29 Mayıs 2018 04:25
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 22:36

Birleşmek için doğru yol, tabanda örgütlenmek!

Trakya Otocam işçisi, işçilerin kurtuluşunun işçi-komite-sendika üçlemi aracılığıyla kendi kararlarını kendilerinin almasından geçtiğini yazdı.

Birleşmek için doğru yol, tabanda örgütlenmek!

Fotoğraf: Pixabay

Paylaş

Hüseyin TOPALOĞLU
Trakya Otocam işçisi

Ülkemizde işçi sınıfının en büyük sorunlarından birinin şüphesiz “birleşememek” olduğunu az çok hepimiz biliriz. Maalesef işçi sınıfı, bunun farkında olsa da birleşmek adına pek bir uğraş göstermiyor ya da gösteremiyor.

Tabii ki bu ayrışmanın siyasi, kültürel ve bölgesel gibi farklı nedenleri olsa da bizim için en önemli etken tabanda örgütsüz olmamızdır. Dışarıdan bakıldığında sendikalı olan her işçi topluluğunun örgütü olduğu fikrine kapılırız. Oysa ki gerçek örgütlülük, tabanda birleşerek, birlikte hareket etme kabiliyetiyle ortaya çıkacaktır.

Üzülerek görüyoruz ki, günümüz sendikalarının üzerine çöken sendikal bürokrasi, işçi sınıfının örgütünü bütünüyle kontrol ediyor. Bürokrasinin hakim olduğu sendikalarda, işçi sınıfının hak ve hukukunu savunamayan bir görüntü oluşturuyor. İşçi sınıfının çıkarlarıyla sendika bürokratlarının çıkarları birbirinden farklı olduğu için, nereden geldiğini unutan sözde işçi temsilcileri, örgütü kendi çıkarları adına rahatça kullanabiliyorlar. Tabanda örgütlenmenin buna engel olacağını bildikleri için de, iktidar ve muhalefet algısı içinde işçiyi gerçek gücünden alıkoyacak bir vaziyette bölüyorlar.

DEĞİŞMESİ GEREKEN SACAYAĞI

Ülkemizdeki tüm sendikalı işyerlerine baktığımızda proletaryamızın  “iktidar destekçileri-muhalefet-sendika yönetimi” denklemiyle oluşan sacayağının üzerinde durduğunu görmekteyiz. Bu denklem aslında  siyasi partiler, odalar, dernekler gibi sivil toplum kuruluşlarında oluşturulan düzenin bir eklentisidir. Zamanla işçi sınıfının örgütsel mekanizmaları olan sendikalara bu denklem uyarlanmıştır. Şimdi ise bu denklem ile sonuca gitmenin çok zor olduğunu, “iktidar destekçileri-muhalefet-sendika yönetimi”nin oluşturduğu bu sacayağının işçi sınıfını taşıyamadığını görmekteyiz. Bunun ise nedeni çok açıktır. İşçiler, önlerine çıkan engellere karşı güçlerini birlik olmalarından alırlar. Sürekli iktidar-muhalefet kavgasının olduğu ve sendika yönetimi tarafından daha da ayrıştırıldığı bir ortamda işveren ile mücadele ne seviyede olur hepimiz biliyoruz. Bu nedenle üzerinde durduğumuz sacayağının daha sağlam bir şekilde yere basması için ayaklarının değişmesi şart olmuştur!

Öncelikle iktidar ile muhalefeti tek bir çatıda toplayıp “işçi” ayağını oluşturmalıyız. Şimdi oluşan denklemimiz “işçi-sendika yönetimi” kurgusuyla iki ayaktan oluşacaktır. Üzerinde durabileceğimiz sacayağının oluşması için gerekli olan ve işçi ile sendikacı arasındaki köprüyü oluşturacak olan son ayağa da “komite” diyelim. Böylece yeni denklemimiz “işçi-komite-sendika yönetimi” şeklinde oluşturulacak ve değişimin en önemli kısmı gerçekleştirilecektir. Bu sayede “iktidar destekçileri-muhalefet-sendika yönetimi” denklemi ortadan kalkacaktır. İşçi sınıfı şunu unutmamalıdır ki; mücadelesinin hayati değeri olan örgütlülüğünün başlayacağı ve bu örgütü yönlendiren kararların alınacağı yerler fabrikalardır, işyerleridir.

BÜROKRASİNİN YERİNE DEMOKRASİ

Proletaryamızın kurtuluşu için yeni kuracağımız bu denklem, birleştirici ve demokratik olacaktır. “İşçi-komite-sendika yönetimi” üçlemi altında oluşan bu denklemde:

İşçi örgütü ve kendi çıkarları adına kararlar alacak,

Komite, işçilerin karar almasına yardımcı olacak, alınan kararların uygulanmasında öncülük edecek, sendika yönetimini takip edecek, sorgulayacak ve denetleyecek.

Sendika yönetimi, işçiyi, işçinin aldığı kararların uygulanması adına temsil edecek.

Yeni kurulacak bu denklem ile birlikte mevcut olan sistem tamamen değişecek, bürokrasinin yerini demokrasi alacak, işçi tabanda örgütünü kurarak birleşecek, asıl görevini unutan sendika bürokratları da özüne geri dönecektir. Değişen bu yeni denklemde “muhalefet”in yerini “komite” alacak ve “İŞYERİ KOMİTELERİ ANA TÜZÜĞÜ” ile resmileşecektir. Böylelikle muhalefetin yapması gerekenler olan sorgulamayı, denetlemeyi ya da yol göstermeyi komiteler yapacaktır. Kısacası komite, muhalefetin resmileşen yeni adı olacaktır.

ÖNCEKİ HABER

Liman ve depo işçileri: Ekonomik gidişat değişim ihtiyacı yaratıyor

SONRAKİ HABER

Iğdır'da hayali seçmen vakası: Polis lojmanlarına 375 kişi kaydırıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa