09 Şubat 2018 06:02

'Rant imparatorluğuna karşı mücadelemiz hedef alınıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği meslek odalarının temsilcileri, 'Rant imparatorluğuna karşı mücadelemiz hedef alınıyor' diyor.

Paylaş

Eylem NAZLIER
İstanbul

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefe koyduğu Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve TMMOB gibi meslek birliklerinin statüsünün yeniden düzenlenerek ortadan kaldırılması gündemde. Erdoğan, dün de TTB’yi hedef aldı, ‘Bakanlar Kurulu kararıyla tüm hukukçular doktorlar kendi derneklerini kurabilecek’ dedi. 

Meslek birliklerinin karşı karşıya olduğu tehdidini değerlendiren oda temsilcileri, odaların ortadan kaldırılmasının yaratacağı toplumsal sorunlara dikkat çekti. 

Türk Tabipleri Birliğinin yasal statüsünün ortadan kaldırılması halinde hekimlerin halkın sağlık gibi kritik bir konuda endişelerini istismar ederek sağlığın ticari bir alan olarak görülmesinin önüne geçilmesi, reklam yasağının getirilmesi mümkün olmayacak. 

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç, meslek odalarının görevinin, “Kendi meslek mensuplarının özlük haklarının savunmak, mesleğin etik ve doldurucu kurallar içerisinde icra edilmesi için meslek mensuplarını denetlemek” olarak özetledi.

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevhair Efe Akçelik ise tartışmaları, “Hedef alınmamızın sebebi mevcut olan iktidarın kurmak istediği rant imparatorluğunu karşı mücadele” seklinde değerlendirdi.

‘GÖREVİMİZ BİLGİLENDİRME VE DENETLEME’

Meslek odalarının anayasal birer kuruluş olduğunu söyleyen İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, “Meslek mensupları arasında ya da hastalarla, meslektaşlarımız arasındaki sorunlar ortaya çıktığı zaman bunların hukuksal değerlendirmesini yapmak. Bu konuda  hekimlerin etik dışı davranışları varsa buna yönelik cezalar vermek. Sağlık alanının bir ticaret alanı olarak görülmemesi gerektiği yönünde hem üyelerini bilgilendirme hem de üyeleri denetleme yetkisi vardır” dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç

‘YANDAŞLAR SEÇİMLERİ KAZANAMIYOR’

Mengüç, “Odaların kaldırılması gibi bir şey düşünülemez. Uluslararası boyutlarda diğer ülkelerin temsilcilerinin yarın öbür gün geldiğinde kiminle muhatap olacak. Hangi dernek muhatap alınacak. Bütün modern devlet yapılarında hepsini kucaklayan bir temsiliyet zorunluluğu vardır. Dünya Tabipleri Birliği ile ilişkileri kim devam ettirecek? Dünya sağlık örgütüyle direk ilişkiler kimin üzerinden, hangi dernek üzerinden yapılacak? Arka planında ciddi sıkıntılar yaratacak. Hiçbir siyasi partinin belirlediği siyaset üzerinden de hekimlik yapmayız. Son yıllarda siyasetin aşırı saldırısıyla karşı karşıyayız. Bu düzenlemelerin altında yatan temel neden yıllardır yandaş görünen kişilerin bu seçimleri kazanamamış olması. Bizim önümüzde seçim var. Bu seçimi maniple etmek istiyorlar. Bu saldırılar bunun için” dedi.

GEZİDEN SONRA TMMOB HEDEFTE

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevhair Efe Akçelik ise “Türkiye’de mesleğini icra eden, imza yetkisine sahip olan mühendis, mimar, şehir plancılarının TMMOB’ye üye olması Anayasa’ya göre zorunludur. Öncelikle mesleki eğitimlerden, meslek haklarının korunmasına kadar çok geniş kapsamlı çalışma eksenimiz var. Hedef alınmamızın sebebi de mevcut olan iktidarın kurmak istediği rant imparatorluğunu karşı hukuki ve yayınladığımız raporlarla mücadele etmemizdir. 

TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevhair Efe Akçelik

ASIL TEHLİKE FARKLI BİRLİKLER

Asıl tehlikenin farklı bir birlik ve farklı bir mesleki grup kurulması olduğuna dikkat çeken  Akçelik, “Bu toplumu kutuplaştıran bir sonuca ulaştıracak. Her cemaat, her tarikat, her görüşe sahip olan insan kendi odasını kurarak rant devşirmeye çalışacaktır. Dolayısıyla zorunlu üyeliğin kaldırılması ya da farklı odaların kuruluşları farklı sıkıntılara yol açacaktır. Biz halk için mühendislik yapan, halk için çalışmalar yapan bir kurumuz. TMMOB örgütlülüğü bunun için çalışır. Rantın yanında değil de rant karşısında durur. Herhangi bir gelir beklentimiz olmadan yararlı tarafsız kamusal objektif denetimler yapmak. Bu işi biz halk için yapıyoruz. Örneğin asansör kazaları olmaması için TMMOB’den başka bunu yapan herhangi bir kurum da yoktur.”

‘HEDEF NİTELİKLİ KENTLEŞME, GÜVENLİ YAŞAM MÜCADELEMİZ’

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu

Türkiye’de meslek odalarının kamu yararının ve demokrasinin gelişimi sürecinde önemli rol üstlendiğini söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu şunları söyledi: “Ülkedeki bir takım kazanımlardan söz edilecekse, bu kazanımların arkasında meslek birlikleri vardır. Bu kazanımların güvencesi olmuştur. İktidar bütün bu kazanımları ortadan kaldırırken gerici ve rant amaçlı kendi iktidarını gerçekleştirme önünde engel olarak görmektedir. Bu yüzden 15 yılı aşkın bir süredir meslek birliklerine karşı bir savaş ilan edilmiştir. Özellikle çevreye, kültür, doğa değerlerine duyarlı olmayan toplumsal yararı yok sayan kentsel dönüşüm adı altında yürütülen politikalar önünde en önemli engel olarak meslek birliklerini görmektedir. Mimarlar odası olarak nitelikli kentleşme, güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması, depreme, doğal afetlere karşı güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması, herkesin eşit , hızlı, bedelsiz bir şekilde kamu hizmetine erişimin sağlanması gibi çabalarımız var. Bu çabalarımız iktidarı rahatsız etmektedir. Meslek odaları uluslararası meslek örgütlerinin önemli birer üyeleridir. Aynı zamanda Anayasa’nın 135. maddesi ve diğer ilgili maddeleriyle çalışmaları örgütlülükleri ve gelecekleri güvence altındadır. Bakanlar kurulu kararıyla ya da kanun hükmündeki kararnamelerle torba yasa marifetiyle Anayasa’nın hükümleri ve hukuk ortadan kaldırılamaz.”

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

'Emek ve meslek örgütleri itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor'

SONRAKİ HABER

Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa