15 Şubat 2018 10:23

Resmi işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yüzde 10.3 ile çift haneli düzeyde kaldı.

Paylaş

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.3 olurken, bir önceki döneme göre değişmedi.

Gelişmiş ekonomilerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da, yıllık bazda 2.1 puanlık azalış ile yüzde 12.2 olarak belirlendi.

Yıllık bazda, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.3 puanlık azalış ile yüzde 19.3'e gerilerken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.5'e indi.

Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.5 puanlık artışla yüzde 47.3’e çıktı.

Bu dönemde;

- tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin,

- tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

- yüzde 18.6’sı tarım,

- yüzde 19.2’si sanayi,

- yüzde 7.6’sı inşaat,

- yüzde 54.6sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0.2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0.4 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre bir milyon dokuz bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak, yüzde4 52.8 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 33.8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 143 bin kişi artarak 28 milyon 780 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 47.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 30 bin kişi azalarak üç milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 10.1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 21 bin, inşaat sektöründe 35 bin, hizmet sektöründe 87 bin kişi artarken, sanayi sektöründe değişim olmadı. (DHA)


DİSK-AR: GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI 6 MİLYONA YAKLAŞTI

TÜİK'in açıkladığı Kasım 2017 işsizlik verilerinde işsiz sayısı 3 milyon 275 bin kişi olarak gösterilirken, DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranının 5 milyon 981’e ulaştığını belirtti.
 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Kasım 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Kasım 2017 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdiği raporunu açıkladı. DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranının 6 milyona yaklaştığını belirtti.

‘5 MİLYON 981 İŞSİZ’

Geniş tanımlı işsizlik oranını yüzde 17,6 olduğu belirtilirken, geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 981 bin olduğu söylendi. Genç işsizlik yüzde 19,3, tarım dışı işsizlik yüzde 12,2, çırak ve stajyerlerin oranı yüzde 2,1’den yüzde 6,8’e yükseldiği ifade edilen DİSK-AR raporunda, “Yükseköğrenim kadın işsizliği yüzde 16,6, tarım dışı genç işsizliği yüzde 29,8, kadın işsizliği yüzde 13,4, genç kadın işsizliği yüzde 25” olarak hesaplandı. TÜİK verilerine göre dar tanımlı (standart) işsizlik oranı yüzde 10,3 iken mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 10,2 olarak gerçekleşti Raporda, geniş tanımlı işsizliğin yüksekliğini korurken, Kasım 2017 verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 981 olduğu söylendi. Ne eğitim ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9 olarak hesaplandığı raporda, “SGK verilerine göre zorunlu sigortalı sayısı artışı 1 milyon 202 bin. Kasım 2017 SGK verilerine göre stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 160 bin olarak açıklandı” denildi. TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak yüzde 10,3 olarak açıklanırken, ümitsiz olanların sayısı 621, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise 1 milyon 598 olarak hesaplandığı belirtildi.

‘SİGORTALILIK TÜRLERİNDE CİDDİ FARKLILIK’

Raporda, Ocak 2018’de istihdam seferberliğinin ikinci fazında işverenlere istihdam teşviklerinin artarak süreceğinin ilan edilmesiyle birlikte istihdamda güvencesiz istihdam artışı da sürdüğü belirtilirken, “TÜİK’in açıkladığı Kasım 2017 Hane Halkı İşgücü Araştırması verilerine göre geçen yılın Kasım ayına göre istihdam 1 milyon 448 bin kişi artış gösterdi. Ancak Kasım 2017 SGK verileri ve TÜİK verileri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, SGK verilerine göre son bir yılda (Kasım 2016-2017) sigortalı çalışan sayısında 1 milyon 852 bin artış yaşanmıştır. Ancak bu artış sigortalılık türleri açısından ciddi farklılıklar göstermektedir. Kasım 2016 yılında 423 bin olan çırak, stajyer ve kursiyer sayısı Kasım 2017’de yüzde 261 artarak 1 milyon 107 bine yükselmiştir” denildi.

İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için DİSK-AR şu önerilerde bulundu:  
 
“* ’Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması’ ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 
* Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 
* İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 
* Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
 
*Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 
* Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.
 
*  Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 
* Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimi işçi statüsüne geçirilmelidir.
 
* İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 
* İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
 
* Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.” (İstanbul/MA)
 

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SONRAKİ HABER

Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa