıları çıkarılan KHK'ler ile binlerce kamu emekçisi hiçbir soruşturma ve mahkeme süreci olmadan sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden edildiği belirtildi.

Neyle suçlandığını dahi bilmeyen binlerce kamu emekçisini bir yıl sonra kurdukları OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna havale edip, 'git suçsuzluğunu ispatla' denildiği, yandaş sendika ile işbirliği yapılarak fişleme, suçlama ve ihbarcılık sistemini esas alarak bağlı sendikalara üye toplam 4218 kamu emekçisi işinden, ekmeğinden edildiği ifade edildi. Başta grev ve siyaset yapma hakkımızın engellenmesi olmak üzere kamu emekçileri güvencesizlik ile mevcut gidişata razı olma seçeneklerinden birini tercih etme dayatması ile karşı karşıya bırakıldığı söylendi.

KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ

Kamu emekçilerinin telepleri şöyle:

♦ OHAL/KHK rejiminin sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını.haksızca ve hukuksuzca ihraç edilen,açığa alınan kamu emekçilerinin işlerine geri dönmelerinin sağlanmasını ve arada geçen sürede ortaya çıkan zararların mağduriyetlerinin giderilmesi

♦ Özgürce toplantı,gösteri ve yürüyüş yapmanın önünde engel olan 2911 sayılı yasadaki hürriyeti bağlayıcı hükümlerin kaldırılması

♦ ILO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası standartlar çerçevesinde demokratik,katılımcı ve özgür TİS gerçekleştirilmesini,grev hakkının engellenmesinden vazgeçilmesi,

♦ Çalışanların ortak örgütlenmesini içeren yasaların düzenlenmesi,

♦ Kurallı çalışma,iş güvenceli ve kadrolu istihdamın sağlanması,

♦ Çalışma yaşamında ayrımcı,cinsiyetçi politikalara son verilerek kadınları daha fazla sefalete,yoksulluğa,açlığa mahkum eden politikaların terk edilmesi ve istihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması,

♦ Atama ve yer değiştirmelerde güvenlik soruşturması,mülakat gibi uygulamalara son verilmesini,objektif kriterleri esas alıp tarafların eşit katılımıyla komisyonlar oluşturarak,istihdamın siyasal çıkarlardan arındırılması,

♦ Kadrolaşmayı hedef alan,iş barışını bozan,emek karşıtı performans sisteminin geri çekilmesi,

♦ Sendikal ayrımcılığı içeren politikalardan vazgeçilerek örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması,

♦ Bütçe hakkı çerçevesinde toplumun tüm kesimleriyle birlikle adil bir vergi toplama ve eşit bölüşümü esas alan bütçeleme anlayışının hayata geçirilmesi. (Yalova/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

'Millet İttifakı' Tutum Belgesi açıklandı

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa