Akademisyenler hak ihlallerini kayıt altına almaya hazır

Akademisyenler hak ihlallerini kayıt altına almaya hazır

İhraç edilen akademisyenler TİHV bünyesinde akademilerdeki hak ihlallerini belgelemek ve mücadeleye destek amaçlı proje hazırladılar.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilciliği bünyesinde “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenlerin Desteklenmesi” projesi çerçevesinde ilk adımlarını atan Ege Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler, hak ihlallerini kayıt altına alacakları ve 2 yıl sürecek olan projelerinin tanıtımını yaptı. Konak’ta bulunan Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde “Haklarla Düşünmek” etkinliğinde çok sayıda yurttaş ile bir araya gelen akademisyenler Prof. Dr. Nilgün Toker Kılıç ve Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, projenin detaylarını paylaştı. 
 
Yapılacak projenin amacının insan hakları için mücadele eden akademisyenleri sivil toplum örgütleri ile bir araya getirmek ve desteklemek olduğunu belirten Prof. Tanık, Türkiye’deki temel hak ve özgürlükler ile insan haklarını güçlendirmeye ve geliştirmeye katkıda bulunmaya çalışacaklarını söyledi. Aksu, projenin diğer amaçlarını ise şu şekilde sıraladı; “Akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması ve insan hakları mücadelesine katılım kapasitelerinin artırılması, akademisyenlerle işbirliği yoluyla ve bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde insan hakları alanındaki sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin artırılması.”
 
Proje kapsamında faaliyetlerinin 3 ana başlık altında yürütüleceğini açıklayan Tanık, faaliyetlerin “Akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi, sivil toplum ağı içinde insan haklarını korumak ve desteklemek için akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması, akademik özgürlüğe yönelik insan hakları ihlallerini ve kısıtlamalarını belgelenmesi” olarak sıraladı. Proje kapsamında öncelikle haklar kılavuzunun oluşturulacağını belirten Tanık, uluslararası dayanışma kampanyaları ve atölyeler oluşturulacağını söyledi. Kamusal dersler ve insan hakları eğitimi, işbirliği mekanları ile uzaktan eğitim sistemini hayata geçireceklerini kaydeden Tanık, başta akademisyenler olmak üzere, akademilerdeki hak ihlallerini kayıt altına alıp, bölgesel çalıştaylarla çözüm yolları üzerine faaliyetler yürüteceklerini ifade etti. 
 
Tanık’ın ardından söz alan Prof. Toker de, katılımcılara insan haklarının felsefi temellerinin tarihsel sürecini anlattı. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 00:15
www.evrensel.net
ETİKETLER İzmirTİHV