08 Mart 2018 23:57

Termik santrale karşı olmak için sebep çok

'Geleceğin mühendisleri olarak kurulmak istenen termik santralin vereceği zararları biliyoruz. Bu yüzden termik santralin kurulmasına karşıyız.'

Paylaş

Mühendislik Fakültesi Öğrencileri
Eskişehir Üniversitesi

İhaleye giren yatırım gruplarının gizli tutulduğu, ÇED raporunun bir türlü ortaya çıkmadığı ve hızlı bir şekilde aşılmaya çalışıldığını gördük. Alpu ve Eskişehir halkının bu süreçten soyutlanmaya çalışıldığı bir dönemden geçtik. ÇED süreci termik santralin çevre üzerindeki etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Eskişehir'in hatta Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovası'nın termik santrale konu olması ÇED raporunu işlevsiz kılıyor.   

TERMİK SANTRAL ÇALIŞMA PRENSİBİ

Yılda 1080 MWt elektrik üretmesi beklenen termik santral 6.3 milyon ton yerli kömür yakacak, milyonlarca metreküp su hem elektrik üretiminde hem de sistemin soğutulmasında kullanılacak. Yakılan kömürden dolayı tonlarca zehirli gaz ortaya çıkacak. Bu gazların bir kısmı termik santralin içinde filtrelenip atık gaz temizlenilmeye çalışılacak. Seçilen bölgenin tarım bölgesi olması buradaki ekosistemehassasiyetgösterilmediğinin işaretçisi niteliğinde. Dolayısıyla "Açığa çıkacak gazların tamamıfiltre edilecek." açıklamasına güvenmiyoruz.

ÇEVREYE ETKİLERİ

Yapılması planlanan termik santral yılda 1,6 milyon ton taban külü ve uçucu külün yanı sıra kükürtdioksit ve zehirleyici etkisi olan karbonmonoksit salgılayacak. Santrallerin bacalarından çıkan gazlar asit yağmuru oluşturacak ve yağan yağmurla toprağın kimyasal yapısı bozulacak. Haliyle tarımsal verim düşecek, ağaçlar kuruyacak ve hayvancılıkla ilgili faaliyetler zarar görecek. Termik santralin kullanacağı su da bu bölgeden alınacak. Böylece çevredeki ekosistem olumsuz etkilenecek. İnsan ve doğa sağlığının etkilerinin yanı sıra termik santralin konumu bölgedeki tarımı ve hayvancılığı tamamen bitirecek. İçerdikleri ağır metallerle insanların merkezi sinir sistemini etkileyecek, gelişme ve öğrenme yeteneğini azaltacak. Yine santrallerden çıkan küllerde var olan radon gazı kanser vakalarında artışa neden olacak. Buna benzer olayları Yatağan Termik Santrali'nden biliyoruz. Her ailede bir kanser vakasıyla karşı karşıya kalan bölge halkı gittikleri büyükşehir hastanelerinde doktorların "Siz Yatağan'dan mı geliyorsunuz?" sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Bu sadece Yatağan için değil Türkiye'de termik santral bulunan diğer iller için de geçerli bir durum.

ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN TERMİK SANTRALLER ŞART MI?

Dünya'da yüksek karbon salınımlı enerji üretimi 2015 verilerine göre azalmaktayken 2016 yılında Türkiye'de %27 oranında arttı. Dünya daha yeşil enerji üretim sistemlerine yönelirken Türkiye'nin ise tam tersi bir çizgi izlediğini görüyoruz. Bunun başlıca sebepleri ekonomik diyebiliriz. Ülke bu sektörde üretilen atık madde salınımını kontrol edemediğinden termik santral daha kârlı bir yönteme dönüşüyor. Böylece başta alternatif enerji üretimi bir ihtimal olmaktan çıkıyor.  Bu büyüklükte bir proje Alpu gibi bir yer için planlanırken Alpu'nun bir tarım arazisi olması ve şehir merkezine 10 km uzaklıkta olması bir problem oluşturmuyor çünkü sadece projenin bekası göz önünde tutuluyor.

ESKİŞEHİR HALKI NE DİYOR?

Geçimini tamamen tarımdan ve hayvancılıktan sağlayan Alpu halkı termik santral fikrine karşı çıkıyor. "Elektrik parayla satın alınabilir ama sağlık ve hava satın alınamaz" diyen yerli halk kuşaklardır sürdürdükleri ve en iyi bildikleri işi, yani tarım ve hayvancılığı devam ettirmek istiyorlar. Yaptıkları eylemde termik santralin kendilerine daha iyi bir hayat sunamayacağının vurgusunu yapıyorlar. Bölge halkının yanı sıra ekosisteme verdiği zararlar daha geniş bir alana hakim. Termik santral, merkeze yakınlığı sebebiyle hem biz öğrencilere hem de il sakinlerine uzun dönemde birçok sağlık sorunu yaşatacak. Biz Eskişehirli öğrenciler buralı olmayabiliriz ama en az dört beş sene burada yaşayacağız. Bu sorun sadece bölge halkının sorunu değil, hepimizin sorunu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri köylülerle yaptığı toplantıda kendilerine buradaki hava sıcaklığının santral sayesinde 1-2 derece daha yükseleceği ve köylülerin tarım yerine seralar kurarak buralarda çiçek ve meyve yetiştirebilecekleri ve oradan para kazanabileceklerini anlattı. 24 Şubat Cumartesi günü "Eskişehir Kıymetlidir Kömürlü Termik Santral İstemiyoruz" mitingi valilik kararıyla ertelenmişti, her ne kadar bu miting ertelense de Eskişehir halkı ve gençleri doğasına havasına sahip çıkmaya devam edecek. Bizler geleceğin mühendisleri olarak Eskişehir'e kurulmak istenen termik santralin bölgeye vereceği çevresel ve ekonomik zararları biliyoruz. Bu yüzden bu termik santralin kurulmasına karşıyız.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Ticarileşme, Gelecek Kaygısı, Kapitalizm Kıskacında Sağlık

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı seçimleri krizi çözmedi: Cezayir'de halk tekrar sokaklarda

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa