03 Mart 2018 06:14

İşi bilmediği biliniyor ama o işten sorumlu tutuluyor!

Nasıl yapıldığını bilmediği için çatıda kaynak yapmayı reddeden işçi işten atıldı. İşe iade davası açtı, kazandı; ancak üst mahkeme kararı bozdu.

Paylaş

Birkan BULUT
Ankara

Nasıl yapıldığını bilmediği için çatıda kaynak yapmayı reddeden işçi Ramazan Demir, bu nedenle işten atıldı; açtığı işe iade davasını da kazandı. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, “Geçici olarak verilen yarım günlük işte, yardımcı olarak görevlendirilmesinin işverenin yönetim hakkı kapsamında” değerlendirmesini yaparak kararı bozdu. Karşı oy kullanan mahkeme üyesi ise işçinin tehlikeli gördüğü işten yasal olarak kaçınma hakkı olduğunu, patronun keyfi davranarak yönetim hakkını kötüye kullandığını kaydetti.

Ramazan Demir’den, 2016 yılında görevi olmadığı halde fabrika müdürü tarafından çatıda kaynak işi yapması istendi. Demir, kaynak işinden anlamadığını, şimdiye kadar bu işi hiç yapmadığını ve bu yüzden yapamayacağını söylemesine rağmen patron kendisine “O zaman defol git, muhasebeden hesabını kestir, seni işten atıyorum” dedi. Bilmediği ve görevi olmayan bir işi reddettiği için işten atılan Demir, bunun üzerine işe iade davası açtı. Ankara Batı 3. İş Mahkemesi Demir’i haklı bularak işe iade kararı verdi. 

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Ancak şirketin davayı temyize götürmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Üst mahkeme bu olaydaki çatıda yapılan kaynak işinde her gün farklı bölümlerden bir işçinin çalışan ustalara yardım etmek için geçici olarak görevlendirildiğini söyledi. Demir’in de yarım gün bu işe gitmesi istendiğini, ancak kendi işi olmadığından bu işi yapmayacağını bildirdiği için işten atıldığı aktarılan kararda, “Emsal kararlar ışığında, davacının geçici olarak verilen yarım günlük işte yardımcı olarak görevlendirilmesinin işverenin yönetim hakkı kapsamında değerlendirilmesi ve davacının bu görevlendirmeyi kabul etmemesinin geçerli fesih nedeni olarak kabul edilerek işe iade talebinin reddi gerekirken, hatalı değerlendirme ile işe iadesine karar verilmesi doğru olmamıştır” denildi.

ACİL DURUM DIŞINDA BAŞKA İŞ YAPTIRILAMAZ

Üst mahkeme, 1 karşı oyla, alt mahkemenin kararını bozdu. Karşı oy kullanan mahkeme üyesi gerekçesinde iş güvenliği tedbirlerine ve işçilerin “ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı’”na dikkat çekti.

İşverenin yönetim hakkı kapsamında işçiyi acil ve arızi durumlarda görev tanımının dışında çalıştırabileceği ve işçiden de buna uyması gerektiği belirtilen gerekçede, “Ancak, somut olayda, davacının geçici olarak görevlendirildiği fabrika çatısında kaynak işinin, özel bilgi, eğitim ve tedbir gerektiren, tehlikeli işlerden olduğu, ayrıca fabrikada yapılan üretiminin bir parçası olmadığı da anlaşılmaktadır. Çatıda yapılan kaynak işinden dolayı ehil olmayan davacı işçinin çalışması ve/veya çalışanlara yardımcı olması nedeniyle iş kazaları, yangın vs olması muhtemeldir. Öte yandan, davacının görevlendirildiği işin acil olduğu da ispatlanamamıştır. Kaldı ki, davacının, kaynakçı belgesi bulunmadığı ile kaynak işinde tecrübesi olmadığı konusunda da uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı anılan geçici görevlendirmeyi, davacı işçi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, davalı işverenin yönetim hakkı kapsamında değerlendirmek de mümkün değildir. Bu durumda, fesih geçersiz nedene dayanmaktadır ve işe iade davasının kabulü gerekir” denildi.

Yönetim hakkının objektif olarak kullanılması gerektiğini belirten mahkeme üyesi, bunun keyfi davranılmaması gerektiğini söyledi. Üye “İşçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir” dedi.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Burdur halkı fabrikasına sahip çıkıyor

SONRAKİ HABER

Darıca'da bulunan VİP Giyim'in patronu, sendikal faaliyet yürüten işçiyi işten attı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa