31 Mayıs 2018 02:16

Yeşil alanda yapılaşmaya mahkeme 'dur' dedi: İlkelere aykırı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeşil alanı yapılaşmaya açmak istemesine vatandaş itiraz etti, mahkeme bakanlığa 'dur' dedi.

Yeşil alanda yapılaşmaya mahkeme 'dur' dedi: İlkelere aykırı

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

İstanbul Kartal Soğanlık Mahallesi’nde bulunan 176 dönümlük Şehir Parkı’nın yapılaşmaya açılmasına karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada mahkeme ‘Şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve 3194 sayılı İmar Mevzuatı’na uygun olmadığına’ karar vererek, yürütmeği durdurdu.

Vatandaşlar Özgür Aydın, Hakkı Sağlam ve İbrahim Doğan, Şehir Parkı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açılmasına karşı İstanbul 10. İdare Mahkemesine dava açtı. Aydın, Sağlam ve Doğan dilekçelerinde “Davaya konu plan değişikliğin küçültülerek yerine Ticaret + Konut fonksiyonunun getirildiği, plan bütünlüğü ve plan kadelenmesi ilkelerini göz ardı ettiği, 3194 sayılı İmar Kanunu ve eki Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne kamu yararı, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı hükümler içerdiği iddialarıyla iptali ile yürütmesinin durdurulması istenmektedir” diyerek dava açtı.

‘YEŞİL ALANLARI AZALTIR’

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, “İçerisinde bulunduğu bölge ve hatta tüm İstanbul’a hizmet etmesi beklenen bu donatı alanının bir kısmının kamusal kullanım alanından çıkarılarak yapılaşmaya açılması, donatı alanlarını -özellikle yeşil alanları- azaltıcı bir karar olmakla birlikte, bölgenin yoğunluğunu arttırıcı dolayısıyla ulaşım talebini de olumsuz etkileyecek bir karar olduğu” değerlendirmesinde bulundu. İdare mahkemesi dava dosyasında “Sonuç olarak söz konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve 3194 sayılı İmar Mevzuatı’na uygun olmadığı” görüş ve kanaatine yer verilmiştir ifadeleri yer aldı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi davaya ilişkin kararında şu açıklamalara yer verdi “Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu plan değişikliklerinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdare Yargıla Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verdi.”

‘KAMU YARARI TAŞIMIYOR’

Fotoğraf: Evrensel

Davayı açanlardan İBB CHP Meclis Eski Üyesi İbrahim Doğan, mahkeme kararını olumlu, yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendirerek, planlarda yeşil alan olarak yer alan Şehir Parkı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmak istenmesinin kamu yararı taşımadığını belirtti. Ayrıca bakanlığın yapmak istediğinin planları bozucu bir etkisinin de olduğuna işaret Doğan, planların yaşamı kolaylaştırmak için yapılması gerektiğinin altını çizdi. Mahkemenin verdiği yürütmeği durdurma kararının bu alanda yapılması planlanan inşaatın önünü kestiğini söyleyen Doğan “Bu alan kamunun ortak malıdır. Kartal’ın yapı ve nüfus yoğunluğuna değil yeni yeşil ve yaşam alanlarına ihtiyacı vardır. Çevre Bakanlığının İstanbul’un birçok yerinde yeşil alanları rant uğruna yapılaşmaya açmasına karşı durmalıyız” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Flormar işçisine destek büyüyor: Siz kazanırsanız tüm kadınlar kazanır

SONRAKİ HABER

İngiltere'de yasalardaki aile içi şiddet tanımı genişletiliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa