02 Şubat 2018 17:51

‘Atık yakma tesisi yeri için çevre birinci öncelikte olmalı’

Yasaklanan açıklamasını bugün yapabilen KAOB katı atık tesisi için yer seçiminde çevrenin birinci öncelikte olması gerektiğini belirtti.

Paylaş

Kocaeli Valiliği tarafından yasaklanan 'Katı Atık Yakma Tesisi'yle ilgili basın açıklaması, gerekli izinlerin alınmasından sonra yapıldı.

Kocaeli Valiliği Afrin Operasyonu ile ilgili her türlü eylem ve etkinliği yasakladığını duyurmuştu. Valilik, Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin (KAOB) 'Katı Atık Yakma Tesisi'yle ilgili geçtiğimiz salı günü kapalı alanda yapacağı basın açıklaması polis tarafından engellenmişti. 

Ancak izin alınarak bugün yapılabilen açıklama öncesi konuşan KAOB Dönem Sözcüsü ve Kocaeli Serbest Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Fikret Gökmen, kenti ve ülkeyi yönetenleri uyardı. Kent halkını bilgilendirmenin KOAB’ın varlık nedeni olduğunu belirten Gökmen, “Görev ve sorumluluklarımızın yapılmasının izne tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz, kınıyoruz. Ülkemiz ve kent yöneticilerimizi bu türden uygulamalardan uzak durmaya çağırıyoruz” dedi. 

KAOB’ın Eylül 2016’da Kocaeli’de Akademik Odaların katılımı ile etkin hale getirildiğini belirten Gökmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Evsel Katı Atıktan Enerji Üretim Tesisi’ projesini 1 senelik bir çalışma sonucu rapor haline getirdiklerini aktardı. Kent yaşayanlarının toplumsal çıkarlarını öne alarak evsel ve diğer katı atık sorununa ilişkin düşünce görüş ve önerilerini bir rapor haline dönüştürerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreterlik düzeyinde aylar önce sunduklarını aktaran Gökmen, “Kamuoyunun bilgisine de sunduğumuz bu raporda yer alan görüş ve önerilerimizi konu başlıkları ile kısaca özetlemek, hafızalarımızı tazelemek istiyoruz” dedi. 

“Kocaeli'nin halkımızı ilgilendiren tüm sorunlarını bilimin ışığında irdeleyerek kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmeye devam edeceğimizi, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” diyerek basın açıklamasını sonlandıran Gökmen, KOAB’ın görüş ve önerilerini sıraladı.

KAOB’IN ÖNERİLERİ 

*Atık yönetimi ve atık hiyerarşisi göz önüne alındığında, evrensel düzeyde bilimsel çözümlerin;atık önleme, atık azaltma ve geri dönüşümü ile yeniden kullanımıaşamalarından sonra yakarak bertarafının hedeflenmesi gerektiğini tüm gerekçeleriyle ilgili birimlerin dikkatine sunduk.

*Yine atık yönetiminde; biyogaz, biyomeditizasyon ve kompostlaştırma gibi metodlar da olmasına karşın ve yukarda belirtilmiş olan basamaklar tüketilmeden hemen yakarak bertarafın düşünülmesinin yanlışlığını defaten dile getirdik.

*Evsel diğer katı atık sorununun kentimiz açısından yakıcı bir sorun olduğunu ancak bu sorunun sadece yakma ile bertarafının kent yaşamını ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacağını ısrarla belirttik.

*Hâlihazırda Kocaeli bölgesinde, Dilovası ve Solaklar mevkiinde 2 adet düzenli depolama alanı bulunmakta olup bunlardan Dilovası mevkiindeki ömrünü tamamlayarak kapatılmış, Solaklar mevkiindekinin de 1 yıldan daha az bir ömrü kalmıştır.

*Diğer taraftan yapımı planlanan tesis için bugün işlemlere başlansa bile tesisin işletmeye açılması için ortalama 5 yıla ihtiyaç vardır. Bu süre zarfında kentten çıkan atık (günlük 2000ton) ne olacaktır?
Bu durumda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ninivedilikle yeni bir deponi alanı açması gerekmektedir.

*Atık yakma tesisinden verim alınabilmesi için öncelikle atıkların yerinde layıkıyla ayrıştırılarak yakma tesisine kalorifik değeri yüksek atıkların gitmesi gerekmektedir. Oysa hepimizin bildiği üzere evsel atıkların büyük oranını organik atıklar oluşturmaktadır. Bu nedenle de acilen şehrin en az 4 noktasında evsel atıkların toplanması ve ayrıştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirttik.

*Ayrıştırma işleminin yapılmadığı (planlanan tesistede ayrıştırma ünitesi düşünülmemektedir) bir durumda organik atıklar da dâhil olmak üzere tüm evsel atıkların yakma tesisine gönderilmesi tesisten verim alınamamasına neden olacaktır.

*Diğer taraftan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ninoluşturduğu kurul ile yaptığı yer seçimi ve seçim kriterlerini de, bilimsel veriler ve mevcut yönetmelikler çerçevesinde Akademik Odalar Birliği olarak yanlış ve sakıncalı bulduğumuzu ve konu ile ilgili önerilerimizi bu raporla ve yaptığımız tüm görüşmelerde defaten sunduk.

*Atık yakma tesisi yer seçimi kriterlerinde, çevrebirinci öncelikte tutulmalı, ekonomik ve sosyal etkenler daha sonra gelmelidir diye ısrarla belirttik. (Kocaeli/EVRENSEL)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

TRT ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında taraf oldu

SONRAKİ HABER

Kocaelili işçiler: Ücretlerimizin çoğu vergiye gidiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa