24 Ocak 2018 14:24

Çaldağı'daki madenin bilirkişi keşfi tarihi belli oldu

Turgutlu Çaldağı'da 'Cehennem çukuru' diye adlandırılan nikel madeninin yeni bilirkişi keşfi 19 Şubat'ta yapılacak.

Paylaş

Özer AKDEMİR
İzmir

Turgutlu Çaldağı'nda yapılmak istenen nikel madenciliğine verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada yeni bilirkişi incelemesinin tarihi belli oldu. Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin ÇED Raporunu iptal ettiği karar Danıştay tarafından bozularak, yeni bilirkişi incelemesi yapılması kararlaştırılmıştı. 

YEREL MAHKEME ÇED RAPORUNU İPTAL ETMİŞTİ

Gediz Ovası’nın ortasındaki Çaldağı'da yapılmak istenen nikel madenciliğine karşı Turgutlu halkı yıllardır mücadele ediyor. Madene açılan davada yerel mahkemenin atadığı ilk bilirkişi madenciliğin yöre açısından çok önemli riskleri olacağını ortaya koyarak uygun olmadığı yönünde görüş bildirmişti. Manisa İdare mahkemesi bu bilirkişi görüşünü temel alarak ÇED Olumlu kararını iptal etmiş, şirketin temyizi sonrası Danıştay “bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte ve yeterlikte olmadığı” gerekçesiyle bu kararı bozarak yeni bir bilirkişi keşfi yapılmasına hükmetmişti. 

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Manisa 2. İdare Mahkemesi Danıştay kararının ardından yeni bilirkişi heyetini oluşturarak 19 Şubat 2018 tarihinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Yeni bilirkişi heyeti şu isimlerden oluşuyor: Sefa Öztürk (Maden Mühendisliği alanında uzman), Nadi Gültekin (Jeoloji Mühendisliği alanında uzman), Mustafa Bulut (Orman Mühendisliği alanında uzman), Ali Uçan (Arkeoloji alanında uzman), Ramiz Çoban (Ziraat Mühendisliği alanında uzman), Murat Pakel (Kimya Mühendisliği alanında uzman), Servet Uzak (Hidrojeoloji Mühendisliği alanında uzman), Sadık Okutucu (Çevre Mühendisliği alanında uzman), Melek Meltem Sandıraz (Çevre Mühendisliği alanında uzman)

20 KONUDA YANIT İSTENDİ

Manisa 2. İdare Mahkemesi kararında bilirkişi keşfi sırasında gerekiyorsa projede belirlenen alandan veya yakın çevresindeki yerlerden yeterli sayıda numune alınarak deney yaptırılıp sonuçlarının değerlendirilmesini istedi. Ayrıca proje alanının niteliği, tarım alanları, su kaynakları ve duyarlı yörelere etkisinin de belirlenmesi ve gerekçeli olarak raporda yer almasını istedi. Mahkeme bilirkişi raporunda ayrıca ÇED olumlu kararı verilen proje sahasındaki somut durum ile raporda belirtilen hususlar arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı, toprak yapısı, arazi durumu, bitki örtüsü, arkeolojik varlıklar, yerleşim yerine etkisi gibi konuların rapordaki haliyle örtüşüp örtüşmediğinin ortaya konmasını istedi. Öte yandan yapılacak nikel/kobalt/demir madenciliğinin nasıl bir işletme faaliyeti öngördüğünün belirlenmesi, bunun çevresel etkilerinin neler olabileceği, bu konuların ÇED Raporunda gerektiği şekilde değerlendirilip değerlendirilmediği gibi konuların da bilirkişi raporunda ortaya konması talep edildi. 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

İstanbul'da beklenen kar yağışı kısa sürdü

SONRAKİ HABER

SES: Şiddete karşı 17 Nisan'da iş bırakıyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa