Seçim beyannameleri sağlıksız!

Fotoğraf: Evrensel

Seçim beyannameleri sağlıksız!

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi yıllardır dile getirdikleri taleplerinin siyasi partilerin beyannamelerinde yeteri kadar yer almadığını belirtti

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi yaptıkları basın toplantısı ile 24 Haziran seçimleri öncesi  seçime katılan siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarının sağlık alanındaki görüşlerini değerlendirdi ve sağlık alanındaki taleplerini açıkladı. Tabip Odasının konferans salonunda gerçekleşen basın toplantısında sağlık çalışanlarına ve halka, vaatler dikkate alınarak oy verme ve oylara sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Ortak basın metnini okuyan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Sürenkök, OHAL altında gidilen seçime dair endişelerini paylaşarak OHAL ve KHK’lerin varlığının toplumun sağlığını bozduğunu belirtti.

‘OY KULLANIRKEN DİKKAT’

24 Haziran ve 8 Temmuz’da sağlığa, haklara ve oylara sahip çıkma çağrısı yapan Sürenkök şunları söyledi: “Taleplerimizin çok az bir kısmının partilerin seçim bildirgelerinde yer aldığını üzülerek görüyoruz. Sağlık çalışanları ve halkımızdan isteğimiz siyasi partilerin bu konudaki vaatlerini dikkate alarak oy kullanmalarıdır. Çocuklarımıza bırakacağımız aydınlık ve özgür ve daha yaşanası bir Türkiye bizim elimizde.”

TALEPLER

İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesinin siyasi partilerden talepleri:

-Özgür, demokratik bir ortamda ve barış içinde yaşayan bir toplum için OHAL derhal kaldırılmalı,

-KHK’ler ile haksız hukuksuz ihraç edilen ve açığa alınanlar işine dönmeli.

-Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi terk edilmeli.

-Genel bütçeden karşılanan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalı.

-Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalı.

-Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri giderleri merkezi bütçeden finanse edilmeli.

-Sağlık alanında performans sistemi ve döner sermaye uygulamaları kaldırılmalı.

-Güvenceli, emekliliğe yansıyan ücret.

-Şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmeli.

-Fiili hizmet zammı eklenmeli.

-Özeldeki sağlık çalışanlarının iş güvenceleri ve özlük hakları korunmalı.

-Sağlıkta şiddet yasa teklifi yasalaşmalı.

-Aşılarda zorunluluk şartı getirilmeli.

-Bilimselliği kanıtlanmamış alternatif sağlık uygulamalarının desteklenmesine son verilmeli. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Haziran 2018 12:21
www.evrensel.net