Yeni bir harekete ihtiyaç var

Yeni bir harekete ihtiyaç var

Antep Başpınar Sanayi Bölgesi İşçi Komitesi 10 gün süren ve 7 fabrikada 5 bin tekstil işçisini kapsayan grevi değerlendirerek, sorunların devam ettiği organize sanayi bölgesinde yürütülecek mücadeleye ilişkin yeni kararlar aldı.Farklı fabrikalardan bir araya gelen işçiler öncelikle yaşanan grev deneyiminin t&uum

Cumhur Daş

Farklı fabrikalardan bir araya gelen işçiler öncelikle yaşanan grev deneyiminin tüm işçilere aktarılması gerektiğine dikkat çektiler, Toplantıda mevcut sendikal anlayış eleştirilerek, sınıftan yana bir sendikal hareketin hayata geçirilmesinin önemine de vurgu yapıldı. Antep’te 11 gün süren tekstil işçilerinin grevinin önemli deneyimler kazandırdığını belirten işçiler, kazanımla sonuçlanan grevin gösterdikleri üzerinden hareket edilmesi gerektiğini söylediler.

1996 yılında Ünaldı’da yaşanan direnişin ardından bu kadar kapsamlı bir direnişin Antep’te ilk kez yaşandığına dikkat çeken Başpınar İşçi Komitesi, geniş katılımlı bir işçi kurultayının toplanması için hazırlık yapılması kararını aldı. Başpınar İşçi Komitesinin tüm işçilere seslenmesi gerektiğini vurgulayan işçiler, komitenin farklı iş kollarından işçilerin katılımıyla genişletilmesine karar verdiler.

Yaşanan direnişte en büyük eksikliğin işçilerin güvenip etrafında toplanacakları bir sendikanın olamaması olduğunu vurgulayan komite, bağımsız bir sendika fikri dahil işçilerin iradesinin yansıyacağı yeni bir örgütlenmenin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Yeni bir sendika kurma fikrinin toplanacak işçi kurultayında tartışılması kararlaştırıldı.

DİRENİŞ ÖRNEK OLDU

Grevde yaşanan eksikliklere değinilen komite toplantısında şunlar ifade edildi: “Oluşturulan komiteler yeterince işletilemedi, işçiler tarafından denetlenmedi. Her işçiye görev verilmedi. Kamuoyu oluşturmada eksik kalındı. İşçi ailelerinin yeterince greve katılması sağlanmadı. Eylem öncesi hazırlık yapılmadı. Tek tek fabrikalarda yaşanan sorunlar birlikte hareket etmenin önüne geçti. Polisin ve patronun baskısını kıracak tedbirler almada sıkıntılar yaşandı. İşçilerin güvenebilecekleri bir sendika yoktu.”

İlk kez greve çıkan işçilerin çoğunlukta olduğunu belirten komite üyesi işçiler, 5 bin işçinin grevinin tüm eksikliklerine rağmen organize sanayi bölgesini etkilediğini ve tüm fabrikalarda işçilerin aldığı ücretin artırıldığını söylediler.

11 gün süren grevin tüm Başpınar’a örnek olduğunu söyleyen işçiler, “Organize sanayi bölgesinde sorunlar devam ediyor. Bu dönemde yeni hareketler yaşanacaktır. İşçiler olarak yeni dönemde daha hazırlıklı olunmalıdır. Patron örgütlenmelerine karşı işçi birliği sağlanmalıdır. İşçiyi işçi örgütler. İşçiler kendi fabrikalarının dışındaki işçilerle iletişim kurmalıdır. İşyeri komiteleri kurulmalıdır” dedi.

‘MEVCUT SENDİKALARA GÜVEN KALMADI’

Ünaldı direnişinde İşçi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işçilerin birleşmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden işçiler, bu dönemde işçinin iradesinin yansıyacağı ve etrafında birleşeceği bir sendikaya ihtiyaç olduğunu söylediler. Mevcut sendikal anlayışa güvenin kalmadığını söyleyen işçiler, “İşçiler arasında tartışmalar yürütülmeli. Yeni bir örgütlenmede işçi, ‘Benim iradem bu’ demeli. Farklı yerlerde birçok direniş gerçekleşiyor. Ancak kendi içinde boğuluyor. İşçilere bir adres gösterilmeli. Sınıf mücadelesine yeni bir kan verecek, yumruğunu masaya vuracak bir sendikaya ihtiyaç var” dedi.

Başpınar’da yaşanılacak yeni direnişlere hazırlıklı olmak ve ihtiyaç duyulan örgütlenmeyi sağlamak için işçiler ile devamlı bir araya gelmenin önemine vurgu yapan komite, geniş işçi toplantılarında direnişin deneyimlerini ve alınan kararların tartışılmasını kararlaştırdı. (Gaziantep/EVRENSEL)

www.evrensel.net