05 Haziran 2018 14:21

Himmetdede altın madeni yine ‘u.f’ oldu!

Kayseri'de yanı başındaki un fabrikasını haritada 'u.f' harfleri ile  gizleyen Himmetdede altın madeninin ÇED davası tekrar görülecek. 

Himmetdede altın madeni yine ‘u.f’ oldu!

Fotoğraf: Özer Akdemir/EVRENSEL

Paylaş

Özer AKDEMİR
İzmir

Danıştay, Kayseri Nevşehir il sınırındaki Himmetdede altın madenine verilen ÇED olumlu belgesine açılan davayı reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Madende yapılan bilirkişi raporunu yetersiz bulan Danıştay, yeni bir keşif ve bilirkişi incelemesine hükmetti. Altın madeni, ÇED başvurusu haritalarında madene sıfır noktasındaki un fabrikasını, harita ancak 250 kez büyültüldükten sonra “u.f” harfleri ile görünebilecek şekilde gizlemişti.

GIDA İŞLETMESİNİN YANINDA SİYANÜRLÜ MADEN!

Bozkırın ortasında, buğday tarlalarının arasında bulunan Himmetdede altın madeni, bilim insanlarının ‘Dünyanın en vahşi yöntemi’ dedikleri ‘açık havada siyanür liçi’ yöntemiyle altın üretimi yapıyor. İki un fabrikası ve bir çekirdek işleme tesisi ile yan yana olan altın madenine 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu belgesine karşı madene komşu bu işletmeler tarafından dava açıldı. Siyanürle altın elde edilen madenin gıda üretimi yapılan bu işletmelere olumsuz etkilerinin dile getirildiği davada Kayseri 1. İdare Mahkemesi madende bilirkişi keşfi yapılmasına hükmetti. Madende yapılan bilirkişi incelemesinde bilirkişilerin, ÇED raporunda ortaya konan önlemlerin yeterli olduğuna dair görüş bildirmesi üzerine mahkeme açılan davayı reddetti. 

DANIŞTAY BİLİRKİŞİLERİ YETERSİZ BULDU

Mahkemenin bu kararının temyiz edilmesi sonrası Danıştay 14. Dairede yapılan incelemede, bilirkişi raporu yeterli bulunmadı. Bilirkişilerin kendi uzmanlık alanları dışında değerlendirmelerde bulunduklarının belirtildiği Danıştay kararında, bilirkişilerin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda da gözlemsel bilgilere yer verdiğini ifade edildi. Danıştay 14. Dairesi, “Proje tanıtım dosyasında projenin, çevreye muhtemel bütün etkilerinin incelenip incelenmediğin ve alınacak önlemlerin yeterli olup olmadığının bilimsel olarak ortaya konulmadığı görülmektedir” dedi. 

YENİ BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILACAK

ÇED süreci sonunda verilecek kararların yargısal denetimi yapılırken, seçilecek bilirkişiler arasında bir çevre mühendisinin bulunması, diğer bilirkişilerin ise nihai ÇED raporunu hazırlayan kişilerin uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle seçilmesi gerektiğini belirten Danıştay, kararında şu görüşlere yer verdi; “… Üniversitelerin ilgili bölümlerinden seçilecek biri çevre mühendisi olmak üzere, kimya mühendisi, maden mühendisi, ziraat mühendisi, hidrojeoloji mühendisi, jeoloji ve meteoroloji mühendisi gibi uzmanlardan, gerekirse başka dallardan da uzmanlar seçilerek” yeni bir bilirkişi heyeti ile yeniden keşif yapılmasına hükmetti. Şimdi madende yeni bir bilirkişi keşfi sonrası yerel mahkeme tarafından ÇED olumlu kararı tekrar değerlendirilecek. 

KURNAZLIK MAHKEMEYE TAKILMIŞTI

Şu anda ‘FETÖ firarisi’ olarak kırmızı bültenle aranan Akın İpek’in Koza Altın Şirketine ait altın madenine, AKP-Gülen Cemaati kapışmasının ardından grubun diğer madenlerine olduğu gibi kayyım atandı. Maden daha sonra da TMSF’ye devredildi. Madenle ilgili açılan davalarda Kayseri 2. İdare Mahkemesi “Önceki verilen ÇED olumlu kararında un fabrikasının haritada gizlendiği, siyanürle üretim yapılan yerin hemen yanında bulunan un fabrikasının üretim sonucu oluşabilecek muhtemel değerlendirmelerinin yapılmadığı” gibi gerekçeleri haklı bularak bilirkişi keşfi yapılmasına karar vermişti. Yürürlükteki Gayrisıhhi Müesseseler Kanunu’na göre en az 100 metre yakınında hiçbir üretim ve tarımsal faaliyet olmaması gereken altın işletmesi, ÇED izni başvurusunda haritalarda un fabrikasını gizlemişti. 

ÖNCEKİ HABER

CHP'li Özel: Gülen'in iade belgelerinde eksikler tespit edildi

SONRAKİ HABER

Zimbabve’de ölümlerin sorumlusu polis ve asker

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa