15 Mart 2018 10:09

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyonu aştı

TÜİK işsizliğin 2.3 puan azalarak yüzde 10.4 olduğunu öne sürerken, DİSK-AR gerçek işsiz sayısının altı milyonu aştığını ortaya koydu.

Paylaş

TÜİK işsiz sayısının 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olduğunu öne sürerken, DİSK-AR gerçek işsiz sayısının altı milyonu aştığını ortaya koydu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sigortalı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalar, gerçek işsiz sayısının altı milyonu aştığını ortaya koydu.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, “Geniş tanımlı işsiz sayısı Aralık 2017’de 6 milyon 190 bin olarak gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.3 oldu. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 1 milyon 677 bine yükselirken, 656 bin işsiz ise iş bulma umudunu kaybetmiş durumda” denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“İşsizlik çift hanelerden düşmüyor. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 291 bin olarak gerçekleşti. “TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 10.4 olarak hesaplandı.

  1. “Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.1 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18.3 oldu.
  2. “Genç işsizlik oranı yüzde 19.2 olarak gerçekleşti.
  3. “Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27.
  4. “Kadın işsizliği yüzde 13.1, Tarım dışı genç kadın işsizliği ise 24.1 olarak açıklandı.
  5. “Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) yüzde 23.1 oldu.”

DİSK-AR’IN İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI İÇİN TALEPLERİ

DİSK-AR, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu önerilerde bulundu:

* İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

* “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

* Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

* İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

* Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

* Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 'insana yaraşır iş' yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

* Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

* Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

* Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

* İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

* Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. 

İŞSİZLİK ARALIK DÖNEMİNDE YÜZDE 10.4 İLE ÇİFT HANELERDE

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2017 yılı Aralık ayı dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.3 puanlık azalış ile yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 2.6 puanlık azalış ile yüzde 12.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.8 puanlık azalış ile yüzde 19.2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2.3 puanlık azalış ile yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. 

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık artış ile yüzde 46.9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0.4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0.1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52.4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 71.7, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 33.5 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 33.3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 33.3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 22.1 oldu. 

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 9.9 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 36 bin, sanayi sektöründe 44 bin, inşaat sektöründe 44 bin,  hizmet sektöründe 13 bin kişi arttı. (ANKA)
 

(DHA)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

İnşaatın 4. katından düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti

SONRAKİ HABER

Darıca'da bulunan VİP Giyim'in patronu, sendikal faaliyet yürüten işçiyi işten attı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa