08 Şubat 2018 13:40

KHK ile ihraca dair verilen 'işe iadeye ret' kararı bozuldu

Diyarbakır'da KHK ile işten çıkarılan Mehmet Ali Karagöz'ün açtığı işe iade davasına verilen ret yanıtı, 9'uncu Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.

Paylaş

Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediyesinden KHK ile çıkarılan Mehmet Ali Karagöz'ün açtığı işe iade davasının reddine ilişkin karar, 9'uncu Hukuk Dairesi tarafından kaldırıldı.

Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediyesine hizmet veren taşeron şirkette çalışırken KHK ile "Milli güvenliğe karşı yapı ve oluşumlara iltisakı ve irtibatı olduğu" gerekçesiyle işten çıkarılan Mehmet Ali Karagöz'ün İş Mahkemesinde açtığı işe iade davası reddedilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvuran Karagöz'ün dosyasını inceleyen 9'uncu Hukuk Dairesi, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan davanın reddedilmesinin isabetli olmadığını belirterek yerel mahkemenin vediği davanın reddine ilişkin kararı kaldırdı.

Kayapınar İlçe Belediyesine hizmet veren taşeron temizlik firmasında 2003 yılından bu yana işçi olarak çalışan Mehmet Ali Karagöz, 28 Şubat 2017 tarihinde 677 sayılı kanun hükmünde kararname ile işten çıkarıldı. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyen Karagöz, avukatı aracılığıyla Diyarbakır İş Mahkemesine işe iade davası açtı. Bunun üzerine Diyarbakır 1'inci İş Mahkemesi, Kayapınar Belediyesi ve taşeron şirketten savunma istedi. Kayapınar Belediyesinden gönderilen savunma yazısında, Karagöz’ün sözleşmesinin KHK ile feshedildiği, kararname yürürlükte olduğu sürece işe iade ve tazminat davası taleplerinin mahkemece kabul edilmemesi gerektiği belirtilerek davanın reddine karar verilmesi istendi. Taşeron şirket ise işçi alımlarında şirketin belirleyiciliğinin olmadığını belirterek belediyenin talebi doğrultusunda davacının sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

MAHKEME: ÜYELİK VE MENSUBİYET ZORUNLU DEĞİL

İş Mahkemesi, Karagöz’ün işe iade davasını reddetti. Kararında 667 sayılı KHK'ye dikkat çeken mahkeme, "Davacının terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olduğundan bahisle iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Davanın reddi üzerine Mehmet Ali Karagöz'ün avukatı Vedat Barut, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yaptı. Dilekçesinde yerel mahkemenin davacı hakkında araştırma yapma gereği duymadan davayı reddettiğini belirten Barut, Kayapınar Belediyesinin yönetim yetkisini kötüye kullanarak soyut ve keyfi bir şekilde Karagöz'ün iş sözleşmesini feshettiğini ve bunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

İSTİNAF MAHKEMESİ: YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMAMIŞ

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Hukuk Dairesi, davacının iş sözleşmesinin feshine dayanak bilgi belge ve taraf delillerinin tam olarak toplanmadığını, bu şekilde yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan davanın reddedilmesinin isabetli olmadığını belirterek yerel mahkemenin 'ret' kararını kaldırdı. Kararda "Mahkemece yapılması gereken iş, davacının iş akdinin feshine dayanak varsa adli ve idari soruşturma dosyalarının, mahalinde yapılacak emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarından varsa bunu, yoksa bu yönde araştırma yapılarak, güvenlik araştırma raporu dosyaya kazandırılmalı, yapılan değerlendirme neticesinde terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı yönünden değerlendirilmesi neticesinde bir karar vermesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli olmamıştır. İlk derece mahkemesi kararına karşı davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulüne, kararın kaldırılarak gönderilmesine karar vermek gerekmiştir" denildi.

İŞ MAHKEMESİNİN KARARI BEKLENİYOR

9'uncu Hukuk Dairesinin bozma kararının ardından dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Dosyayı inceleyen 1'inci İş Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kayapınar Belediyesine, Karagöz hakkında idari soruşturma olup olmadığı, işten çıkarılmasına dayanak bilgi ve belgeler ile hakkında soruşturma yapılıp yapılmadığınının sorulmasına karar verdi. İstenen belgelerin gönderilmesinin ardından mahkemenin kararını açıklayacağı öğrenildi. (DHA)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

TSK’nin Afrin’e yönelik operasyonu 20. gününde devam ediyor

SONRAKİ HABER

2020 için asgari ücret pazarlığı 2 Aralık'ta başlıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa