‘Barış içinde bir dünya ve Türkiye mümkün’

‘Barış içinde bir dünya ve Türkiye mümkün’

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptıkları ortak açıklamayla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barış talepleriyle alanlarda olacaklarını açıkladı. Ortak açıklamada, “1 Eylülde Suriye’ye emperyalist müdahaleye ve savaş tamtamlarına hayır deme, halkların kardeşliğini yüksek sesle hep birlikte haykırma zamanıdır&rd

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Eylül Dünya Barış Günü öncesi ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada ülkede, bölgede ve dünyada barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu ifade edildi.

‘1 EYLÜLDE ALANLARDAYIZ’

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Eylül günü barışın sesini yükseltmek için alanlarda olacaklarını açıkladı. “Savaş karşıtlarının sesini birleştirelim” diyen sendika ve meslek örgütleri, herkesi toplumsal barış konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

SURİYE’DE DEMOKRASİ YALANI

Egemen güçlerin enerji kaynak ve yollarına hakim olmak için yüzyıllardır “özgürlük ve demokrasi” sözleri ile halklara saldırdığı belirten kurumlar, Irak, Libya ve Afganistan’dan sonra bugün Suriye’de de halkların etnik ve dini farklılıkları bahane edilerek kaderlerinin ellerinden alınmaya çalışıldığını ifade etti.

‘SURİYE’YE MÜDAHALEYE HAYIR’

Açıklamada ayrıca “1 Eylülde Suriye’ye emperyalist müdahaleye ve savaş tamtamlarına hayır deme, halkların kardeşliğini yüksek sesle hep birlikte haykırma zamanıdır” sözleriyle Hükümetin dış politikasına da eleştiri getirildi.

‘TÜRKİYE BARIŞIN SAVUNUCUSU OLSUN’

Hükümetin, egemen güçlerin “taşeronluğunu” yaptığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’nin “emperyalist müdahalelerin maşası” değil, barışın ve kardeşliğin savunucusu olması gerektiği ifade edildi.

Bölgede ve dünyada barış, kardeşlik ve özgürce bir arada yaşamak için her zamankinden daha fazla mücadeleye ihtiyaç olduğu vurgulanan açıklamada, “Emperyalizme karşı halkların birlikte mücadelesini büyütebilmek için, her türlü emperyalist ilişkilerin tasfiye edildiği, tam bağımsız ve özgür bir Türkiye çığlığımızı yükseltmenin şimdi tam zamanıdır” denildi.

DİYALOG VE ÇÖZÜM ZAMANI

Açıklamada, otuz yılı aşkın bir süredir on binlerce insanın ölümüne neden olan Kürt sorununun “diyalog ve müzakere” yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğinin de altı çizildi. “Otoriter, baskıcı, tekleştirici devlet anlayışı”nın Kürt halkının özgürlük alanının daralmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, askeri ve siyasi operasyonların sona ermesi ve demokratik çözüm için somut adımların atılması gerektiği vurgulandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, gerçek bir barış iradesinin, ancak nefret söylemleri yerine kardeşlik duygularının pekiştirilmesi ile sağlanabileceğini belirtti.

ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

Toplumsal barışı kurmak yerine çatışmayı ve şiddeti esas kılan yaklaşımların “çıkmaz sokak” olarak nitelendirildiği açıklamada kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun halkların eşit haklara sahip olması gerektiği belirtildi.

“Özlemimiz, demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği, eşitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye özlemidir” diyen kurumlar, halkların kalbinde “onarılmaz yaralar” açan savaşın sona ermesi ve barış çığlığına dönüştürülmesi çağrısında bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net