23 Ocak 2018 18:06

Folkart'ın imar planlarına olumsuz bilirkişi raporu

Folkart'a ait alanın imar planlarına ilişkin bilirkişi raporu olumsuz yönde oldu.

Paylaş

Yargıya taşınan Bornova'daki Folkart'a ait alanın imar planlarıyla ilgili olumsuz bilirkişi raporu geldi. Şehir Plancıları Odası ise kent yöneticilerini sermayenin talepleri doğrultusunda onayladıkları parsel bazında imar planı değişiklikleri konusunda uyardı. 

İnşaat merkezli sermaye gruplarının yeni gözdesi olan İzmir'in Alsancak Liman Arkası bölgesi, Yeni Kent Merkezi çevresi ve Bornova Kazımdirik Mahallesi gibi önemli bölgelerinde rant odaklı yapılaşmada yoğunlaşma yaşanırken, bu bölgelere ilişkin çok sayıda parsel bazlı imar planı değişikliği yapıldı. 

Bütüncül yaklaşımdan uzak, kentsel sorunların artmasına neden olan ve nitelikteki, ayrıcalıklı imar haklarını içeren parsel bazında imar planı değişiklikleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi gibi kurumların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Konak Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi gibi yerel kurumlar tarafından onaylanıyor.

BİLİRKİŞİDEN KENT LEHİNE RAPOR

Söz konusu değişikliklerden biri olan Bornova Kazımdirik Mahallesi'ndeki Folkart'a ait alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan imar planları, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşındı.

3720 ada 5 nolu parselin konut dışı kentsel çalışma alanından "2. ve 3. Derece İş Merkezi Alanına" dönüştürülmesinin iptali için açılan davada bilirkişiden kent lehine olumlu bir karar geldi. Bilirkişi raporunda, planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı olması gerekçeleriyle söz konusu imar planı değişikliklerinde kamu yararı bulunmadığı sonucuna vardı.

ODADAN KENT YÖNETİCİLERİNE UYARI

Şehir Plancıları Odası, yaptığı yazılı açıklama ile kentin yöneticilerini, alınan imar planı değişikliği kararlarında şehircilik planlama esaslarına ve hukuka uygun davranmaya çağırdı. 

Açıklamada "İzmir kentinin özellikle son bir yılda almış olduğu yoğun göç ile hızlı artan nüfusu düşünüldüğünde kamu yararından uzak sermaye odaklı kentin planlanması, İzmir‘in gelecekte hava kalitesi düşük, yaşam standartları düşük, kamusal alanları özellikle bu bölgelerde tamamen niteliği değişen ve ulaşım sorunlarıyla ülkemizdeki bugün özellikle göç veren metropol kentlerin kaderini yaşaması kaçınılmaz olacaktır" denildi. 

'PLANLAR HALKTAN YANA OLMALI'

Açıklamada Şehir Plancıları Odası, İzmir kentinin bütünününde kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak katılımcı bir süreçle yönetilen nazım imar planı çalışmaları yapılması gerektiğini belirtti. Açıklama şöyle sürdürüldü:

"Sonuç olarak kent yöneticilerini; imar planı yapma ve onaylama yetkisi bulunan kurumların görevi, bu yetkilerini halktan yana, halkın sağlıklı ve güvenli çevrelerde, eşit imkanlara sahip daha yaşanabilir kentler haline getirmekten yana kullanmak olmalıyken, bunun aksine bilime ve hukuka aykırı çeşitli sermaye gruplarının rantsal talepleri doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliklerini onaylanarak İzmir‘in çarpık kentleşmesini sağlayacak kentleşme politikalarından ivedilikle vaz geçmeleri konusunda uyarıyor ve bu tür uygulamalara karşı hukuki mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz." (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Sanatçılardan ‘Sadece Diktatör’ tebligatına tepki

SONRAKİ HABER

İpekyolu Belediyesi tutuklu eş başkanları hakkında dava açıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa