Çocuk işçiliği ile mücadele için adımlar atılmalı

Fotoğraf: Evrensel

Çocuk işçiliği ile mücadele için adımlar atılmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi, çocuk işçiliği ile mücadede somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

İHD Adana Şubesi Çocuk İşçilikle Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Şube Çocuk Komisyonunun hazırladığı basın metnini okuyan Turan Taş, Türkiye’de çocuk işçi sayısının 2 milyona ulaştığını ifade etti. Turan Taş, çocuk işçiliğin önlenmesi için hane halkı yoksulluğn azaltılması ve çocuk işçiliğin en fazla olduğu alanlardan olduğu dikkate alınarak kayıt dışı çalışma ile mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. 

BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

ILO’nun çocuk işçiliğin önlenmesi konusunda çıkarmış olduğu sözleşme ve tavsiye kararlarının iç hukukta uygulanabilir mevzuata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Taş, “Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi için TBMM’de Çocuk Hakları İhtisas Komisyonu oluşturulmalı, Çocuk Hakları Temel Yasası çıkarılmalı” dedi. Basın açıklamasına katılan Adana Çocuk ve Kadın Hakları Dernek Başkanı Çiğdem Akça, çocukların gelecek olarak ifade edildiğini ancak Adana’da çocukların yaşadığı sorunların çözümü için yeterince faaliyet olmadığını belirterek tüm ilgili kurum ve kuruluşların birlikte hareket ederek sorunun çözülebileceğini vurguladı. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 16:54
www.evrensel.net