18 Mart 2018 14:54

Sağlıkçılar eylemde: İyi hekimliği savunmakta kararlıyız

Sağlık emekçileri Tıp Haftası kapsamında İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptı, sağlık ve sağlıkçıların hakkını talep etti.  

Paylaş

Eylem NAZLIER
Selim Can GÜNDOĞAN
İstanbul

İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği “10-18 Mart Tıp Haftası” etkinlikleri kapsamında İstiklal Caddesindeki Tünel Meydanında bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Taksim Tünel Meydanında bir araya gelen hekimler “İyi hekimliği savunmakta kararlıyız, tükenmiyoruz birlikte güçlüyüz” pankartının açıldığı yürüyüşte “Tıbbın alternatifi olmaz”, “Savaşa değil sağlığa bütçe”, “Sağlıkta dönüşüm şiddetine son”, “Taşeron çağdaş köleliktir”, “Herkese ücretsiz, eşit sağlık” dövizleri ile Hipokrat ve İbn-i Sina’nın fotoğrafları taşındı. Sık sık “Örgütlü emek sağlıklı toplum”, “Performans değil, eşit, adil, güvenceli ücret”, “herkese eşit, ücretsiz sağlık” sloganının atıldığı yürüyüş Galatasaray Meydanına kadar sürdü. Yürüyüşe Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İTO sekreteri Dr.Samet Mengüç, TTB Yöneticisi Prof. Dr.Taner Gören katıldı.

‘ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞIYORUZ’

Galatasaray Lisesi önünde son bulan yürüyüşte ilk konuşmayı TTB Başkanı Raşit Tükel gerçekleştirdi. Yıllardır hekimlerin özlük hakları mücadelesi verdiğini söyleyen Tükel, “Hekimler çok zor şartlarda yaşıyor. Açlık sınırının biraz üzerinde ücret alıyorlar. Uzun saat çalışmak zorunda kalıyorlar.  Yıpranma payı istiyoruz. Yasada düzenleme yapılarak bunun gerçekleşmesini talep ediyoruz” diye konuştu.  “Sağlıkta şiddet sağlık çalışanları için ciddi bir sorun” diyen Tükel, “Bu konuda yasal düzenleme yapılmalıdır. Uzun yıllar hekimlik eğitimi alan meslektaşlarımız güvenlik soruşturması nedeniyle kamu görevinden alıkonuluyorlar. Hekimlik mesleği yapamayacak hale getiriliyor. Güvenlik soruşturmasının kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

‘ŞİMDİ HERKES SAĞLIĞI RÜYASINDA GÖRÜYOR'

Daha sonra konuşan İTO Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez şunları söyledi: “Daima vatandaşlarımıza gereği ne olursa olsun ırk, dil, cins, mezhep fark üretmeksizin düzeyli seviyeli tıp talebinde bulunan bir kurumuz. Sağlıkta dönüşümü tasarlayan ve uygulayanlar bu açıdan çok anlamlı şeyler yapmışlardır. Eskiden parası olmayanımız, fakirimiz fukaramız sağlığı rüyasında görürdü, şimdi ırk, din, cins etnik köken hiçbir fark gözetmeden hepimiz sağlığın sayelerinde rüyalarımızda görüyoruz. Bu bakımdan büyük çapta eşitliğe ulaştık. Tabip Odasının bir fonksiyonunda hem halka hem birbirimize hem de yöneticilerimize tıpta gelişmeleri özetlemek ve bunun uygulanmasını istemektir. Düne kadar savaşın bir hak sağlığı sorunu olduğunu söyledik. Pek sevmediler. Şimdi ona ilave edeceğimiz var. Çocuk yaşta evlilikler ve kadın cinayetleri bir hak sağlığı sorunudur. Listemiz uzun. 24 şey daha var. Ama en önemsediğimiz bunlar.”

‘TTB SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI BİR AN ÖNCE YASALAŞMALI’

Erez’in ardından basın açıklamasını İTO yönetim kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan okudu.  Erdoğan, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP), uygulamaya başlanmasından bu yana geçen 15 yılda, Türkiye’de sağlık ortamını birçok açıdan etkilemiş; sorun çözme iddiası ve çeşitli vaatlerle gelen bu program sağlık alanında birçok yeni soruna yol açmıştır” dedi. “1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde, prim ödeyemediği için sigorta kapsamı dışı kalan, bu nedenle kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanamayanların sayısı 4.5 milyonu geçti” diyen Erdoğan, “Aylık olarak ödenen GSS primi dışında, hastaneye başvurulduğunda ayrıca, muayene katılım bedeli, ilaç katılım bedeli, tıbbi malzeme katılım payı gibi 14 ayrı kalemde sağlıkta katkı payı ödeniyor” dedi. Erdoğan taleplerini şöyle sıraladı: “Hekimlerin emeklerinin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına ve liyakata uygun, tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmeleri ve emekli hekim ücretlerinin artırılması oluşturuyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hoşgörü gösterilmeyeceği, şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından, TTB Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır.”  Erdoğan, tutuklu bulunan HDK Eş sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu selamlayarak konuşmasına son verdi.

 

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Şırnak'ta üs bölgesine saldırı: 5 asker yaralı

SONRAKİ HABER

Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa