16 Nisan 2018 17:12

Danıştay ÇED'deki hileye izin vermedi

Danıştay, madencilik faaliyetlerini ÇED denetiminden çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Danıştay ÇED'deki hileye izin vermedi

Paylaş

Özer AKDEMİR

Danıştay, çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili önemli bir karar verdi. Madencilik faaliyetlerini ÇED denetiminden çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu. Mahkeme, ÇED dosyalarında ruhsat alanlarının tamamının dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

Ekoloji Kolektifi tarafından, 26.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptaline yönelik açılan davada, Danıştay yönetmeliğin iki maddesinin yürütmesini durdurdu.

Bu karara göre bundan sonra madencilik projeleri için hazırlanacak ÇED Dosyalarında ruhsat alanının tamamının dikkate alınması gerekecek. Ekoloji Kolektifi konuya dair yaptığı açıklamada "madencilik projeleri için verilen ruhsatların nerdeyse tamamının 25 hektardan daha büyük olduğu dikkate alındığında, bu karar, bütün madencilik projeleri için ÇED Raporunun hazırlanması gerektiği anlamına gelmektedir.  Proje Tanıtım Dosyası prosedürü tamamen işlevsiz kalmıştır" dedi.

MADEN OCAKLARINI ÇED'DEN KAÇIRMA YOLU KAPANDI

Danıştay 14. Daire kararında yönetmelik değişikliğinin, iki maddesinin yürütmesini durdururken, bazı maddelerin yürütmesinin durdurulması taleplerini ise reddetti. Ekoloji Kolektifi, Danıştayın bu kararla birlikte maden firmalarının “Ruhsat alanı büyüklüğüne bakılmaksızın,” 25 hektardan küçük alanlar için birden fazla başvuru yaparak ÇED Gerekli değildir kararı almaya çalışmasına izin vermediğini belirtti.

Ekoloji kolektifi "Yani diğer bir deyişle, 25 hektardan büyük alanlardaki madencilik faaliyetlerini ÇED denetiminden kaçırma yolunu açan değişikliğin yürütmesi durduruldu" dedi.

25 HEKTAR KANDIRMACASINA "DUR" DENİLDİ

Danıştay kararında şu görüşlere yer verildi; "...yapılan yargılamalar aşamasında görülmüştür ki maden ocağı işletmesi kurmak isteyen girişimcilerce Yönetmelikte belirlenen 25 hektar sınırı aşılmadan hazırlanan proje tanıtım dosyaları ile ÇED Gerekli Değildir kararları valiliklerden alınarak faaliyete başlanılmakta; ancak süreç içerisinde bazen denetimlerdeki eksiklik ya da yetersizlik nedeniyle çalışma sahası 25 hektarın çok üzerine çıkmakta, bazen de ilave maden ocağı çalışma sahası için yapılan başvurulara da ÇED Gerekli Değildir kararları verilerek toplamda 25 hektarın üzerindeki çalışma sahalarına kısım kısım verilen ÇED Gerekli Değildir Kararları ile ocak sahaları genişletilmekte..."

Öte yandan Danıştay 14. Dairesi ÇED süreçlerinde projeler hakkında görüşleri sunulan kurumların 30 takvim günü içinde görüş bildirmemesi halinde, kurum görüşünün olumlu sayılması uygulamasına izin veren değişikliğin yürütmesinin durdurulması talebini ise reddetti.

 

ÖNCEKİ HABER

Erdoğan, önce bombaları beğenmedi sonra 'niye vuruyorsunuz' dedi

SONRAKİ HABER

Libya'da çatışmaları takip eden eden gazeteci hayatını kaybetti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa