03 Nisan 2018 13:20

İstanbul Tabip Odası Demokratik Katılım Grubu aday listesini açıkladı

İstanbul Tabip Odası seçimleri için adaylarını tanıtan Demokratik Katılım Grubu, seçimlere “Bakanlık bürosu değil, meslek örgütü” şiarıyla giriyor.

İstanbul Tabip Odası Demokratik Katılım Grubu aday listesini açıkladı

Paylaş

İstanbul Tabip Odası’nın 15 Nisan’da gerçekleşecek seçimleri öncesi açıklama yapan Demokratik Katılım Grubu, “Bakanlık bürosu değil, meslek örgütü” şiarıyla yenilenmiş aday listeni açıkladı.

Demokratik Katılım Grubu, iki yılda bir yapılan İstanbul Tabip Odası seçimleri öncesi Cağaloğlu’ndaki merkez binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 2018-2020 dönemi adaylarını ve çalışma programını kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Tabip Odası’nda 30. yılını dolduran Demokratik Katılım Grubu adına yapılan basın açıklamasını 2018-2020 dönemi yönetim kurulu adayı Pınar Saip okudu. Saip hekimlere, 15 Nisan’da saat 09.00 ile 17.00 arasında Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nde yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerine katılım çağrısı yaptı.

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU KADIN TEMSİLİYETİNİ ARTTIRDI

Demokratik Katılım Grubu’nun seçimlere “Bakanlık Bürosu Değil Meslek Örgütü” şiarı ve yenilenmiş aday listesi ile katıldığını anlatan Saip, seçimlere şimdiye kadarki en yüksek kadın temsiliyeti oranı ile katıldıklarının altını çizdi. Saip, “Kadın düşmanı politika ve söylemlerin bizatihi siyasi iktidarın teşvikiyle her geçen gün daha da arttığı bu dönemde 55 kişilik aday listemizde 23 kadın arkadaşımız bulunuyor” dedi. Demokratik Katılım Grubu’nun 2018-2020 dönemi çalışma programına ilişkin de bilgi veren Saip önceliklerinin İstanbul Tabip Odası’nın çağdaş, laik, demokratik yapısını korumak ve geliştirmek, sağlığın piyasalaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı kamucu-toplumcu politikaları savunmak, iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık, klinik özerklik için mücadele etmek olduğunu söyledi.

‘GELENEKTEN GELECEĞE MÜCADELEYE DEVAM’

Saip çalışma programlarını şu şekilde sıraladı: “Emekli hekim maaşlarının arttırılması için mücadeleyi sürdürmek. Hekimlerin özlük haklarının düzeltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etmek. Sağlık hizmetinin hastaya ve hekime yaraşır şekilde, insan onuruna uygun koşullarda verilmesi için çalışmak. Tabip odası çalışmalarına daha fazla hekim katılımını sağlamak. Çalışmalarımızı en hızlı bir şekilde üyelerimize duyurmak, üyelerimizle iletişimi arttırmak. Sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek. Halk sağlığını korumaya yönelik akademik çalışmalara katkıda bulunmak. Umut tacirlerinin hastaları istismar etmesine karşı yürütülen faaliyetleri sürdürmek. Hastaların doğru bilimsel ve güncel tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşmasına katkıda bulunmak, akılcı ilaç kullanımına destek vermek. Toplumu ve basını bilim dışı tedaviler konusunda uyarıcı faaliyetlerde bulunmak, web sayfasında halkı sağlık konusunda bilgilendirici sayfa açmak. Tıp, uzmanlık, yan dal ve mezuniyet sonrası eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmak. Liyakata değil sadakata göre yapılan mesleki yükselme ve idari görevlendirmelere karşı çıkmak. Bağımsız akademik çalışmalar önündeki engellerin kaldırılması için çalışmak. Endüstri ile ilişkilerde etik ilkeler konusunda çalışmalar yapmak. Tanı ve tedavi maliyetlerindeki gereksiz harcamalara dikkat çekmek. Özel hastanelerdeki hekim emeği sömürüsüne karşı mücadele etmek. Hekim ve hasta güvenliğinin sağlanması için mücadele etmek. Sağlık hizmet sunumunda etik ilkelere dayalı iyi hekimlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. Bu öncelikler doğrultusunda, gelenekten geleceğe uzanan otuz yıllık mücadele birikimimizle; karanlığa karşı aydınlığı, gericiliğe karşı çağdaşlığı, dinciliğe karşı laikliği, hurafeye karşı bilimi, savaşa karşı barışı, diktatörlüğe karşı özgürlüğü, saltanata karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz! Bakanlık Bürosu değil meslek örgütü!”

35 BİN KAYITLI HEKİMDEN 5 BİNİ OY KULLANIYOR

Demokratik Katılımcılar Grubu’nun 2018-2020 Yönetim Kurulu Adaylarının isimleri şu şekilde: Dr. Pınar Saip, Dr. Rukiye Eker, Dr. Murat Ekmez, Dr. Güray Kılıç, Dr. Recep Koç, Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Osman Öztürk. Açıklamada söz alan yönetim kurulu adayı Dr. Osman Öztürk, İstanbul Tabip Odası’na kayıtlı 35 bin hekimin bulunduğunu ancak seçimlere katılım sayısının 5 bin civarında seyrettiğini anlattı. Öztürk bunun sebebini, “Seçimler ilçe seçim kurulunca yapılıyor. Tek bir merkezde oy kullanıldığı için katılım düşük oluyor” diye açıkladı. Öztürk henüz netleşmemekle birlikte seçimlerde 3 ya da 4 grubun aday olacağı bilgisini de paylaştı. (İstanbul/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Aşı reddi Meclis gündeminde

SONRAKİ HABER

Büyükçekmece'de 60 çuval 'zehirli kimyasal atık' bulundu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa