İhraçlarda rol oynayan rektörlere soruşturma

Fotoğraf: Evrensel

İhraçlarda rol oynayan rektörlere soruşturma

TMMOB 45. Genel Kurulunda, akademisyenleri görevlerinden uzaklaştıran 15 mühendis rektörün onur kuruluna sevk edilmesi kararlaştırıldı.

TMMOB 45. Genel Kurulunda divana sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen önergede, “KHK’ler ile kamu görevinden çıkarılmaya ve gerekçesiz olarak keyfi karar ile işten çıkarmalara dair bu hukuksuz süreçte rol oynayan üniversite rektörlerinden mühendis, mimar ve şehir plancısı olanların görevlerini ve sahip oldukları unvanlarını siyasi çıkar elde etme amacıyla kullanarak topluma, kamuya, üçüncü şahıslara zarar verdikleri anlaşılmıştır” denildi. Önergede üniversitelerden ihraç edilen binlerce akademisyenin 378 tanesinin de barış akademisyeni olduğunun altı çizildi. Önergede rektörlerin bu davranışının TMMOB’nin belirlediği mesleki davranış ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI DA KINANDI

TMMOB Genel Kurulunda alınan bir önemli karar da Bornova Belediye Başkanı olan Mimar Olgun Atila’nın kınanması oldu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Belediyesinde görev yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’i, mesleki kimliği ve TMMOB çalışma anlayış ve ilkeleri doğrultusunda hareket ettiği için görev yerini keyfi biçimde değiştirmiş ve mesleki vasıfları ve liyakati ile ilgisi bulunmayan uzmanlık alanı dışında bir birimde çalışmaya zorlamıştı. Ayrıca, Kocaer hakkında sosyal medya paylaşımlarından dolayı soruşturma açtırmıştı. Konuyla ilgili TMMOB İzmir İKK tarafından açıklama yapılırken, Kocaer’in topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesinden ötürü Başkan Olgun Atila eliyle yaklaşık 1.5 yıldan bu yana mobbing ve baskıya maruz kaldığını belirtildi. Açıklamada “Ancak kendisi tüm bu baskılara karşın doğru bildiğini söylemeye, bilimin ve hukukun ışığında, rant politikalarına karşı toplumsal çıkarları, doğal ve kültürel varlıkları savunmaya devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER TMMOB