Ordu iskelesinde keyfiliğe ‘dur’ kararı

Fotoğraf: Evrensel

Ordu iskelesinde keyfiliğe ‘dur’ kararı

Ordu İdare Mahkemesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu İskelesi ve giriş alanında yapılan çalışmayı hukuka uygun bulmadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu İskelesi ve giriş alanında yapılan çalışmaya Ordu Çevre Derneği tarafından yapılan itirazı inceleyen Ordu İdare Mahkemesi çalışmayı hukuka uygun bulmadı.

Ordu Çevre Derneği, imar planı değişikliklerinin meri imar planı (1983 tarihli) dikkate alınarak hazırlanmadığı, kıyı kenar çizgisinin bozulduğu, imar planlarının bütüncül hazırlanmasına aykırı olduğu, planların halka duyurulmadığı, resmi kurumlardan görüş almakla yetinildiği gerekçesi ile planlamanın iptali için dava açmıştı.

PROJE BÜTÜN OLMALI 

Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda planlamanın bütüncül olarak yapılmadığı, Ordu Büyükşehir Belediyesinin alanı parçalayarak projelendirdiği belirtilmişti. ÇED Yönetmeliği’ne göre 10 bin metrekare alanın üzerindeki dolgu alanlarının ÇED kapsamına girdiği, Belediyenin ise imar planındaki alanı parçalayarak 9 bin 141 metrekarelik bir alanı projelendirdiği ifade edilmişti. Bilirkişi raporuna göre, iskele ve rıhtım bölgesinin tamamı 21 bin metrekare, proje bu bölgenin tamamını içerseydi ÇED kapsamına girecekti.

‘DEĞİŞİKLİK HUKUKA UYGUN DEĞİL’ 

Mahkeme de bilirkişi raporundaki gerekçeleri kabul ederek, dava konusu imar planı değişikliğinin bütünü dikkate almadığına hükmetti. Alanın parçalanarak projelendirilmesinin hukuksuz olduğunu belirten mahkeme, Türkiye Denizcilik İşletmelerinin liman ve iskeleyi halkın kullanımına açılmak kaydıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine devrettiğini, liman alanının tamamını içine alan bir imar planı revizyonunun yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak dava konusu edilen imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığına karar verdi.

BU DAVAYI KAZANDIK SIRA DİĞERLERİNDE

Ordu Çevre Derneği Başkanı Gül Ersan, “Davayı iki yıl önce açtık ama mahkeme sonuçlanıncaya kadar Büyükşehir Belediyesi projesini uyguladı. O dönemde, dernek üyelerimizin de içinde bulunduğu bir grup Ordulu ile birlikte belediyenin sahili kaçak olarak doldurmasına engel olmaya çalışmış, çadırlar kurup nöbet tutmuştuk. Kamyonların taşları dökmesine izin vermeyince gözaltına alınmıştık ve biz karakoldayken taşlar hızla denize boşaltılmıştı. Gözaltına alınmamız da hukuksuzdu, zaten gözaltı uygulamasına karşı açtığımız davayı da kazanmıştık. Şimdi bu davayı da kazandık, belediyenin kıyı şeridinde yaptığı işlemlerle ilgili açtığımız diğer davalar devam ediyor.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Haziran 2018 17:54
www.evrensel.net