TTB 69. Büyük Kongresi başladı

Fotoğraf: Evrensel

TTB 69. Büyük Kongresi başladı

TTB, 8-10 Haziran tarihleri arasında üç gün sürecek olan kongrenin ilk gününü Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Türk Tabipleri Birliği üç gün sürecek olan 69. Büyük Kongresi'ni topladı. Sağlığın ticarileşmesine ve meslek örgütlerine yönelik saldırılara tepki gösterilen kongrede, 24 Haziran'da değişim mesajları verildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 69. Büyük Kongresi'ni topladı. 8-10 Haziran tarihleri arasında üç gün sürecek olan kongrenin ilk günü  Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda yapıldı. Şubat ayından beri tutuklu bulunan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu da gönderdiği mesajla kongreyi selamladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel yaptığı açılış konuşmasında, OHAL sonrasında hekimlerin hukuksuzca ihraç edilmesini ve kamu görevine başlarken güvenlik soruşturması yapılması kararnamesini eleştirdi. Tıp fakültesinden birçok mezununun bu nedenle görevlerine başlayamadığını belirten Tükel, iktidarın bir başka saldırısına ise merkez konseyi olarak bizzat maruz kaldıklarını söyledi. Tükel, “savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için hedef gösterildiklerini, gözaltına alındıklarını hatırlattı. Onur Hamzoğlu'nun tutuklu bulunduğunu belirten Tükel, bir an önce özgürlüğüne kavuşarak aralarında olmasını istedi.

6.4 MİLYON KİŞİ SİGORTA DIŞI

Genel Sağlık Sigortasının 2012 yılında itibaren uygulanmasıyla 6.4 milyon kişinin kapsam dışında olduğunu kaydeden Tükel, sağlık hizmetinin her aşamada ücretli hale getirildiğini söyledi. Performansa dayalı ve sözleşmeli çalışma aile hekimleri ile hastalarının olumsuz etkilendiğini ifade eden Tükel, kamu özel ortalığı ile yapılan şehir hastanelerini eleştirdi. Hastaneleri yapan şirketlerin birçok hizmet alanından kar elde ettiğini belirten Tükel, dövize endeksli anlaşma yapıldığını ve hasta garantisi verildiği için özel sektöre kamu kaynaklarının aktarıldığını dile getirdi. Tükel, şehir hastanesi modelinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca 2002 yılında 44 olan tıp fakültesi sayısının 99'a çıktığını kaydeden Tükel, “Eğitim-hizmet dengesi oluşturulmadan eğitim niteliğinin düştüğünü görüyoruz” dedi. Sağlık sistemindeki sorunların sorumlusunun doktorlar olarak görüldüğünü ve yılda en az 30 hekime şiddet vakası gerçekleştiğini aktaran Tükel, bu konuda tek başına yeterli olmasa da yasal düzenlemelerle önleyici önlemler alınmasını istediklerini söyledi.

Türk Dil Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Neslihan Sevim sağlık alanında eğitimin daha nitelikli olmasını istediklerini söyledi. TTB ile birlikte ortak talepleri olduğunu ifade eden Sevim, fakülte ve kontenan sayılarındaki artışı, sağlıkta dönüşümün getirdiği yıkımı durdurmak istediklerini söyledi.

'TTB ONURLU HEKİMLERİN ÖRGÜTÜDÜR'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek “Çünkü TTB Gezi'den 10 Ekim'e yaralılara koşan onurlu hekimlerin örgütüdür. İktidarın savaş politikalarıyla halkı arkasına dizmek istemesine karşı 'savaş bir halk sağlığıdır sorunudur'diyenlerin örgütüdür. Bugün ülkeyi yönetenler bir gün söylediğini öteki gün inkar ediyor. Ancak ettiği yeminin arkasında duran hekimler bu ülkenin geleceğidir” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kamu hizmetlerinin toplam kalite yönetimi, performans gibi şirket mantığı ile yönetilirken kamu emekçilerinin de giderek güvencesizleştirildiğini söyledi. Bozgeyik, “Sık sık devleti şirket gibi yönetmek isteyen tek adam ve partisi topluma tek tipleşmeyi dayatıyor. Bu kapsamda TTB'ye yapılan operasyonun sağlığın piyasalaşması önündeki engelin kaldırılması, diğer yandan da savaşa karşı duranlara karşı bir saldırı olduğunu söylemek doğru olacaktır” dedi.

Geçtiğimiz günlerde genel kurul ile yeni yönetimini seçen TMMOB temsilcileri de kongreye katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül yaptığı konuşmada, henüz görev dağılımı yapmadıkları için TMMOB Başkanı Emin Koramaz'ın konuşma yapmadığını söyledi. Bir yandan iktidarın meslek odalarını arka bahçesi yapmak için saldırıları, diğer yandan da neoliberal politikalar arasındaki kıskaç oluştuğunu belirten Gül, “24 Haziran'da üyelerimizi oy vermeye ve sandığa sahip çıkmaya teşvik etmeliyiz. Oyumuza sahip çıkacağız, oyumuzu demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten yana kullanacağız.” dedi.

SİYASİ PARTİLERDEN MESAJLAR

Kongrede söz alan siyasi parti temsilcileri ise şöyle konuştu: 

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı: TTB hepimizi eğiten, tıp fakültesinden sonra hekimliği öğrendiğimiz bir okuldur. Artık AKPyi eleştirmeyi bırakıp ve kendi iktidarımızda neler yapacağımızı konuşacağız. Aslında bu sorunları çözmemiz çok kolay çünkü yanımızda koca bir TTB var. Hak temelli, kaliteli ve ücretsiz sağlığı geliştirmemiz çok zor olmayacak.

HDP Ankara Milletvekili adayı Filiz Kerestecioğlu: TTB'nin onurlu ve dik duruşu hepimize güç veriyor. Ne yazık ki bugün savaşın politakalarına, rantın da insan sağlığına üstün geldiği bir dönemi yaşıyoruz. İnsan hayatını korumak için yemin etmiş olan doktorlar tabi ki savaşa karşı olacaklardır. Sağlıkta dönüşüm politikalarınık karşısında TTB vardı. Şehir hastaneleri ile sağlığı fabrikaya dönüştüren aklın karşısında da TTB durdu. 24 haziranın bu baskılara son vereceğine bilime sağlığa takılan kelepçeleri çıkaracağını düşünüyoruz.

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen: TTB'ye yönelik saldırı iki şeyin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birincisi örgütlü olmak. İkinci omuz omuza vermenin, dayanışmanın önemini gördük. AKP iktidarı açısından ise şunu görüyoruz: Yeniliyorlar, yenilecekler. Türkiye toplumuna artık sunacakları bir şey kalmadı.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan: Umutlu olmamız için çok fazla sebep var. Bu siyasi iktidarın tüm olanaklarına, uyguladığı baskılara rağmen seçim çalışmalarına da yansıyor. 24 Haziran bir iktidar değişikliği olsa bile gerçek anlamda bir halk demokrasisini tesis etmek için daha fazla yan yana durmamız gerekecek. Biz de hem 24 Haziran giden yol ve hem de sonrasında yan yana olmamıza olan inancımızla görevini tamamlayanalara teşekkür ediyoruz, yeni yönetime de yan yana olacağımızı iletiyoruz.

HDP İstanbul Milletvekili Adayı Ve Tip Kurucu Meclis Üyesi Erkan Baş: Faşizme karşı mücadelenin pek çok boyutu var ama en önemlisi işlerimizi iyi yapmak.Bu nedenle iktidarkamusal alanda işini iyi yapanları kendisine düşman ilan ediyor. Geçtiğimiz dönem TTB'deki arkadaşlarımız bu iktidara karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterdiler. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 19:09
www.evrensel.net
ETİKETLER TTB