06 Mart 2018 23:36

TTB meslek örgütlerine dönük baskılara dikkat çekti

TTB Merkez Konseyi yöneticileri, Hükümetin meslek örgütlerini işlevsiz kılmaya yönelik baskılarına dikkat çekip, bu durumu protesto etti.

Paylaş

Afrin'e yönelik savaşa, yayınladıkları bildiri ile karşı çıktıkları için başta Türk Tabipler Birliği (TTB) olmak üzere ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gibi kamu kurumu niteliğindeki muhalif meslek örgütleri, bir süredir AKP Hükümeti’nin hedefinde. Hükümet tarafından kanun değişiklikleriyle söz konusu örgütlerin adlarındaki “Türk” ibaresinin çıkarılması, mesleği yapanların üye olması zorunluluğunun kaldırılması ve kamudan kaynak almalarının önlenmesi amacıyla bir süre önce çalışma da başlatıldı.
 
Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, oda yöneticileri ile birlikte meslek örgütlerini işlevsiz kılmaya yönelik bu baskıları protesto etmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. 

‘DEVLET, MESLEK KURULUŞLARININ ORGANI GİBİ HAREKET ETMESİNİ İSTİYOR’ 

Cağaloğlu’ndaki Oda Binası’nda düzenlenen toplantıya konuşan TTB Başkanı Tükel, bu yönlü müdahale girişiminin ne yeni ne de TTB ile sınırlı olmadığını ifade etti.
 
Yakın tarihin meslek örgütlerinin etkisizleştirilmesine yönelik birçok müdahaleye sahne olduğunu hatırlatan Tükel, “Demokrasinin sorunlu olduğu dönemlerde devletler, meslek kuruluşlarının kendi politikalarını eleştirmemesini, desteklemesini hatta bir devlet organı gibi hareket etmesini istemekte, bunu sağlamak için de müdahalelerde bulunabilmektedir” diye konuştu.

‘ZORUNLU ÜYELİK SİSTEMİ SÜRDÜRÜLMELİ’

Tükel,  meslek kuruluşlarında, meslek uygulamalarının düzenlenmesinde ve kamusal görevlerin yürütülmesinde zorunlu üyelik sisteminin sürdürülmesinin önemi üzerinde de durdu.  Tükel, bu önemi şu sözlerle açıkladı: “Zorunlu üyelik olmadığında ya da aynı meslek alanında birden çok meslek kuruluşunun kurulmasına olanak verildiğinde, meslek disiplininin kim tarafından sağlanacağı belirsizleşecek, her kuruluş kendi başına davranacaktır. Bunun sonucunda da meslek kuruluşlarının kendi mesleklerine ilişkin ihtiyaçlar, meslek etiği vb. konularında karar alabilmeleri mümkün olamayacak, kararların merkezi düzeyde alınması meslek kuruluşları üzerinde ciddi bir tahribata neden olacaktır.” 

‘TALEP VE ÖNERİLER GELİŞTİRMEKTE’

TTB’nin bu noktada kamu hizmeti düzeyinin korunması gibi bir işlev üstlendiğini söyleyen Tükel, “TTB, hekimlik mesleğinin geliştirilmesi, hekimlerin haklarının korunması, bu işlevlere bağlı olarak hekimlik uygulamalarının ve sağlık hizmetinin insan haklarına, etik değerlere uygun, bilimsel bilgiye dayanarak yerine getirilmesini sağlamak üzere talep ve öneriler geliştirmektedir” dedi.

‘DEMOKRATİK MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Yetkilileri ve tüm kamuoyunu bu konuda duyarlı davranmaya davet eden Tükel, Hükümete ise TTB’ye karşı kullandığı dili ve kabul edilemez uygulamalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.
 
Tükel, sözlerini ise “Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin mesleklerini demokratik değerler, etik ilkeler ışığında sürdürmekte ısrar ettikleri bir kurum olarak, odaları ve üyeleri ile birlikte gerekli demokratik mücadeleyi sürdürecektir” ifadeleriyle noktaladı. (İstanbul/MA)
 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Çorlu Kadın Platformu 8 Mart engellemelerini protesto etti

SONRAKİ HABER

HDP, Selahattin Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı haberini yalanladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa