22 Ocak 2018 18:08

Konya’da 20 kadro başvurusunun 12’si reddedildi

Konya’da taşeron işçiler kadro için başvurdular, hayal kırıklığı yaşadılar: 20 başvurunun 12’si reddedildi.

Paylaş

Hükümetin kanun hükmünde kararname ile düzenlediği taşerona kadro düzenlemesi hayal kırıklığı yarattı. Konya Orman Bölge Müdürlüğünde kadro için başvuran 20 işçiden sadece 8’i kadroya alındı. 12 işçinin başvurusu ise reddedildi. 

Konya Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada “24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir” dendi. İşçilerin isimlerinin yer aldığı listede, 8 kişinin başvurusu kabul edilirken, 12 kişinin başvurusu ise reddedildi. 

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK

Tebliğin 10. maddesine göre inceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, işçilerin başvurularını yaptıkları birimlerce/idarelerce ilan edilecek. İlan internet üzerinden ya da kurumun belirleyeceği başka bir biçimde yapılabilecek. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak. İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, bu işçiler sınava alınmayacak ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan işçiler hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Tebliğin 11. maddesine göre komisyon kararına göre sınava girmeye hak elde edemeyenler, gerekçesiyle birlikte yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Komisyon itirazı inceleyip, karar bağlayacak ve ilgilisine yazılı olarak tebliğ edecek. Bu karar kesin olacak. 
Tebliğin 12. maddesine göre itiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşecek. (İstanbul/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

HDP Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında yakalama kararı

SONRAKİ HABER

Kocaelili işçiler: Ücretlerimizin çoğu vergiye gidiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa