19 Haziran 2018 17:05

DİSK-AR: Türkiye, boşta gezen gençler ülkesi

DİSK-AR, TÜİK'in 18 Haziran tarihinde açıkladığı Mart 2018 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırmasının verilerini değerlendirdi.

Fotoğraf: Canan Altıntaş/DHA

Paylaş

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in 18 Haziran 2018 günü açıkladığı Mart 2018 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırmasının verilerini değerlendirdi. DİSK-AR geniş tanımlı işsiz sayısını 6.1 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranını ise yüzde 17.7 olarak hesapladı. Ne eğitimde ne işte olan ve “boşta gezen” olarak tanımlanan genç sayısının 2.5 milyonu aştığı Türkiye, OECD ülkeleri içinde birinci sırada yer alıyor.

TÜİK dar tanımlı (standart) işsizlik oranı yüzde 10.1, tarım dışı standart işsizliği ise yüzde 11.9 olarak hesapladı. Haziran 2018 döneminde toplam işsiz sayısı ise 3 milyon 210 bin olarak açıkladı. Bu verilerin işsizliğin gerçek durumunu yansıtmaktan uzak olduğu belirtilen DİSK-AR raporunda, “Gerçek işsizlik oranı yüzde 18’e yaklaşırken geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı. Çalışmayan nüfusun 1 milyon 580 binini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluşturdu. Bunun ise 1 milyon 59 bini kadınlardan oluşmaktadır. İş aramayıp çalışmaya hazır olan grubun büyük çoğunluğu kadınlardan oluşurken, 635 bin kişi ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumdadır. Geniş tanımlı işsiz sayısı DİSK-AR tarafından haziran 2018 itibariyle 6 milyon 18 bin olarak hesaplanmıştır” dendi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 20

Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10’un üzerinde seyrederken, özellikle genç işsizliği, kadın işsizliği ve NEET (Ne eğitimde ne istihdamda olanlar) oranları yüksek seyretmeye devam ettiği ifade edilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

“Haziran 2018 TÜİK verilerine göre kadın işsizliği yüzde 12.9 olarak açıklanırken, kentsel kadın işsizliği ve genç kadın işsizliği yüksek oranda seyretmektedir. Genç kadın işsizliği yüzde 22.7, kentsel kadın işsizliği ise yüzde 26.2 olarak açıklanmıştır. TÜİK verilerine göre eğitim ve öğrenim sistemi dışında kalan ve çalışmayanları ifade eden 15-24 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda gençlerin sayısı 2 milyon 584 bindir. NEET, istihdam içinde yer almayan, bir eğitim veya öğretim programına devam etmeyen gençleri ifade etmektedir. Bu kategoriyi ‘boşta gezenler’ olarak ifade etmek mümkündür. İstihdamın ve eğitimin dışında kalan genç oranının yüksekliği gençlerin toplumsal yaşamın dışına itilmişliklerinin de bir göstergesi olarak ele alınabilir. 15-24 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdam olanların (boşta gezenlerin) oranı yüzde 21.8’dir. Genç boşta gezenlerin (NEET) sayısı erkeklerde 777 bin iken kadınlarda 1 milyon 807 bine ulaşmaktadır. Genç kadınlar arasında boşta gezenlerin oranı yüzde 31.1’e yükselmektedir.”

BOŞTA GEZEN GENÇLER

OECD verilerine göre en yüksek boşta gezer genç oranı Türkiye’de. OECD 2016 verilerine göre 15-19 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdam olanların oranı OECD ortalamasında yüzde 13.9 iken Türkiye’de 28.2. İspanya, Yunanistan ve İtalya dışında genellikle yüzde 17’nin altında olan NEET oranı Norveç’te 9.2, Hollanda’da 7.8, İzlanda’da ise 5.2 düzeyinde.

DİSK’İN ÖNERİLERİ

İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu öneriler dile getirildi:

♦ İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz iş gücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

♦ Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı 90 saate düşürülmeli.

♦ Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir.

♦ Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir.

♦ Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalıdır.

♦ İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

♦ Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için iş gücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmelidir. Ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (İstanbul/EVRENSEL)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Ceylanpınar davasında gerekçeli karar: Somut delil yok

SONRAKİ HABER

Van kayyımı, Erdoğan'ın geçeceği yollara gül suyu döktü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa