20 Nisan 2018 11:50

Sit alanındaki hukuksuz inşaat için soruşturma izni çıkmadı

Bornova Çiçekliköy'deki sit alanında hukuksuzca başlatılan inşaata dair belediye ve bakanlık yetkililerinin yargılanmasına için izin çıkmadı.

Sit alanındaki hukuksuz inşaat için soruşturma izni çıkmadı

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Bornova Çiçekliköy'deki sit alanında hukuksuzca başlatılan inşaat için belediye ve bakanlık yetkililerinin yargılanmasına için izin çıkmazken TMMOB "Bu hukuksuzluğa neden kalkan olunuyor" diye sordu.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve eski il yöneticisi Rahmi Taştan'ın İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Çiçekliköy'deki mesire alanının hemen yanındaki arsasında başlattığı özel okul inşaat TMMOB tarafından yargıya taşınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir 2 No'lu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu, yargı kararı ile iptal edilen alana ait imar planlarını usülsüz bir şekilde işleme koyarken CHP'li Bornova Belediyesi de inşaat için bakanlık onayı gelmeden ruhsat vermişti.

TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri tarafından yapılan suç duyurusu ile ilgili gelişme yaşandı. Hem İzmir Valiliği hem de Bornova Kaymakamlığı bakanlık ve belediye yetkililerinin soruşturulması için izni vermedi. Her iki kurum da yapılan inşaat da mevzuata aykırı işlem bulamadı.

Konuyla ilgili TMMOB İzmir İKK yazılı açıklama yaptı. İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu'nun vermiş olduğu kararın anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan TMMOB İKK açıklamasında "Yetki alanı içerisinde Bornova İlçesi olmamasına rağmen İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu nasıl bir karar üretmiştir? Anayasayı ihlal niteliğinde olan ilgili kurum işlemleri raporda tespit edilip İzmir 2 No'lu Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu hakkında Valilik resen işlem başlatmış mıdır? İşlem tesis edildiyse bu kararı dayanak alarak 1 Nolu Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu kararının iptal edilmesi ve dolayısıyla tüm işlemlerin iptal edilmesi gerekmez mi?" sorularını yöneltti.

'USÜLE AYKIRI İŞLEM NASIL YASAYA AYKIRI BULUNAMADI?'

Bornova Belediyesi'nin bakanlık onayı gelmeden ruhsat vermesine de değinildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suç duyurusunda önceden mahkeme kararı ile iptal edilmiş bir koruma amaçlı imar planı yapılaşma kararının, mahkeme kararının arkasından dolanılarak ilgili yasa ve yönetmeliklere, kamu yararına aykırı ve ayrıcalıklı imar hakkı yaratan işlemlerin ilgili kurumlar tarafından tesis edilmiş olduğunu belirtmiştik. Bu durumda Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinin b bendinde açıkça belirtilen usule aykırı işlem tesis edidiği delillerle de ortadayken Valilik ve Kaymakamlık bu ilgili kurumların işlemlerinin mevzuatlara aykırı olmadığı kanaatine nasıl varır ve soruşturmanın gerekli olmadığına nasıl karar verir?"

'GEREKÇELERİ AÇIKLANMALI, İNŞAAT DURDURULMALI'

Birçok kurum ve kuruluşun yetki aşımı yaparak ve mahkeme kararının üstünde karar üreterek mevzuatlarla tariflenmiş uygulama usullerini hiçe sayarak söz konusu parsele ilişkin keyfi, ayrıcalıklı hak tesis ettiğinin vurgulandığı açıklamada "Görevi kötüye kullanan iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu işlemlere ilişkin yapılan suç duyurusuna karşın tüm deliller ortadayken Valiliğin ve Kaymakamlığın söz konusu parsele ilişkin ayrıcalıklı tutumu destekleyen bu kararının nedenlerini kamuoyu ile paylaşmasını istiyoruz. Ayrıca söz konusu parsel devlet tarafından korunması güvence altında olması gerekli olan doğal sit statüsünde bir alandır ve çevresindeki ekolojik çevreye dair ileride telafisi mümkün olmayacak sonuçlar doğuracağı da açıktır. Bu yüzden ivedilikle söz konusu doğal alan içinde gerçekleştirilen katliam niteliğindeki inşaatın bir an önce durdurulması gerektiğini tekrarlıyoruz" denildi. (İzmir/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Marmaris'te Ortaöğretime Geçiş Sistemi protestosu

SONRAKİ HABER

Alpu'da ‘acele kamulaştırma’ya karşı yürütmeyi durdurma kararı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa