SES: AKP'nin sağlık politikalarına oy yok

Fotoğraf: Evrensel

SES: AKP'nin sağlık politikalarına oy yok

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES), sağlığın ticarileştirilmesine  ve sağlık emekçilerinin köleleştirilmesine karşı 'AKP'ye oy yok' dedi.

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES), 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermeme çağrısı yaptı. Sağlığın ticarileştirilmesine  ve sağlık emekçilerinin köleleştirilmesine karşı “AKP'ye oy yok” dedi.

KESK' e bağlı Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşünü açıkladı. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, AKP iktidarının 16 yıl boyunca yaptıklarını hatırlatarak emekçileri köleleştirenlere, sağlık ve sosyal hizmetleri ticarileştirenlere “Oy yok” dedi. AKP'nin iktidara geldiği andan itibaren “Ne kadar para, o kadar sağlık hizmeti” anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Erden, AKP'nin aynı zamanda yandaşlarına kamu kurum ve kuruluşlarında iş olanağı yarattığını, görevde liyakat yerine itaati esas  aldığını belirtti. OHAL KHK'leri ile keyfi ve hukuksuz bir şekilde yüz binlerce kamu emekçisinin işten çıkarılarak açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiğini söyleyen Erden, “AKP iktidarı 16 yıldır sürdürdüğü antidemokratik, keyfi, hukuksuz uygulamalarını baskın seçimle kalıcı hale getirmek istiyor” dedi.

Hukuksuz, antidemokratik ve keyfi uygulamaların çalışma hayatında da karşılarına çıktığını ifade eden Erden, “Başta sağlık alanı olmak üzere kamusal alanın bütününde uyguladıkları dönüşüm programı ile iş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalışma esas çalıştırma biçimine dönüştürülerek ülkemiz ulusal ve uluslararası sermaye için ucuz iş gücü cenneti haline getirilirken, kamu hizmetleri de paranın egemenliğine tabi kılınarak sosyal devlet uygulamaları ortadan kaldırılmıştır” diye konuştu.

SAĞLIK POLİTİKALARI ÇALIŞANLARI İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

16 yıl boyunca sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışma koşullarının güvencesizleştirilmesine dikkat çeken Erden, “Performansa dayalı ücretlendirme sistemine geçildi. Her bir işlem neye göre olduğu anlaşılamayan şekilde puanlandırıldı. Emekçiler puan hesabı yapmaya mecbur bırakıldı. İş barışı bozuldu, sağlık emekçilerine duyulan güven azaltıldı. İdari baskılar arttı, mobing çalışma yaşamının neredeyse parçası haline geldi. Durmadan çalışmaya, az kişiyle çok iş kotarmaya çalışılan sistemin sonucunda sağlık emekçileri arasında tükenme yaygınlaştı, mesleki tatmin azaldı, intiharlar çoğaldı. 2015 yılında 180, 2016 yılında 129 ve 2017 yılında 122 sağlık çalışanı intihar etti” diye konuştu.

MUAYENE SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNDİ

Koruyucu sağlık hizmetine verilen önemin azalmasıyla birlikte, yıllık acil servis başvurusunun ülke nüfusunu aştığını dile getiren Erden, “Az zamanda çok iş baskısının sonucu hastaya ayrılan süre azaldı. Ortalama hasta muayenesi 5 dakikanın altına düştü. Sağlıkta şiddet gündelik rutin haline geldi, sadece resmi verilere göre günde 30 sağlık emekçisi şiddete uğramakta iken sağlık emek ve meslek örgütlerinin sağlıkta şiddeti önlemekle ve şiddet uygulayanların cezalandırılmasına yönelik taleplerine kulak tıkandı” dedi.

'14 KALEMLE İLAVE ÜCRET'

Pirim borçlusu sayısının ise 6,4 milyona ulaştığını ifade eden Erden, hastalardan 14 farklı kalemle ilave ücret alındığına dikkat çekti. Sağlık sisteminin yapboza çevrildiği ve özel hastane sayısının AKP iktidarı ile yüzde 100'ün  üzerinde artış gösterdiğini söyleyen Erden, “Özel sağlık kurumlarının kapısını yurttaşa açmakla övünmelerine rağmen özel hastanelerin acil servislerinin 24 saatten sonra para almasının önü açıldığı gibi ayaktan müracaatta da hastaya ödediği ücret karşılığında fatura verilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Özel hastanelerde vurgun yasallaştırıldı” dedi.

Erden, tüm bu sorunlara karşı mücadele edeceklerini belirterek, ülkede yaşayan herkesin eşit, parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde sağlık ve sosyal hizmeti alması gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 19:52
www.evrensel.net